Maailmaan vaikuttaminen alkaa omasta hyvinvoinnista huolehtimisella.