Sisar McCune oli se, jonka ansiosta sisaria kutsuttiin lähetystyöhön