Vanhin Oaks: ”Pysykää kaukana nykyisestä vihan ilmapiiristä”

Puhuessaan BYU-Hawaii’n valmistuville opiskelijoille helmikuussa, vanhin Dallin H. Oaks neuvoi jäseniä pidättäytymään ”rumasta käytöksestä, henkilökohtaisesta ilkeydestä” keskusteluissaan niin internetissä kuin kasvotustenkin. Hiljattain vanhin Oaks myös neuvoi jäseniä Facebook-julkaisussaan ”pysymään kaukana nykyisestä vihan ilmapiiristä ja olemaan osallistumatta riidanhaluisiin keskusteluihin, jotka ovat niin yleisiä nykypäivänä”.

”Rohkaisen teitä pysymään kaukana nykyisestä vihan ilmapiiristä ja olemaan osallistumatta riidanhaluisiin keskusteluihin, jotka ovat niin yleisiä nykypäivänä. Nämä riidanhaluiset keskustelut johtuvat osittain nykyajan teknologiasta, joka ruokkii konflikteja tarjoamalla laajemman yleisön ja nopeamman levityksen.

Kristuksen seuraajina tiedämme, että kaikki tämän maapallon asukkaat ovat Jumalan lapsia. Käyttäkää tuota tietoa taistellaksenne maailmallisia ennakkoluuloja vastaan, jotka saarnaavat vihaa ja vihamielisyyttä toisia kansoja, etnisiä ryhmiä ja jopa poliittisia puolueita kohtaan.

Muistakaa Vapahtajan opetus: ’Se, jossa on kiistelyn henki, ei ole minusta vaan on Perkeleestä, joka on kiistelyn isä, ja hän yllyttää ihmisten sydämet kiistelemään vihaisina keskenään.’ (3. Nefi 11:29)

Kristuksen seuraajien tulisi olla esimerkkejä kohteliaasta käytöksestä. Mutta sitäkin enemmän meidän tulisi muistaa ja seurata Vapahtajan opetusta: ’Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.’ (Joh. 13:35)

Tämän neuvon rakastaa, välttää kiistelyä ja olla esimerkkinä kohteliaasta käytöksestä ei tietenkään ole tarkoitus lannistaa meitä olemaan osallistumatta keskusteluihin, väittelyihin ja jopa ottamasta kantaa sellaisia asioita vastaan, joiden uskomme olevan väärin tai epätoivottavia.

Oman vaikutusvaltamme ja ajallisten resurssiemme puitteissa meidän tulisi ottaa kantaa ja kunnioittavalla tavalla pyrkiä vakuuttamaan toiset sen arvosta, ainakin meille itsellemme. Myönteinen toiminta on välttämätön osa vastuutamme taistella maailmaa vastaan.”

 

Tämä artikkeli on alun perin julkaistu ldsliving.com-sivustolla nimellä ”Elder Oaks: ”Stand Clear from the Current Atmosphere of Hate””.

Suomi ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company