Siveyden laki ohjaa nuoria olemaan puhtaita ja sekä tyttöjä että poikia kohtelemaan toisiaan oikein