Myöhempien aikojen pyhät pyrkivät elämään lukemattomien käskyjen mukaan. Iso kymppi eli kymmenen käskyä, viisauden sana, kymmenysten laki, siveyden laki jne. Korihor ilmaisi mielipiteensä käskyistä selvästi omana aikanaan Alman luvussa 30:

”ja näin te eksytätte tätä kansaa isienne mielettömien perimätietojen mukaisesti ja oman halunne mukaisesti; ja te pidätte sitä alistettuna, ikään kuin orjuudessa, jotta te voisitte elää ylellisyydessä sen kätten työllä, niin että se ei uskalla kohottaa katsettaan rohkeasti eikä uskalla nauttia oikeuksistaan ja vapauksistaan.

Niin, se ei uskalla käyttää sitä, mikä on sen omaa, ettei vain loukkaisi pappejaan, jotka kytkevät sitä ikeeseen halunsa mukaisesti ja ovat perimätiedoillaan ja unillaan ja päähänpistoillaan ja näyillään ja keksityillä salaisuuksillaan johdattaneet sen uskomaan, että ellei se tekisi heidän sanojensa mukaisesti, se loukkaisi jotakin tuntematonta olentoa, jonka he sanovat olevan Jumala – olento, jota ei ole koskaan nähty eikä tunnettu, jota ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan.”

Kuulostavatko nämä ajatukset tutuilta? Kuulemme niitä kokoajan nykyäänkin. ”Käskyjä on liian paljon. Standardit ovat aivan liian korkeita. Kaikki nämä säännöt rajoittavat vapauttani! Kirkon johtajat yrittävät vain pitää minut hallinnassaan pitääkseen kiinni vallasta. Nämä säännöt ovat vain mielivaltaisia kontrollikeinoja.”

Vaimoni jakoi kanssani äskettäin erilaisen näkökulman, joka tarjoaa toisen tavan tarkastella käskyjen tarkoitusta. Teen seuraavassa parhaani selittääkseni sitä:

Terveet ihmissuhteet

En ole koskaan nähnyt ”The Notebook” -elokuvaa, mutta eräs internetin koomisella samastuttavuudellaan valloittanut kohtaus siitä on hyvin tuttu minulle. Oletko koskaan ollut ihmissuhteessa, jossa odotukset eivät olleet selvillä? Se saattoi olla poikaystävän ja tyttöystävän välinen suhde, työnantajan ja työntekijän välinen, vanhemman ja lapsen, ystävien, opettajan ja oppilaan tai mikä tahansa muu ihmissuhde. Tämä tapahtui elokuvassa kahden ihmisen välillä odotusten ollessa epäselviä:

Mies: ”Mitä sinä haluat?”

Nainen: *hiljaisuus vallitsee*

Mies: ”Mitä sinä haluat?”

Nainen: ”Ei se ole niin yksinkertaista!”

Mies: ”Mitä sinä HALUAT?!”

Kun odotuksia on olemassa, mutta ne ovat epäselviä, se horjuttaa suhteita ja henkinen paine kasvaa. Ja meillä kaikilla on odotuksia. Me haluamme molemminpuoleista kunnioitusta. Uskollisuutta. Luottamusta. Ystävällisyyttä. Tukea. Rakkautta. Onko sinulla koskaan ollut ystävää, joka jatkuvasti halveksi sinua? Ei ollut lojaali? Menetti luottamuksesi? Mitä tuolle ystävälle tapahtui? Arvelisin, ettet pitänyt heitä ystävinä kovin paljon pidempään.

Odotukset vastaan velvollisuudet

Toivon mukaan kohtuullisia odotuksia ei missään ihmissuhteessa nähdä velvoitteina (paitsi ehkä työnantajan ja työntekijän välillä). Tässä Mark D. Wrightin lausunto aiheeseen liittyen Psychology Today -lehdessä:

”…kumppanit saattavat tuntea tiettyjä velvoitteita toisiaan kohtaan osana ihmissuhdettaan, mutta niiden ei kuuluisi tuntua niinkään velvollisuuksilta siinä mielessä, että ne vaikuttavat olevan erillään tai lisänä suhteeseen itsessään. Jos ne tuntuvat siltä, se on merkkinä ongelmasta ihmissuhteessa, koska yksi tai molemmat osapuolista saattavat ottaa ulkoisen näkökulman suhteeseen, ikään kuin tarkastellen sitä sen ulkopuolelta ja nähden sen ’rajoitukset’ ja ’vaatimukset’ velvollisuuksina, sen sijaan, että näkökulma olisi sisäinen, jossa kumppanit täyttävät toistensa tarpeet rakkaudesta ja kunnioituksesta toisiaan ja suhdettaan kohtaan. Lyhyesti, sinun kuuluisi tuntea halua toimia kumppanisi hyväksi sen sijaan, että tunnet pakkoa tehdä niin.”

Näiden samojen periaatteiden tulisi soveltua kaikenlaisiin henkilökohtaisiin suhteisiimme, mukaan lukien suhteeseemme Jumalan kanssa. Onko meillä sisäinen vai ulkoinen näkökulma suhteessamme Jumalan kanssa? Näemmekö Jumalan odotukset ’rajoituksina’ ja ’vaatimuksina’? Pidämmekö käskyt vain siksi, että meistä tuntuu, että meidän täytyy tehdä niin?

Suhteesi Jumalaan

Jokainen meistä yrittää rakentaa henkilökohtaista suhdetta Jumalan kanssa. Johanneksen luvussa 17 korostetaan valtavasti tämän suhteen kehittämisen tärkeyttä:

Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

Osa Jumalan tuntemista on ymmärtää, mitä Hän odottaa meiltä siinä tapauksessa, että tämä suhde toimii ja saavuttaa täydet mahdollisuutensa. Toisin sanoen olemme erittäin onnekkaita kun meillä on selkeät odotukset, jotka Jumala on viestinyt meille käskyjen muodossa.

Avoin kommunikaatio ja selkeät odotukset ovat terveen ihmissuhteen merkkejä.

On ironista, että me joskus huudamme Jumalalle ”MITÄ SINÄ HALUAT?” mutta kun Hän sitten antaa meille jumalallista ohjausta ja käskyjä, me toisinaan pohjimmiltaan vastaamme ”Äh! Tässä perheessä on niin paljon sääntöjä. Tunnen olevani vankina. Älä viitsi Isä, anna minun tehdä mitä haluan!”

Polkumme valitseminen

Jumala ei ole vanhempana ylisuojeleva (jos Hän olisi, me emme todennäköisesti olisi koskaan päässeet kokeilemaan tätä maanpäällisen elämän juttua). Jumala ei tule pakottamaan meitä oikealle polulle. Jos haluamme pilata elämämme, Hän ei tule estämään meitä. Jos emme pidä odotuksista, joita Hän on asettanut, meidän ei tarvitse pitäytyä niissä, mutta suhteemme Jumalaan saattaa kärsiä sen seurauksena.

Joskus ruokimme ajatustapaa ”Jos Jumala rakastaa minua, Hän haluaa minun olevan onnellinen ja Hänen pitäisi antaa minun tehdä mitä ikinä haluan.” Todellakin, Jumala antaa meidän tehdä mitä ikinä haluamme, ja Hän rakastaa meitä teimmepä millaisia valintoja hyvänsä – mutta jos tavoitteenamme on rakentaa suhde Jumalan kanssa, ”minkä ikinä haluamme” tekeminen ei ole tie siihen. Kristus opetti Johanneksen evankeliumin luvussa 14,

“Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni.”

Käskyjen kautta Jumala sanoo pohjimmiltaan ”Näiden asioiden avulla voit rakentaa suhteen kanssani.” Meidän valinnaksemme jää hyödyntää tuo sanoma tai jättää se sikseen. Ehkä haluamme mieluummin rakentaa suhteen jonkun tai jonkin muun kanssa. Se on haasteena koko ihmiskunnalle. Elämän puu vai suuri ja avara rakennus. Kysymys kuuluu, kenen kanssa haluat rakentaa suhteen? “Saat kuitenkin itse valita, sillä se on sinulle suotu.”

 

Kuinka käskyjen mukaan eläminen on parantanut suhdettasi Jumalan kanssa? Kerro meille kommentissa.

 

Artikkelin on kirjoittanut David Snell ja se on alun perin julkaistu Third Hour -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Paula Jarvis.