Mormonien uskonkappaleet sekä nikean kirkolliskokous muistuttavat toisiaan