Kahdentoista mormoniapostolin koorumi

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 12 apostolia