Äkkiseltään tulee mieleen 11.

Tuo olisi luultavasti minun vastaukseni kysymykseen: ”Kuinka monta ystävääsi on liittynyt Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon ja jäänyt pois muutaman vuoden sisällä?”

Niillä, jotka tekevät valinnan jättää uskomme, on syynsä. Joissakin on enemmän järkeä kuin toisissa, mutta Jumala on antanut meille vapauden valita tiemme. Hän kunnioittaa tuota vapautta, ja niin meidänkin pitäisi. Ne, jota lähtevät, ansaitsevat hyväksyntää ja jokaisen rakkauden rahtusen, jonka saamme kokoon. Joillakin on koettelemuksia, joita emme voi ymmärtää. Mutta jotkut jäävät pois yksinkertaisesti (tai ei niin yksinkertaisesti) siitä syystä, että se, mitä he odottivat löytävänsä kirkosta, oli hyvin erilaista kuin se, mitä he oikeasti löysivät.

Toiveikkaana yrityksenä rokottaa vastatulleet toteutumattomia odotuksia vastaan, tässä on viisi oletusta, joita uusilla käännynnäisillä (ja vanhemmillakin) on, vaikka ei pitäisi:

1. Joseph Smith oli täydellinen

Luulen, että monet myöhempien aikojen pyhät tietävät älyllisesti, että profeetat tekevät virheitä, mutta kun meille todella tulee eteen profeettojen tekemiä oikeita virheitä, jotkut meistä järkyttyvät hieman. Kukaan muu profeetta ehkä koko maailman historiassa ei ole joutunut niin laajalle levinneen tarkastelun kohteeksi kuin Joseph Smith.

Tietenkään lähetyssaarnaajiemme ei tarvitse käydä läpi luetteloa Joseph Smithin virheistä tutkijoiden kanssa, ennen kuin he opettavat palautuksesta, mutta uusien käännynnäisten pitäisi ymmärtää, että profeetat ovat aivan yhtä inhimillisiä kuin te ja minä. Joseph saa osakseen suurimman hiillostuksen, muuta sama periaate pätee kaikkiin profeettoihin Brigham Youngista Russell M. Nelsoniin.

Profeettoja ei välttämättä kutsuta siksi, että he ovat vanhurskaimpia, fiksuimpia tai viisaimpia ihmisiä, joita maailmassa on tarjolla. Jumala ei langeta heille noita odotuksia, eikä meidänkään pitäisi. Hän kutsuu oikean henkilön oikeaan aikaan.

2. Kirkon historia on tahraton

Kun kaikki, mitä tiedät Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon historiasta, on se, että nuori poika näki Jumalan ja sitten ihmeen kautta käänsi muinaisen aikakirjan, on helppoa olettaa, että koko kirkon historia on yhtä vaikuttavaa.

Ei se ole.

On totta, että historiamme on ihmeiden, ilmoituksen ja palautuksen historiaa. Mutta se on myös koettelemusten, tuskan ja opastuksen historiaa. Se on usein ”kaksi askelta eteenpäin, yksi taaksepäin” kaltainen kertomus. Ja on kaikin puolin hyväksyttävät ja täysin yhtenevä sille, mitä väitämme totuudeksi.

3. Ilmoitus on jatkuvaa ja aina selkeää

Yksi syistä, miksi jotkut ihmiset odottavan kirkon koostuvan pelkästään perhosista ja sateenkaarista on se tosiasia, että väitämme profeettojemme saavan ilmoitusta Jumalalta meidän opastukseksemme. Jos Jumala kertoo profeetoille, mitä tehdä, kaiken pitäisi tulla tehdyksi oikein, eikö?

No, ei.

Tällainen oletus perustuu virheelliseen käsitykseen siitä, että ilmoitus olisi aina selkeää ja jatkuvaa. Näin ei ole asia. Se on paljon monimutkaisempaa. Suoraan sanottuna, se on paljon kauniimpaa. Tässä on muutamia periaatteita ilmoituksesta muistutukseksi:

  • Jumala ei vain halua kertoa meille asioita, Hän haluaa opettaa meitä – jopa profeettoja. Jumala käyttää usein ilmoitusta keinona auttaa meitä oppimaan, kuinka voimme kommunikoida paremmin Pyhän Hengen kanssa ja ”tehdä innokkaasti työtä hyvän asian puolesta ja tehdä paljon omasta vapaasta tahdostaan … sillä heissä on voima, jonka tähden he ovat vapaita toimimaan tahtonsa mukaan ” (OL 58:27-28).
  • Jumala ei haluan vain tehdä työtä sinun hyväksesi, Hän haluaa tehdä työtä sinun kanssasi.
  • Ilmoitus ei ole aina yksittäin tapahtuma jonain määrättynä hetkenä.
  • Ilmoitus on usein sirpaleista ja sitä täydennetään.
  • Ilmoitusta on joskus vaikea havaita.
  • Joskus profeetta voi saada ilmoitusta laajan opillisen totuuden muodossa, ja joutuu sitten itse määrittelemään, mikä on paras tapa soveltaa tuota ilmoitusta tehokkaiden (tai joskus ei niin tehokkaiden) käytänteiden ja toimenpiteiden kautta.

4. Meillä on yksinoikeus totuudelle

Ei. Ei ole totta.

Kaikki totuus on mukana Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa ja monet muut uskonnot opettavat paljon totuutta! Muutkin, kuin kirkon jäsenet, voivat tuntea Pyhää Henkeä. He voivat saada ilmoitusta. Jumala kuuntelee heitä ja voi vastata myös heidän rukouksiinsa.

Evankeliumin totuus on evankeliumin totuutta riippumatta siitä, mistä se on lähtöisin.

Kyllä, me väitämme (ja se on totta), että meillä on evankeliumin täyteys, kun taas muista uskonnoista puuttuu muutamia osasia (pappeus, välttämättömät toimitukset, jne.) Mutta meidän pitäisi tunnistaa ja juhlistaa niitä totuuksia, jotka meillä on yhteisiä, sekä niitä yksilöllisiä näkökulmia, joita nuo totuudet tarjoavat.

5. Meillä on kaikki vastaukset

Meillä on palautettu Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Mutta se ei tarkoita, että meillä on vastaukset kaikkiin maailman kysymyksiin.

Meillä ei ole niitä.

Ole olemassa monia kysymyksiä Jumalasta, evankeliumista ja pelastussuunnitelmasta, joihin meillä ei ole vastauksia. Omassa historiassammekin on tuhansittain kysymyksiä, joihin meillä ei ole vastauksia. Näin ollen sanoisin, että meillä on vastaukset kaikkiin niihin kysymysiin, joilla on todella merkitystä. Me tiedämme, mistä olemme tulleet. Me tiedämme, mikä elämän tarkoitus on. Ja me tiedämme (suunnilleen), mitä meille tapahtuu kuoleman jälkeen.

Älkää ymmärtäkö väärin.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on todella ihme. Se on Kristuksen palautettu kirkko maan päällä. Meillä on suuri syy riemuita. Teemme monia (todella monia) asioita oikein. Opettamamme opit tuovat rauhaa ja valoa miljoonille ihmisille maailmassa. Lähetystyöohjelmamme on erinomainen. Hyväntekeväisyysohjelmamme on yksi tehokkaimmista avustusohjelmista maailmassa. Mutta olen kyllästynyt siihen, että näen ystävien luopuvan uskosta, jota he aiemmin pitivät niin rakkaana. Ja mielestäni, liian usein saamme syyttää siitä näitä viittä oletusta.

 

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut David Snell ja se on julkaistu thirdhour.org -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.