Haluaisitko opiskella pyhiä kirjoituksia aiheen mukaan, mutta sinusta tuntuu vaikealta tehdä sitä säännöllisesti? Tämä kirjoitus opastaa, miten voit tutkia pyhiä kirjoituksia aikajärjestyksen sijaan jonkin aihepiirin kautta.

Koska pyhät kirjoitukset on järjestetty kirjoiksi, aikajärjestyksessä lukeminen tuntuu luonnollisimmalta tavalta lähestyä niitä. Se ei ole huono tapa, mutta kun pyrimme kasvamaan, se yleensä tapahtuu periaate periaatteelta. Opiskelu aiheen mukaan saattaa auttaa sinua saavuttamaan hengelliset tavoitteesi luontevammin.

Vanhin M. Russell Ballard sanoi:

”Ajoittain [meidän täytyy] lukea kaikki, mitä Herra on sanonut parannuksesta, uskosta tai jostain muusta periaatteesta.”

Tapa 1: Miten valitsen aiheen?

Kun mietit uutta aihetta pyhien kirjoitusten opiskelua varten, kuuntele Pyhän Hengen kuiskauksia kirkon kokousten aikana.

Tiesitkö, että pyhien kirjoitusten opas (suomenkielinen) on lähes 300 sivua pitkä, ja siinä on noin 1000 aihetta? Riittävästi koko elämän mittaiseen kirjoitusten opiskeluun. Mutta aiheiden laajuus voi tuntua myös ylivoimaiselta. Mistä kannattaisi aloittaa?

1) Mielenkiinnon kohteesi

Mitä pyhien kirjoitusten aiheita sinulla on mielessäsi tällä hetkellä? Onko jokin asia herättänyt uteliaisuutesi viime aikoina? Pyhä Henki voi tuoda tietoisuuteesi asioita, jotka ovat paljon laajempia kuin ne asiat, joista itse ajattelet olevasi kiinnostunut.

Mieti sellaisen aiheen opiskelua, joka on jäänyt mieleesi viime yleiskonferenssin, sakramenttikokouksen tai pyhäkoulun aikana.

2) Tehtäväsi kirkossa

Mitä aihepiirejä tarvitset kirkon tehtävissäsi? Jos olet opettaja, voisit esimerkiksi opiskella aihetta, joka liittyy seuraavaan opettamaasi oppiaiheeseen. Jos olet sudenpentujen johtaja (kuten minä), haluat ehkä opiskella lisää kärsivällisyydestä.

Kirkon tehtäväsi on monella tapaa vuorovaikutuksessa evankeliumin aiheiden kanssa, ja voi auttaa sinut opiskelun alkuun.

3) Haasteesi

Pyhät kirjoitukset voivat siunata meitä, kun tarvitsemme apua. Jonkin määrätyn aiheen opiskelu voi olla voimallinen tapa vapauttaa nuo siunaukset. Mitä vaikeuksia sinulla on? Mitä Kristuksen kaltaisia hyveitä haluaisit kehittää? Nämä asiat voivat olla hyviä aiheita aloittaa pyhien kirjoitusten opiskelu.

Pyhiä kirjoituksia tutkimalla voimme jokainen saada tietoa, viisautta ja voimaa

Aasialainen nainen lukemassa pyhiä kirjoituksia

Aiheen valinnassa sinun tulisi myös miettiä, kuinka paljon aikaa voit käyttää sen opiskeluun. Jos aikaa on vain viikko, et ehkä halua opiskella laajaa aihetta, kuten uskoa. Kannattaa ennemminkin rajata aihetta vaikka kysymyksellä ”Miten usko Jeesukseen Kristukseen voi siunata elämääni?”

Tapa 2: Kuinka löydän aiheeseen liittyvät pyhien kirjoitusten kohdat?

Kun etsit pyhien kirjoitusten kohtia valitsemastasi aiheesta, kysy ystäviltäsi ja perheeltäsi, mitkä kohdat ovat auttaneet heitä.

Päätettyäsi aiheen, sinun tulee etsiä siitä kertovia pyhien kirjoitusten kohtia. Hyvä paikka aloittaa on tietenkin Pyhien kirjoitusten opas, mutta on myös paljon muita keinoja kartuttaa aiheeseesi liittyvää pyhien kirjoitusten lukulistaa.

1) Kolmoissidoksen hakemisto

Pyhien kirjoitusten opas sisältää joitakin kohtia Mormonin kirjasta sekä Opista ja Liitoista, mutta se ei ole läheskään yhtä perusteellinen kuin Hakemisto (englanninkielinen). Käytä sitä Pyhien kirjoitusten oppaan täydentämiseen.

2) Sielun suuret kysymykset Saarnatkaa minun evankeliumiani -oppaasta

Jos aiheesi on kysymyksen muodossa, kannattaa tarkastaa sielun suuret kysymykset Saarnatkaa minun evankeliumiani -oppaasta luvusta 5. Vastauksena kysymyksiin on mainittu useita Pyhien kirjoitusten kohtia, jotka voivat auttaa sinut alkuun tutkimisessa.

3) LDS.org -sivuston aiheluettelo (Gospel Topics)

Kirkko on laajentanut aiheluetteloaan merkittävästi. Selitykset on kirjoitettu hyvin, ja niissä on paljon viittauksia pyhiin kirjoituksiin, jotka voivat täydentää Pyhien kirjoitusten oppaan tai muiden lähteiden viitteitä.

4) Yleiskonferenssipuheet

Vanhin Andersen puhumassa mormonien yleiskonferenssissa.

Vanhin Andersen puhumassa kirkon yleiskonferenssissa.

Mene LDS.org -sivustolle ja käytä hakutoimintoa aiheestasi. Rajaa sitten hakusi käsittämään vain yleiskonferenssipuheet. Puheiden lopussa on yleensä pitkä luettelo pyhien kirjoitusten kohtia, jotka voivat liittyä aiheeseesi.

Eräs tapa kasvattaa pyhien kirjoitusten luetteloa on mennä Brigham Youngin yliopiston LDS Scripture Citation Index -sivustolle. Kun ensiksi valitset yhden jakeen, löydät kaikki yleiskonferenssipuheet, joissa lainataan tuota jaetta. Puheista voit löytää uusia kohtia, joista voit tehdä taas uuden haun.

5) Epäviralliset lähteet

On olemassa myös kirjoja ja aineistoja, jotka eivät ole kirkon virallisia julkaisuja, mutta jotka voivat auttaa tutkimisessa. Internetissä on mm. tietosanakirjan kaltainen The Encyclopedia of Mormonism -sivusto. Bruce R. McConkien kirjoittama kirja ”Mormon Doctrine” on myös yksi epävirallinen jäsenten suosikki. Käynti kirkon kirjakaupassa voi olla avuksi opiskeluaineiston etsimisessä.

Ehkä paras epävirallinen lähde on kuitenkin ystävät ja perheenjäsenet. Keskustelkaa päivällisellä tai lähetä viesti sosiaalisessa mediassa, jossa voit hetkessä saada yhteyden kymmeniin ihmisiin, jotka voivat kertoa omat aiheeseen liittyvät suosikkikohtansa.

Tapa 3: Kuinka lukea ja ymmärtää pyhiä kirjoituksia?

Voi olla helppoa hypätä sellaisten pyhien kirjoitusten kohtien yli, joita on vaikea ymmärtää. Aihepiirin opiskelussa täytyy käyttää aikaa vieraiden sanojen ja sanontojen selvittämiseen.

Kun olet löytänyt aiheeseesi sopivat kohdat, aloita lukeminen ja yritä ymmärtää, mitä niissä sanotaan.

1) Kysymys

Vanhin Jeffrey R. Holland sanoi, “Lue Pyhiä kirjoituksia kysyen kysymyksiä mielessäsi.” Kun aloitat aiheesi tutkimisen, kannattaa pitää mielessä kysymyksiä, joihin haluat saada vastauksia opiskellessasi. Kertaa kysymykset aina, kun jatkat opiskeluasi.

Voit myös tehdä kysymyksiä jakeesta, jota olet lukemassa. Yritä vastata kysymykseesi, ennen kuin siirryt seuraavaan kohtaan.

2) Määrittele

Yksi pyhien kirjoitusten ymmärtämisen vaikeus on se, että kieli muuttuu jatkuvasti, ja joskus niissä käytetään vaikeaselkoisia ja vieraita sanoja.

Oppi ja liitot -kirjan ja Mormonin kirjan kohdalla on paras käyttää Websterin 1828 ”American Dictionary of the English Language” -sanakirjaa, joka ehkä parhaiten tunnistaa Joseph Smithin käyttämät sanat niin kuin hän ne itse ymmärsi. Myös Oxford English Dictionary selvittää, miten sanojen merkitys on muuttunut ajan myötä.

Vanhan ja Uuden testamentin opiskelussa voit käyttää mm. Raamattu.uskonkirjat.net – sivustoa, jossa voit lukea eri raamatunkäännöksiä ja katsoa kreikan ja hepreankielen sanakirjoja.

3) Mukauta

Pyhien kirjoitusten ajan ja kulttuurin ymmärtäminen saattaa auttaa parhaiten niiden tulkitsemisessa. Kannattaa lukea koko luku, jossa tutkimasi jae on, tai jos haluat säästää aikaa, lue vain luvun tiivistelmä.

Raamatun sanakirja (Bible Dictionary) määrittelee tärkeitä kulttuurillisia käsitteitä, jotka voivat vaikuttaa tutkimasi kohdan merkitykseen. Suomenkielisenä löytyy evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämä ”Aamenesta öylättiin” -Raamattu-sanakirja.

4) Tee yhteenveto

Tehokas tapa varmistaa, että olet ymmärtänyt jakeen sisällön ennen kuin siirryt eteenpäin, on tehdä yhteenveto siitä omin sanoin. Omat yhteenvetosi voit kirjoittaa vaikka opiskelupäiväkirjaan.

Tapa 4: Kuinka löytää kaavoja lukemistasi jakeista?

Tutkittuasi useita kohtia voi tuntua siltä, että tiedon määrä on valtava. Kaavojen löytäminen auttaa sinua saamaan irti mahdollisimman paljon opiskelustasi.

Kun olet lukenut kaikki kohdat aiheestasi, haluat ymmärtää, mitä ne kaikki tarkoittavat yhdessä. Tähän tarvitaan kaavojen tunnistamista.

1) Lue yhteenvedot uudelleen

Yhteenvedot, jotka kirjoitat opiskelupäiväkirjaasi, voivat auttaa sinua huomaamaan kaavoja. Katso ne läpi ja katso huomaatko, käytetäänkö samoja sanoja ja käsitteitä useammin kuin kerran. Tee muistiinpanoja siitä, mitä sanojen ja käsitteiden toistuminen voisi tarkoittaa.

Keino, jota itse käytän kaavojen etsimiseen yhteenvedoistani, on kaavioiden piirtäminen. Käytän niissä nuolia ja yhtäläisyysmerkkejä osoittamaan yhteyttä eri käsitteiden välillä. Kun alan piirtämään uutta kaaviota, huomaan yleensä, että se on hyvin samanlainen kuin aiemmin tekemäni.

2) Tee luetteloita

Luettelot vastaavat tehokkaasti opiskeluissa heränneisiin kysymyksiin ja auttavat kaavojen tunnistamisessa. Aloita esimerkiksi kysymyksellä ”Mistä voin rukoilla?” Käy sitten läpi jae tai yhteenvedot ja tee luettelo kaikista asioista, joista joku rukoili.

Tukkimiehen kirjanpito voi auttaa kaavojen löytämisessä luettelosta.

3) Vanhin Bednarin lähestymistapa

Herran apostoli

Vanhin David A. Bednar

BYU:n takkavalkeaillassa Vanhin Bednar kuvaili, kuinka hän itse löysi kaavoja tutkiessaan pyhiä kirjoituksia. Hän huomautti, että tämä lähestymistapa ei välttämättä sovi kaikille.

  • Tee kopio jokaisesta aiheeseen liittyvästä pyhien kirjoitusten kohdasta
  • Merkitse jakeet, joissa on samankaltaisia ilmauksia tai yksityiskohtia, samanvärisellä kynällä
  • Laita sitten jakeet, joissa on käytetty samoja värejä, samaan kasaan

Tutkimalla eri kasoja ja niiden kokoeroja Vanhin Bednar huomasi teemoja ja kaavoja.

Tapa 5: Kuinka voit soveltaa pyhiä kirjoituksia elämääsi?

Pyhien kirjoitusten lukemisen pitäisi saada sinut haluamaan muutosta ja olemaan parempi.

Niiden tutkimisen perimmäinen tarkoitus on useimmiten periaatteiden soveltaminen elämäämme ja tuleminen enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Mutta yhteyksien vetäminen kaavojen ja sovellusten välille voi olla vaikeaa.

1) Rukoile

Kun rukoilemme opiskelumme avuksi, saamme lisää keskittymistä ja mahdollisuuksia löytää vastauksia

Loppujen lopuksi, Pyhä Henki pystyy opettamaan sinulle, mitä muutoksia sinun tulee tehdä elämässäsi. Rukoile aina, kun luet pyhiä kirjoituksia, ja kysy tarkasti tietääksesi, miten voit kehittyä.

Rukousten jälkeen kuuntele rauhassa ja ole avoin vaikutelmille. Kirjoita ylös kaikki Pyhän Hengen kehotukset, joita saat.

2) Liitä opiskelemasi periaatteet haasteisiisi

Kaikilla meillä on vaikeuksia jollain elämän osa-alueella. Kertaa teemoja ja kaavoja, jotka huomasit edellisessä vaiheessa. Sitten mieti, miten tuo periaate erityisesti voisi auttaa vaikeuksissasi.

3) Ajattele pyhien kirjoitusten henkilöitä

Yksi etu pyhien kirjoitusten lukemisessa on se, että tiedämme, että emme ole ensimmäisiä ihmisiä, jotka yrittävät soveltaa elämäänsä myös meidän opiskelemiamme periaatteita. Kun kysyt itseltäsi, kuinka voit soveltaa jotain aihetta elämääsi, mieti myös, miten ne ihmiset joista luet, sovelsivat samaa periaatetta.

4) Tee luettelo tavoitteistasi

Jokaista tavoitetta ei tarvitse mitata numeroin, mutta olisi hyvä kirjoittaa ylös asiat, joita aiot tehdä, ja kerrata listaa usein viikon aikana. Pyydä taivaalliselta Isältä apua, kun teet työtä uusien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Miten sinä opiskelet pyhiä kirjoituksia? Mitä muita ideoita voit ehdottaa lukijoillemme, jotta he saisivat mahdollisimman paljon irti pyhien kirjoitusten opiskelusta?

 

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Christopher D. Cunningham ja se julkaistiin osoitteessa lds.net. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.