Joseph Smithin myöhempien selostusten mukaan kolme vuotta hänen ensimmäisen näkynsä jälkeen enkeli ilmestyi hänelle vuonna 1823 ja kertoi hänelle muinaisesta aikakirjasta, joka oli kirjoitettu kultalevyille. Hän selitti, että hän haki levyt kukkulalta New Yorkin pohjoisosasta vuonna 1827, ja sen jälkeen käänsi ne useiden kirjurien avustuksella.

Elämänsä aikana Joseph Smith kirjoitti, saneli tai antoi tehtäväksi muille valmistella tekstejä, jotka sisälsivät tietoa Mormonin kirjan esilletulosta. Jotkut hänen aikalaisensa, jotka kuulivat hänen kertovan tapahtumista, kirjoittivat ne muistiin. Seuraavassa luettelossa on mukana selostuksia, jotka löytyvät Joseph Smith Papers -sivustolta. Luettelo on jaettu kolmeen osioon: Joseph Smithin yksityiskohtaiset kertomukset, muut Joseph Smithin dokumentit, joissa on osittaisia selostuksia tai mainintoja noista tapahtumista, ja hänen aikalaistensa kirjoittamat kertomukset.

Lisämateriaalia Mormonin kirjasta ja käännösprosessista löytyy teoksesta The Introduction to Documents , Volume 1: July 1828–June 1831, xxviii–xxxiii. Koosteen Joseph Smithin aikalaisten kertomuksista voi lukea seuraavasta, John W. Welch, “The Miraculous Translation of the Book of Mormon,” in Opening the Heavens: Accounts of Divine Manifestations, 1820–1844, ed. John W. Welch (Salt Lake City: Deseret Book; Provo, UT: Brigham Young University Press, 2005), 76–213.

 

Joseph Smithin yksityiskohtaiset selonteot

History, ca. Summer 1832, 4–6

Päiväkirja, 9–11 Nov. 1835 (myöhemmin kopioitu JS Historiaan, 1834–1836, 121–122)

History, 1838–1856, vol. A-1, pp. 4–26, 34–35

Aikaisempi, keskeneräinen luonnos löytyy Historiasta, ca. June–October 1839, [1]–[7], [9]

Kaksi myöhemmin kirjoitettua, hieman muokattua luonnosta hänen kertomuksestaan on Historiassa, ca. 1841, draft, 5–48, 61–62; ja History, ca. 1841, korjattu versio, 5–48, 60–61

Church History,” Times and Seasons, 1 Mar. 1842 (löytyy myös 1844 kirjoitelmasta “Latter Day Saints,” in Israel Daniel Rupp (ed.), He Pasa Ekklesia [The whole church])

 

Muut selostukset Joseph Smith Papers -sivustolla

Ilmoitus, heinäkuu 1828 [OL 3], joka koskee Mormonin kirjan menetettyjä käsikirjoitussivuja.

Ilmoitus, kevät 1829 [OL 10], joka koskee Mormonin kirjan menetettyjä käsikirjoitussivuja.

Ilmoitus, maaliskuu 1829 [OL 5], joka koskee kultalevyjen silminnäkijöitä.

Ilmoitus, huhtikuu 1829–D [OL 9], joka koskee Oliver Cowderyn yritystä kääntää Mormonin kirjaa.

Mormonin kirja, 1830 painos, 110, 548 [2 Ne. 27:12; Eter 5:2–4], profetiat kultalevyjen kolmesta silminnäkijästä.

Mormonin kirjan alkusanat, 1830 painos, joka koskee Mormonin kirjan menetettyjä käsikirjoitussivuja (löytyy myös Mormonin kirjan painajan käsikirjoituksesta ).

Articles and Covenants, ca. April 1830 [OL 20:5-12], sisältää lyhyen koosteen enkelin vierailusta ja Mormonin kirjan alkuperästä.

Pöytäkirja, 25–26. lokakuuta 1831, selvittää kokouksen kulun, jossa Joseph Smithiä pyydettiin kertomaan yksityiskohtia tapahtumista (mutta hän kieltäytyi).

Ilmoitus, 1. marraskuuta 1831–B [OL 1:29], mainitsee, että Joseph Smith sai voiman kääntää Mormonin kirjan ”Jumalan armosta”.

Kirje Noah C. Saxtonille, 4 January 1833, kertoo Mormonin kirjan jumalallisesta alkuperästä.

Pöytäkirja, 12. helmikuuta 1834, selvitys kokouksesta, jossa Joseph Smith kertoi levyjen saamisesta ja niiden kääntämisestä.

Pöytäkirja, 21. huhtikuuta 1834, selvitys kokouksesta, jossa Joseph Smith kertoi levyjen saamisesta ja niiden kääntämisestä.

Oliver Cowderyn kirjeet, jotka julkaistiin LDS Messenger and Advocate -lehdessä, lokakuusta 1834–heinäkuuhun 1835, kopioitiin Joseph Smithin vuosien 1834–1836 historiaan, s. 46–50 (kerrotaan Cowderyn kokemuksesta käännöstyön avustamisessa), 62–65 (kerrotaan enkelin käynnistä) , 81–99 (yksityiskohtia levyjen löytämisestä).

Päiväkirja, 14. marraskuuta 1835 (kopioitiin myöhemmin JS Historiaan, 1834–1836, 129), kertoo, että Joseph Smith kertoi Erastus Holmesille enkelin vierailusta ja Mormonin kirjan alkuperästä.

Elders’ Journal, heinäkuu 1838, 42–43, kertoo yhteenvedon enkelin vierailusta, levyjen löytämisestä ja niiden kääntämisestä.

John Corrill, A Brief History of the Church of Christ of Latter Day Saints, 11–14, kirjoitettu osana historiaa, jonka Joseph Smith oli antanut tehtäväksi, mutta lopulta julkaistiin itsenäisenä. Yleiskatsaus Mormonin kirjan alkuperästä.

Kirje James Arlington Bennetille, 13 Nov. 1843, kertoo, että Joseph Smith ”puhui enkelien kanssa” ja käänsi Mormonin kirjan ”Jumalan voimalla … hieroglyfeistä”.

Joseph Smithin aikalaisten kuvaukset

Kolmen silminnäkijän todistus, kesäkuun lopussa 1829 [Mormonin kirja, johdanto]

Kahdeksan silminnäkijän todistus, kesäkuun lopussa 1829 [Mormonin kirja, johdanto]

Orson Pratt, A[n] Interesting Account of Several Remarkable Visions, 6–14, 22–23, yleiskatsaus Mormonin kirjan alkuperästä.

Orson Hyde, Ein Ruf aus der Wüste [A cry out of the wilderness], 18–21, 26–30 (nykyenglannin käännös täällä), yleiskatsaus Mormonin kirjan alkuperästä.

Lucy Mack Smith, History, 1844–1845, kertoo monia yksityiskohtia näistä tapahtumista: bk. 3, [10]–bk. 4, [3]; bk. 5, [5]–[11]; bk. 6, [1]–bk .8, [1]; bk. 8, [4]; bk. 8, [6]–[12]; bk. 9, [1]–[4]; bk. 9, [6]–[12].

Myöhemmin kirjoitettu luonnos tästä materiaalista löytyy Lucy Mack Smithin historiasta, History, 1845, s. 79–89, 103–168.

 

Alkuperäinen artikkeli julkaistiin sivustolla josephsmithpapers.org ja sen on kääntänyt Krista Kora.