Onko syntien anteeksi saaminen todella mahdollista? Kyllä! Anteeksianto on keskeinen osa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Apostoli Paavali saarnasi totuutta sanoessaan: ”Tietäkää siis, veljet: hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi.” (Apt. 13:39)

Anteeksianto on keskeinen osa Jumalan suunnitelmaa

Jumalalla on suunnitelma auttaa kaikkia lapsiaan palaamaan asumaan Hänen luokseen heidän kuolevaisen elämänsä jälkeen. Osana tuota suunnitelmaa valitsit tulla tänne maan päälle, saada fyysisen ruumiin ja käydä läpi kuolevaisen elämän haasteita ja koettelemuksia osoittaaksesi rakkautesi taivaallista Isääsi kohtaan sekä halukkuutesi seurata Häntä.

Kuten kaikki muutkin, tulet kuitenkin tekemään vääriä valintoja ja syntiä. Tulet tekemään asioita, jotka ovat vastoin Jumalan tahtoa tai käskyjä ja kun niin käy, sinun täytyy pyytää anteeksiantoa synneistäsi.

Jos taivaallinen Isä ei olisi halukas antamaan syntejäsi anteeksi, et pystyisi palaamaan asumaan Hänen luokseen. Mormonin kirjassa profeetta Alma opetti, ettei ”mikään epäpuhdas voi periä Jumalan valtakuntaa” (Alma 40:26) ja näin ollen sinun lähettämisesi tänne ilman keinoa anoa syntien anteeksiantoa olisi vastoin sitä tarkoitusta, jonka Jumala on sinulle varannut.

Anna anteeksi kuten sinulle on annettu anteeksi

Aivan kuten sinun on tärkeää pyytää anteeksiantoa omista synneistäsi, sinun täytyy myös olla halukas antamaan anteeksi toisille.

Parannusprosessiin kuuluu anteeksi pyytäminen ja toisille aiheutetun vahingon korjaaminen. Samalla tavoin kuin sinun täytyy pyytää anteeksiantoa, jos joku tulee pyytämään sinulta anteeksi tekemäänsä vääryyttä, Kristuksen kaltainen teko on antaa tuolle henkilölle anteeksi.

Kuten profeetta Alma opetti: ”teidänkin tulee antaa toisillenne rikkomuksenne anteeksi, sillä totisesti minä sanon teille: Joka ei anna anteeksi lähimmäisensä rikkomuksia, kun hän sanoo tekevänsä parannuksen, on saattanut itsensä tuomion alaiseksi.” ( Moosia 26:31)

Jos et ole halukas antamaan anteeksi toisille, kieltäydyt tottelemasta Jumalaa ja joudut vastamaan tuosta valinnasta tämän elämän jälkeen.

Seuraa Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä anteeksiannosta

Jeesus asetti täydellisen esimerkin anteeksiannosta, täydellisen kaavan omalle elämällesi. Vielä riippuessaan ristilläänkin, kärsiessään ihmiskunnan synneistä, Jeesus katsoi roomalaisia sotilaita, jotka suorittivat Hänen ristiinnaulitsemisensa ja tunsi armoa heitä kohtaan. ”Jeesus sanoi: ’Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.’” (Luuk. 23:34)

Jeesus pyysi taivaallista Isää antamaan anteeksi niille samaisille ihmisille, jotka olivat juuri ristiinnaulinneet Hänet. Se on todellakin koskettava ja iankaikkinen esimerkki anteeksiannosta.

Toinen merkittävä osa Hänen evankeliuminsa mukaan elämistä on Kristuksen esimerkin seuraaminen; sen kautta pystyt toteuttamaan Hänen käskyistään haasteellisimman – ”Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.” (Matt. 5:48)

On tietenkin mahdotonta olla täydellinen tässä elämässä, mutta toimiessasi aktiivisesti kehittääksesi itseäsi, huomaat onnellisuutesi ja hengellisyytesi kasvavan. Täydellisyyteen pyrkimiseen kuuluu osana jatkuvasti pyytää, sekä antaa, anteeksi.

Lopuksi

Anteeksianto on keskeinen osa kristillisyyttä ja ilman sitä kukaan Jumalan lapsista ei voisi palata takaisin Hänen luokseen. Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja omien vanhurskaiden toiveidesi kautta voit kuitenkin saada osaksesi anteeksiannon synneistäsi ja tehdä jatkuvasti töitä tullaksesi paremmaksi, jotta voit jälleen jonain päivänä palata asumaan Jumalan luokse.

Artikkeli on alun perin julkaistu Mormon.org-sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.