Mooseksen laki opettaa paljon Jeesuksen sovitusuhrista vertauskuvia sekä vanhassa testamentissa että Mormonin kirjassa.