MAP-kirkossa ei ole naispappeja, mutta naiset palvelevat myös korkea-arvoisissa tehtävissä kirkossa.