Epävanhurskas hallitseminen ei ehkä vaikuta olevan sellainen asia, joka mormoneilla tulee eteen avioliitoissaan, mutta se on ”yleisempää kuin ajattelemme”, Julie de Azevedo Hanks sanoo.

Äskettäisessä podcastissa Angilyn ja Nate Bagleyn kanssa Hanks, joka on kirkon sosiaalityöntekijä ja psykoterapeutti, selitti mitä epävanhurskas hallitseminen on ja miten se voi vahingoittaa avioliittoja.

Mutta mitä epävanhurskas hallitseminen on ja miten voimme tunnistaa sen avioliitoissamme? Tätä havainnollistaakseen Hanks kertoi kolme tapaa, miten voit hallita epävanhurskaasti huomaamattasi.

1. Päätösten tekeminen neuvottelematta puolison kanssa

“Olen nähnyt paljon sitä, että taloudellisia tai työllisyyteen liittyviä päätöksiä tehdään neuvottelematta puolison kanssa,” Hanks selittää. ”Uuden työn vastaanottaminen, joka vaatii perhettä muuttamaan, ei ole asia, josta voi vain ilmoittaa puolisolle.”

Kirkko on neuvonut, että jäsenet tekisivät tällaiset päätökset yhdessä perheneuvostoissa, jotta näin suuria päätöksiä ei jätettäisi vain yhden puolison päätettäväksi.

“Perheneuvosto on yksi kirkon perusasioita,” Perheemme: Käytännön opas evankeliumikeskeisen kodin rakentamiseen -kirjasessa sanotaan: ”Isän ja äidin johdolla tämä neuvosto voi kokoontua keskustelemaan perheen ongelmista ja talousasioista, tekemään suunnitelmia, tukemaan ja vahvistamaan perheenjäseniä ja rukoilemaan toistensa ja perheensä puolesta.”

Sen sijaan, että toinen puoliso tekisi kaikki päätökset, meidän pitäisi ottaa perheemme mukaan päätöksentekoon epävanhurskaan hallitsemisen välttämiseksi.

2. Vihan käyttäminen toisten hallitsemisessa

“Se, että on vihainen, ei ole paha asia,” Hanks sanoo. ”Haluan erottaa tehdä eron vihaisten ajatusten ja tunteiden ja vihaisen käyttäytymisen välille. … Voit sanoa: ’Olen vihainen.’ Mutta kun panettelet jotakuta, on hyvä kysyä itseltäsi: ’Voiko tuo toinen henkilö tuntea olonsa hyväksi tällaisessa vuorovaikutuksessa?’”

Nimittely, vähättely ja muut vihamieliset teot voivat tuhota avioliittoja ja aiheuttaa sen, että toisten motivoimiseen käytetään pelkoa rakkauden sijaan, mikä on varma merkki epävanhurskaasta hallitsemisesta, Hanks sanoo.

Puheessaan lokakuun 2007 yleiskonferenssissa presidentti Gordon B. Hinckley sanoi seuraavaa vihastumisesta ja siitä, miten vihaisten tekojen poistaminen kanssakäymisestä voi vaikuttaa avioliittoihin:

“Pyydän teitä hallitsemaan mielenne, pukemaan kasvoillenne hymyn, joka pyyhkii pois vihan; puhumaan rakkauden ja rauhan, arvostuksen ja kunnioituksen sanoin. Jos teette niin, teidän ei tarvitse katua elämässänne. Avioliittonne ja perhesuhteenne säilyvät.” (”Sävyisyys”, Gordon B. Hinckley, 2007)

3. Hierarkiarakenteet

Podcastissa Hanks kuvailee kahdenlaista yhteiskunnallista rakennetta – hierarkioihin ja kumppanuuteen perustuvia – ja miten ne liittyvät perheisiin.

Hierarkkista yhteiskuntaa hallitsee valta-aseman ja arvon perusteella se, joka on vahvempi, nopeampi, joka hankkii eniten rahaa jne. Tällaisissa yhteiskunnissa naisia ei useinkaan arvosteta ja itse asiassa kaikkea, mikä liittyy naisiin, pidetään heikkona, erityisesti hoivaamista.

Kumppanuuteen perustuvassa yhteiskunnassa taas miehiä ja naisia arvostetaan yhtä paljon ja kaikki osallistuvat hoivaamiseen. Tällaisissa yhteiskunnissa kaikki perustuu suhteisiin, ei asemaan.

“Tätä voidaan soveltaa perheisiin ja perheidemme organisoimiseen,” Hanks selittää. ”Perustuuko perheemme valta-asemaan vai suhteisiin? Ja kun toimit suhteessa, joka perustuu yhteyteen, epävanhurskasta hallitsemista tapahtuu paljon vähemmän, koska välität yhteydestä, et asemastasi.”

Puhuessaan pappeudesta Vanhin H. Burke Peterson teki selväksi että:

”Miehet eivät ole naisten yläpuolella. Kuitenkin joissakin asioissa annamme ymmärtää niin. Se, että miehillä on pappeus ja hän johtaa kotona sekä kirkon organisaatiossa, ei tee hänestä millään tavalla ylempää olentoa. Pappeus on jumalallinen valtuus ja velvollisuus, jonka tehtävä täyttyy vain silloin, kun miehen vierellä on uskollinen ja onnellinen vaimo. Huomaa, että sanalla ’onnellinen’ kuvaillaan vaimoa.”

 

Alkuperäinen artikkeli on   julkaistu ldsliving.com-sivustolla nimellä ”3 Ways Men and Women Exercise Unrighteous Dominion in Their Marriages Without Realizing It”.

Suomi ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company