Kaksi lausetta, joita toistetaan usein pyhissä kirjoituksissa ovat: “Älkää pelätkö” Ja “Olkaa rohkeita”. Yleiskonferenssipuheissa kuullaan muunnelmia tästä aiheesta, joissa vakuutetaan kuulijoille, että kaikki järjestyy, jos olemme uskollisia, pysymme myönteisinä ja kestämme elämän ansakuopat iloiten. Tällaisten neuvojen arvo on selkeä – mutta se on paljon helpommin sanottu kuin tehty, kun kärsit ahdistuneisuushäiriöstä.

Amerikan Ahdistuneisuus ja masentuneisuus -yhdistyksen mukaan ahdistuneisuus vaikuttaa noin 18% väestöstä tai 40 miljoonaan ihmiseen pelkästään Yhdysvalloissa. Tässä joukossa on mahdollisesti mukana huomattava määrä kirkon jäseniä, jotka kamppailevat päivittäisestä elämästä selviytymisestä ahdistuksen takia. Uskonnossa, joka korostaa uskon ja ilon valitsemista pelon ja masennuksen sijaan, sellaiset jäsenet, jotka eivät yksinkertaisesti pysty vaikuttamaan ahdistuneisuuteensa, saattavat tuntea itsensä eristetyiksi ja lannistuneiksi kuullessaan hyvää tarkoittavan sanonnan: ”Koeta pärjäillä”. Profeetat eivät varmastikaan tarkoita tätä, joten mitä he ovat oikeasti sanoneet ahdistuksesta?

Älä häpeä

Kun kärsit mielen sairaudesta, sinulla on usein taipumus tuntea olevasi viallinen. Ahdistuneisuus ja masennus ovat olleet myös omia kokemuksiani, ja tiedän liiankin hyvin sen tunteen painon, että vaikeuteni ovat merkki omasta heikkoudestani ja kelvottomuudestani. On helppoa katsoa ihmisiä ympärillä, jotka näyttävät selviytyvän velvollisuuksistaan oikein hyvin, ja tuntea itsensä epäonnistujaksi. Mutta syyllisyyden liittäminen tuntemaasi ahdistukseen, tekee siitä selviytymisen vain vaikeammaksi.

Puheessaan “Kuin särkynyt ruukku”, Vanhin Jeffrey R. Holland vakuuttaa: ”Niin hämmentävää kuin tämä kaikki ehkä onkin, nämä koettelemukset ovat kuolevaisen elämän realiteetteja, eikä niistä puhumiseen pitäisi liittyä yhtään enempää häpeää kuin siihen, että puhuu taistelusta korkeaa verenpainetta tai pahanlaatuisen kasvaimen äkillistä ilmaantumista vastaan.”

Jokainen meistä kohtaa yksilöllisiä haasteita elämänsä aikana. Ei ole mikään häpeä kärsiä langenneessa maailmassa elämisen luonnollisista seurauksista.

Opi muiden esimerkistä

Ahdistuneisuus ja siihen liittyvät häiriöt voivat olla uskomattoman eristäviä. Perheelläsi ja ystävilläsi voi olla vaikeaa ymmärtää, mitä käyt läpi ja kuinka tukea sinua – tai jos olet kuten minä, ahdistuneisuus estää sinua lähestymään muita ja uskoutumaan heille. Tunteidesi ilmaiseminen tuntuu liian pelottavalta tai tuskalliselta, tai murehdit sitä, että toiset tuomitsevat sinut. Jopa taivaalliselle Isälle ja Vapahtajalle uskoutuminen rukouksessa voi olla vaikeaa.

Mutta jos toiselle elävälle, hengittävälle henkilölle puhuminen on liikaa juuri nyt, voit silti etsiä innoitusta muista. Monet tärkeät hahmot, sekä kirkossa että sen ulkopuolella, elivät merkityksellisen elämän, vaikka taistelivatkin mielen sairauden takia. Vanhin Holland mainitsee henkilöitä, kuten ”Abraham Lincoln, Winston Churchill ja vanhin George Albert Smith, joista viimeisin…taisteli toistuvaa masennusta vastaan joitakin vuosia ennen kuin hänestä myöhemmin tuli kaikkien rakastama kirkon kahdeksas profeetta ja presidentti.”

Jotkut teistä ajattelevat: “Joo, just. En minä ole Abraham Lincoln.” Toisilta oppimisen tarkoitus ei ole itsesi vertaaminen heihin, vaan se, että se muistuttaa sinua olemaan vähättelemättä omia mahdollisuuksiasi. Olivatpa oireesi miten vakavia tahansa, on paljon hyvää, mitä voit tehdä ja monia tapoja, joiden kautta voit myönteisesti vaikuttaa muiden elämään – jopa epäsuorasti.

Kun palvelin lähetystyössä, kaaduin pahasti ja loukkasin käsivarteni vakavasti. En pystynyt tekemään juuri mitään itse. Toverini piti auttaa minua kaikessa – valmistautumisessa aamulla, syömisessä, jopa hampaiden harjaamisessa. Tunsin itseni nöyryytetyksi ja hyödyttömäksi ja olin huolissani siitä, että estin työtä etenemästä.

Mutta opin arvokkaan Asian tuosta kokemuksesta. Vammani, johon en voinut vaikuttaa, esti minua tekemästä ja olemasta kaikkea sitä, mitä halusin, ja se pakotti minut nöyrtymään aivan uudelle tasolle. Huomasin myös merkittävää kasvua toverissani, kun hän otti enemmän vastuuta ja keskittyi minun palvelemiseeni. Sama periaate pätee ahdistuneisuuteen. Vaikka tuo prosessi on uskomattoman turhauttava, mielen terveydestä kamppaileminen voi siunata muita ja meitä itseämme.

Pyydä neuvoja

”Jos tilanne edelleen pahenee, pyytäkää neuvoja hyvämaineisilta ihmisiltä, joilla on virallinen pätevyys, ammattitaito ja hyvät elämänarvot. Kertokaa heille rehellisesti sairautenne vaiheista ja kamppailuistanne. Harkitkaa rukoillen ja vastuuntuntoisesti neuvoja, joita he antavat, ja hoitokeinoja, joita he määräävät. Jos teillä olisi umpilisäketulehdus, Jumala odottaisi teidän pyytävän pappeuden siunauksen ja hankkivan parhaan mahdollisen lääkärinhoidon. Samoin on emotionaalisten häiriöiden laita. Isämme taivaassa odottaa meidän käyttävän kaikkia ihmeellisiä lahjoja, jotka Hän on suonut tällä loistavalla taloudenhoitokaudella.”

—Vanhin Jeffrey R. Holland

Luotettaville ystäville, perheenjäsenille tai pappeusjohtajille uskoutuminen on hyvä ja tarpeellinen asia minä tahansa vaikeana aikana. Joinakin pahimmista hetkistäni ammattimainen apu oli kuitenkin korvaamatonta. Melkein kuka tahansa voi olla empaattinen kuuntelija, mutta vain ne, jotka ovat saaneet koulutuksen siihen, voivat auttaa sinua kehittämään ne keinot, joiden avulla voit selviytyä oireidesi kanssa.

Vastustin ammattiavun hankkimista pitkän aikaa, koska 1) en ollut varma siitä, että minulla oli todellinen ongelma enkä halunnut valittaa, 2) minua hävetti ajatus siitä, että tarvitsisin sellaista apua, ja 3) ahdistuneisuus vaivasi minua ja minua pelotti (yllätys, yllätys) tuntematon. Älä odota avun hankkimista niin kauan, että mielenterveytesi on jo kriisissä. Olen nyt suuri terapian kannattaja ja suosittelisin sitä kenelle tahansa – koska me kaikki tarvitsemme vähän mielenterveyden tehostamista, oli meillä ongelmia tai ei.

Huolehdi itsestäsi

Kun profeetta Joseph Smith käänsi Mormonin kirjaa, Herra neuvoi häntä: ”Älä juokse nopeammin äläkä tee työtä enemmän kuin sinulle on annettu voimaa” (OL 10:4). Jos Jumalan profeetan tarvitsee huolehtia itsestään, sama periaate pätee varmasti myös meihin kaikkiin.

Kiinnitä huomiota siihen, miltä sinusta tuntuu. Noudattakaa Vanhin Hollandin neuvoa ”tarkkailla stressin merkkejä itsessänne ja niissä, joita voitte kenties auttaa. Kuten autonne kohdalla, pankaa valppaasti merkille kohoava lämpötila, ylinopeus tai polttoaineen vähyys. Kun sairastutte vakavaan masennustilaan, tehkää tarvittavia muutoksia. Väsymys on meidän kaikkien yhteinen vihollinen, joten hidastakaa, levätkää, kerätkää voimia ja ottakaa aikalisä. Lääkärit vakuuttavat meille, että ellemme käytä aikaa pysyäksemme terveinä, me aivan varmasti käytämme myöhemmin aikaa sairastamiseen.”

Vanhin L. Tom Perry sanoo puheessaan ”Tehtäköön se yksinkertaisesti” ajasta, jolloin hän ja hänen vaimonsa kärsivät suurista rasituksista: ” Ajoimme erääseen paikkaan vain jokusen kilometrin päähän kodistamme päästäksemme muutamaksi huojentavaksi hetkeksi eroon vaikeuksiamme, jutellaksemme ja lohduttaaksemme toisiamme. Paikkamme oli Waldenjärvi. Se oli kaunis pieni järvi metsän keskellä. … Waldenjärvi oli erityinen paikkamme pysähtyä, mietiskellä ja parantua. Ehkäpä osittain Waldenjärven historiasta johtuen – sen yhteydestä Henry David Thoreaun pyrkimyksiin irrottautua maailmallisuudesta muutamaksi vuodeksi – se antoi meille niin paljon toivoa yksinkertaisuuteen ja tarjosi niin virkistävän pakomahdollisuuden liian monimutkaiseksi käyneestä elämästämme.”

Vanhin Perry korostaa kahta periaatetta, jotka auttavat minua hallitsemaan ahdistuneisuuteni: ajan antaminen itselleni ja elämän yksinkertaistaminen. Nämä asiat on vaikeita tehdä silloin, kun ahdistuneisuus painaa sinua velvollisuuden ja syyllisyyden tunteilla. Mutta ymmärrän nyt, että olen parempi vaimo, äiti, ystävä ja lähimmäinen, kun poistan sotkut elämästäni ja kun annan itselleni aikaa ja tilaa levätä. Samojen asioiden tekeminen auttaa sinua myös palvelemaan paremmin toisia.

Turvaudu Vapahtajaan

Tärkein voimavara kenelle tahansa, joka kärsii mistä tahansa vaivasta, on Kristuksen sovitus. Vapahtaja tarjoaa äärimmäisen helpotuksen ja parannuksen mielen sairaudesta. Vain Hän on kärsinyt ”kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja ja koetuksia…jotta hän osaisi…auttaa kansaansa…” (Al. 7:11-12).

Vanhin Dallin H. Oaks sanoo Vapahtajasta: “Jeesus paransi monien ihmisten fyysisiä sairauksia, mutta Hän ei evännyt parantumista myöskään niiltä, jotka pyrkivät ”tulemaan eheiksi” muista vaivoista. Matteus kirjoittaa, että Hän paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat (ks. Matt. 4:23; 9:35). Hänen perässään kulki paljon väkeä, ja Hän paransi kaikki sairaat (Matt. 12:15). Varmasti nämä parantamiset koskivat myös niitä, joiden sairaudet olivat emotionaalisia, henkisiä tai hengellisiä. Hän paransi heidät kaikki.” (Dallin H. Oaks, ”Hän parantaa kuormien uuvuttamat”, Liahona marraskuu 2006).

Tarkoittaako tämä sitä, että kaikki ne, jotka kärsivät mielen sairaudesta, voivat odottaa parantuvansa tämän elämän aikana? On aikoja, kun mitkään selviytymiskeinot ja lääkkeet maailmassa eivät voi lieventää ahdistuneisuuttani ja masennustani. Ainoa pelastukseni noina aikoina on turvautuminen rukoukseen, pyhiin kirjoituksiin, pappeuden siunauksiin ja temppelissä käymiseen. Silloinkaan sairauteni ei yhtäkkiä katoa. Vanhin Oaks muistuttaa meitä, että ”toisinaan ’parantuminen’ on sitä, että meidän sairautemme parannetaan tai meidän taakkamme otetaan pois. Joskus kuitenkin meidät ’parannetaan’ siten, että meille annetaan voimaa tai ymmärrystä tai kärsivällisyyttä kantaa harteillemme lasketut taakat.”

Voit löytää tuon voiman, ymmärryksen ja kärsivällisyyden, kun seuraat Vanhin Hollandin neuvoa: ”Noudattakaa uskollisesti niitä ajan todeksi osoittamia hartaudenharjoituksen tapoja, jotka tuovat Herran Hengen elämäänne. Etsikää neuvoja niiltä, joilla on hengellisen hyvinvointinne avaimet. Pyytäkää pappeuden siunauksia ja pitäkää niitä arvossa. Nauttikaa sakramentti joka viikko ja pitäkää kiinni Jeesuksen Kristuksen sovituksen täydelliseksi tekevistä lupauksista. Uskokaa ihmeisiin. Olen nähnyt erittäin monien ihmeiden tapahtuvan, vaikka kaikki muu osoittaisi, että toivo on mennyttä. Toivo ei ole koskaan mennyttä. Jos nuo ihmeet eivät tule heti tai täysin tai ilmeisesti ollenkaan, muistakaa Vapahtajan oma tuskantäyteinen esimerkki: ellei katkera malja mene ohitse, juokaa se ja olkaa lujia luottaen siihen, että edessä on onnellisempia päiviä.”

Puhun omasta kokemuksestani sanoessani, että synkät päivät loppuvat. Niiden loppuminen saattaa viipyillä tai niitä saattaa seurata vielä synkempiä päiviä. Vaikka niin olisi, myrskyssä on aina tyven. Me emme ehkä täysin ymmärrä, miksi meidän pitää rämpiä sellaisten haasteiden, kuten ahdistuneisuuden tai jonkin muun mielen sairauden kanssa tässä elämässä, mutta voimme olla varmoja siitä, että Jumala rämpii meidän kanssamme. Kun turvaudumme Kristuksen sovitukseen ja profeettojen sanoihin, voimme sanoa apostoli Paavalin tavoin: ” Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima” (1. Kor. 12:9).

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Holly Black ja se on julkaistu mormonhub.com -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.