Mormonien (MAP-kirkon jäsenten) joulu ei juurikaan poikkea perinteiltään tavallisen suomalaisen joulusta. Perhe, sauna ja Kristus ovat tärkeitä.