Sodat. Huhut sodista. Epäoikeudenmukaisuus. Viha. Köyhyys. Sekasorto perheissämme.  Muuttuva moraali yhteiskunnassa. Aina läsnä oleva tietoisuus pimeydestä.

Tässä maailmassa on monia pelättäviä asioita, jotka näyttävät tulevan mustemmiksi ja monimutkaisemmiksi päivä päivältä. Vaikka meidän ei pitäisi vähätellä nykyajan ongelmia ja mutkikkuutta, meidän ei myöskään pitäisi antaa niiden halvaannuttaa meitä pelolla. Voimme vaikuttaa joihinkin asioihin. Joihinkin asioihin emme. Mutta pelolle on vastalääke, ja se vaatii sen, että teemme valinnan seistä Jumalan riveissä joka päivä.

Ole optimistinen

Presidentti Gordon B. Hinckleyn optimismi oli hyvin tunnettu. Jotkut hänen mieleenpainuvimmista opetuksistaan palvelutyönsä aikana koskivat hänen uskoaan siitä, että meidän täytyy ”lakata etsimästä myrskyjä ja nauttia täydemmin auringonpaisteesta”.

Tämä oli mies, joka koki suuren laman, kaksi maailmansotaa, Vietnamin sodan, poliittista myllerrystä, syyskuun 11. päivän terroriteot ja paljon muuta. Voimme oppia jotakin hänen optimismistaan ja sen lähteestä.

”Olen nähnyt melko paljon tätä maailmaa. Olen ollut seuduilla, missä sodat raivoavat ja viha vallitsee ihmisten sydämessä. Olen nähnyt kauhistuttavaa köyhyyttä, joka ahdistaa monia maita. … Olen seurannut huolestuneena yhteiskuntamme moraalin murenemista.

Ja silti olen toiveikas. Minulla on vilpitön ja luja usko siihen, että oikeus voittaa ja totuus pääsee valtaan” (Gordon B. Hinckley – optimismin ja näkemyksen profeetta).

Optimismimme voi olla enemmän kuin vain myönteinen asenne. Se voi olla kuten presidentti Hinckleyn: voimakas, olemuksestamme huokuva ja juurtunut vahvaan uskoon ja luottamukseen Jumalaa kohtaan.

”Asiat eivät ole niin huonosti kuin luulet. Kaikki järjestyy. Älä murehdi. Sanon niin itselleni joka aamu”, presidentti Hinckley opetti. ”Jos teette parhaanne, kaikki kyllä järjestyy. Turvatkaa Jumalaan ja kulkekaa eteenpäin uskoen ja luottaen tulevaisuuteen. Herra ei hylkää meitä.”

Toimikaa ensin uskossa

Emme voi nähdä tulevaisuuteen. Siksi tuntematon on niin pelottavaa. Joskus kiinni pitäminen siitä, minkä jo tunnemme, mikä tuntuu hyvältä tai minkä näemme, tuntuu turvallisimmalta vaihtoehdolta elämässä. Mutta se ei ole tapa, jolla Jumala on tarkoittanut meidän kasvavan. Joskus meidän täytyy ottaa uskon askel elämässämme, erityisesti silloin, kun meidän täytyy päästä yli peloistamme.

”Luonnollinen mies ja luonnollinen nainen sanoo, että en ikinä ota tätä askelta. En todellakaan siirry pimeyteen ennen kuin valo liikkuu ja voin nähdä, minne olen menossa”, opetti David A. Bednar videossa ”Vapaus toimia”.

Mutta uskon edellytys on, että toimimme ensin.

”Useimmiten ajattelemme: ’No, anna minulle voimaa ja sitten toimin’,” sanoi Vanhin Bednar. ”Mutta Vapahtajan evankeliumi opettaa, että meidän täytyy toimia ensin ja sitten saamme voimaa. Emme tiedä, minne mennä. Emme tiedä mitä tehdä, mutta luottamukseni Häneen tekee minut kykeneväksi toimimaan.”

Kun toimimme, Kristus siunaa meitä voimallaan. Uskomme Häneen kasvaa, luottamuksemme lisääntyy ja voimme sitten suunnistaa elämämme vaikeimmissa olosuhteissa tietäen, että emme koskaan ole yksin ja että Hän auttaa meitä aina.

Pelon voittaminen edellyttää jumalallista voimaa, ja voimme saada tuota voimaa päättäessämme toimia ensin uskossa.

Tarkastele elämää pitkällä aikavälillä

Pelot ovat osa tätä kuolevaista kokemustamme. Emme koskaan pääse niistä eroon. Mutta jos meillä on oikea näkökulma, voimme selvitä peloistamme, jos elämme oikeanlainen ”pelin lopetus” mielessämme.

Sota, pakokauhu, heikentävä sairaus, kuolema. Näiden asioiden pelko voi lamaannuttaa meidät, jos meillä ei ole iankaikkista näkökulmaa ja tietoa siitä, että tämä kuolevainen elämä on vain pieni hetki olemassaolostamme. Mutta me tiedämme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kautta, että kuolema ei ole loppu. Perhesuhteet voivat jatkua iankaikkisuuden. Sinusta voi tulla kaikkea sitä, mitä Jumala on tarkoittanut sinun olevan tässä ja seuraavassa elämässä.

Kun tarkastelet elämää pitkällä aikavälillä, iankaikkisella linssillä, minkään kuolevaisuudessa kohtaamiemme pelkojen ei pitäisi tuntua voittamattomilta. Jeesuksen Kristuksen sovitus antaa meille toivoa. Se antaa meille voimaa tietää, että voimme voittaa pahan, taistella ohi kuolevaisuuden pimeyden, räjäyttää kuoleman kahleet ja lopulta tulla taivaallisen Isämme kaltaiseksi.

Tässä elämässä on paljon muutakin kuin se, mitä näemme edessämme. Kun päätämme elää ajatellen pitkää aikaväliä, nämä kuolevaiset pelkomme eivät saa valtaa elämässämme ja pystymme elämään täydemmin uskon varassa.

Palvele muita

Kun pelko, pettymykset ja vääryydet lamaannuttavat meidät täällä kuolevaisuudessa, on helppoa tuntea oikeutusta keskittyä vain itseemme.

Mutta hengellinen voima pelosta selviytymiseen ei tule itsesäälissä rypemisestä ja toimimattomuudesta. Se tulee toiminnasta ja usein itsemme ulkopuolelle katsomisesta.

Vanhin Gary E. Stevenson kertoi kertomuksen siitä, miten hänen vaimonsa opetti tätä periaatetta heidän johtaessaan Nagoyan lähetyskenttää Japanissa.

Kun lähetyssaarnaajat tulivat heidän luokseen täynnä pelkoa ja epäilyksiä, Sisar Stevenson sovelsi ”pikkuleipäterapiaansa”. Hän antoi lähetyssaarnaajille pikkuleipien raaka-aineet ja ohjeen leipoa satsi joka aamu. Sitten hän käski heitä viemään pikkuleivät joka päivä jollekin, joka tarvitsi niitä. Niin yksinkertaista kuin ”pikkuleipäterapia” olikin, se toimi loistavasti.

Vanhin Stevenson sanoi hyvin usein, että jonkun toisen ajatteleminen paransi lähetyssaarnaajan peloistaan.

”Lämpimällä, kultaisella hehkulla, joka seuraa palvelua ja anteliaisuutta, on voima sulattaa epäilyt ja pelot.”

Palatkaamme takaisin presidentti Hinckleyn optimistiseen ohjeeseen:

Asiat eivät ole niin huonosti kuin luulet.
Kaikki järjestyy. Älä murehdi. …
Herra ei hylkää meitä.
Hän ei hylkää meitä.
Jos turvaamme Häneen,
Jos rukoilemme Häntä,
jos elämme Hänen siunaustensa arvoisesti,
Hän kuulee rukouksemme.

Jumala ei halua meidän epäonnistuvan. Jeesuksen Kristuksen ansiosta mikään epäonnistuminen ei ole lopullista. Minkään pelon tässä kuolevaisessa elämässä ei tarvitse lamaannuttaa meitä. Usko voi voittaa pelon. Ja jos luotamme siihen, että niin käy, voimme siirtyä eteenpäin tietäen, että loppujen lopuksi ”kaikki järjestyy.”

 

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu lds.org -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.