On olemassa monenlaisia suudelmia – suudelmia perheenjäsenille, ystäville tai sille erityiselle henkilölle. Suukot perheenjäsenille ja ystäville annetaan rakkaudesta ja arvostuksesta. Entäpä suudelmat, joita annamme sille erityiselle? Mitä ne tarkoittavat?

Suudelman arvo

Tekomme kertovat paljon ajatuksistamme ja tunteistamme. John Bytheway, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen, joka on palvellut lähetyssaarnaajana Filippiineillä, esitti muutamia kysymyksiä aiheesta kirkon lehdessä lokakuussa 2004.

”Oletetaan, että olet treffeillä ja laitat käsivartesi seuralaisesi hartioille. Tämä on yleinen kiintymystä osoittava ele, mutta mitä se viestittää?

Kävisikö: ”Pidän sinusta”?

Entäpä jos pidät kiinni seuralaisesi kädestä? Onko se kenties voimakkaampi viesti? Ehkä se tarkoittaa, että ”pidän sinusta todella paljon.”

Lopuksi, entä jos suutelet seuralaistasi? Mitä silloin viestität? Mitä suudelmat yleensäkin tarkoittavat?”

Suudelmat voisivat tarkoittaa: ”Välitän sinusta”, ”olet minulle rakas”, ”merkitset minulle paljon.” Se voi kuitenkin tarkoittaa muutakin. Se voisi tarkoittaa, että suudelmia annetaan nautinnon ja mielihyvän takia. Tämän ollessa totta joissakin tapauksissa John Bytheway opasti meitä ”liittämään rehellisyyden periaatteen” suutelemiseen.

Myös Vanhin Bruce C. Hafen, seitsenkymmenen koorumin jäsen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, antoi varoituksen sanan. Hän sanoi: ”Olkaa seurusteluaikana tunteissanne rehellisiä, kun ilmaisette kiintymystä toisillenne. Ette aina ole niin varovaisia kuin voisitte olla siitä, milloin, miten ja kenelle ilmaisette kiintymyksen tunteitanne. Teidän täytyy ymmärtää, että halu ilmaista rakkautta voi johtua muistakin syistä kuin tosirakkaudesta. Kun kenelle tahansa teistä – miehille tai naisille – annetaan pääsy luottavaisen ystävän sydämeen, seisotte pyhällä maalla. Sellaisessa paikassa teidän täytyy olla rehellisiä itsellenne – ja ystävällenne – rakkauteen ja sen symbolien ilmaisemiseen liittyvissä asioissa.”

On tärkeää huomata, että Vanhin Hafen käytti sanoja ”pyhällä maalla”, kun hän kuvaili luottavaisen ystävän sydäntä. Voimme miettiä muutamia muita paikkoja, joita pidämme pyhinä, kuten temppeliä. Samoin kuin toimimme ja tunnemme temppelissä, meillä tulee olla sydämen puhdas aikomus, kun ilmaisemme kiintymystämme, koska Uuden testamentin Paavalin mukaan henkilö, jolle ilmaisemme kiintymyksemme, on myös temppeli.

Voidaksemme olla yhtä sitoutuneita, meidän täytyy keskustella odotuksistamme ja tavoitteistamme. On tärkeää, että molemmilla on selvä ymmärrys siitä, mitä esimerkiksi kädestä pitäminen ja suuteleminen merkitsevät. Näin toimimalla säästytään pettymyksiltä ja sydänsuruilta.

Presidentti Thomas S. Monson, nykyinen myöhempien aikojen profeetta, varoitti: ”Miehet, pitäkää huolta siitä, ettette saa naisia itkemään, koska Jumala laskee heidän kyyneleensä.” Vaikka tämä on ehdottomasti totta ja rauhoittava vakuutus naisille, olen varma, että on turvallista sanoa, että tämä neuvo koskee myös naisia eikä yksinomaan miehiä. Myös naiset voivat saada miehen itkemään, olipa syy mikä hyvänsä. Jumala on oikeudenmukainen Jumala ja aivan varmasti Hän laskee myös miesten kyyneleet, koska myös he ovat Hänen lapsiaan.

Kyynelten säästämiseksi velvollisuutemme on toimia rehellisesti, kun ilmaisemme tunteitamme ja kiintymystämme. John Bytheway neuvoi, että sekä miehillä että naisilla ”on yhtäläinen velvoite pitää kiintymyksen osoitukset soveliaissa rajoissa”. Älkäämme ottako tätä velvoitetta niin kevyesti.

Säästäkää suudelmianne

Suutelemisesta ei ole olemassa mitään käskyjä. Nuoria naimattomia aikuisia on kuitenkin aina varoitettu välttämään kiihkeää suutelemista, joka voi johtaa rikkomukseen. Painottaakseen suudelmien säästämisen arvoa John Bytheway sanoi: ”Muistakaa, että ennen naimisiinmenoanne teitä kunnioitetaan enemmän ja pidetään viehättävämpänä niiden kiintymyksenosoitusten johdosta, joita pidätätte.”

Presidentti Spencer W. Kimball (1895-1985), kirkon kahdestoista profeetta, opetti: ”Suuteleminen on … rappeutunut synnyttämään ja ilmaisemaan himoa kiintymyksen, kunnian ja ihailun sijaan. Satunnaisten seurustelukumppaneiden suuteleminen on ongelmien etsimistä. Mitä suudelmat merkitsevät, jos niitä jaetaan kuin pretseleitä ja rosvotaan pyhyydestä?”

Voimmeko keskustella?

Kiintymystä ei ilmaista vain tekojen kautta. Sitä voidaan aivan hyvin ilmaista myös sanojen kautta. Opimme tuntemaan seurustelukumppaniamme hengellisesti, älyllisesti ja tunteenomaisesti, kun puhumme keskenämme. Kun suuteleminen alkaa olla ajatustemme pääasiallinen ilmaisutapa, voimme estyä huomaamasta, että meillä ei ole mitään muuta yhteistä kuin se, että pidämme suutelemisesta. On tärkeää KESKUSTELLA.

Veli Lowell Bennion, kirjailija, joka on myöhempien aikojen pyhä, on kirjoittanut: ”Heti, kun pariskunta alkaa osoittaa kiintymystä toisilleen fyysisesti, siitä alkaa tulla mielenkiinnon keskipiste. Usein sellaiset pariskunnat lakkaavat tutustumasta muihin merkityksellisiin persoonallisuuden ulottuvuuksiin: mieleen, luonteeseen, kypsyyteen, uskonnollisuuteen, moraalisiin arvoihin ja tavoitteisiin.”

Hän jatkaa: ”Kiintymyksen tulisi kasvaa aidosta ystävyydestä ja veljellisestä rakkaudesta, eikä tulla niitä ennen, jos halutaan varmistaa, että avioliitossa on todellinen kestävä rakkaus. Suuteleminen suutelemisen takia saa aikaan enemmän tunteita, ja monet hyvät nuoret ajautuvat syvempään suhteeseen kuin he haluaisivat.” Suuteleminen on rakkauden teko ja rakkauteen tarvitaan rehelliset sydämet. Olkaamme aina varovaisia, kun teemme niin.

Riittää kun sanon, että suudelmilla on laaja kirjo merkityksiä. Niitä voidaan arvostaa kuten Chanel-parfyymia tai kuten ilmaista pretseli-maistiaista karkkikaupassa. Valinta on sinun.

 

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Chona ja se julkaistiin osoitteessa mormons.ph. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.