Joseph Smith on yksi uskonnollisen historian kiistellyimmistä henkilöistä. Jotkut sanovat, että hän oli profeetta, heti Kristuksesta seuraava ihmiskunnan hyväksi tekemänsä hengellisen työn ansiosta. Toisten mielestä hän oli huijari ja puoskari. Vaikka useimmat uskonnolliset johtajat tukevat jälkimmäistä mielipidettä, eräs baptistipappi ajattelee toisin Josephista.

Lisää Pyhiä kirjoituksia

Lynn Ridenhour, joka on toiminut Eteläisen baptistikonvention pappina 38 vuotta, luki Mormonin kirjan, ja kuvaili kokemustaan ”ihmeelliseksi kääntymyskokemukseksi palautuksen evankeliumiin, jota Joseph Smith julisti”. Tohtori Ridenhour, joka nyt uskoo lujasti Mormonin kirjaan, on koulutettu mies, joka on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon lisäksi myös monia muita. Hän on myös työskennellyt professorina useissa yliopistoissa.

Ridenhour toteaa, että perinteinen kristillinen ”kanonisointi” (käsitys siitä, että Pyhät kirjoitukset ovat täynnä, eikä niihin voi enää lisätä mitään) on peräisin Konstantinuksen ajoilta, eikä se ollut käytössä alkukirkossa. Hän lisää, että Raamatussa on 66 kirjaa, ja että Jumala ”ei päättäisi kirjaansa…yhtä kutosta vajaaksi… antikristuksen numerosta.”

Millainen mies Joseph Smith oli?

Joten mitä sanoo Ridenhour Joseph Smithistä, miehestä, jonka kautta maailma sai Mormonin kirjan. Kirjan, johon hänkin uskoo? Tässä on katkelma hänen pitkähköstä kirjoituksestaan, (jonka voi lukea kokonaan täältä englanninkielisenä):

Kohdistetaan huomiomme lyhyesti Joseph Smithiin. Millainen mies hän oli? Tämä mies, jota Jumala käytti palautuksen välikappaleena näinä viimeisinä aikoina. Mitä hänellä oli sanottavana totuudesta ja opista?

Ensiksikin, Joseph oli hyvin ennakkoluuloton toisia uskonnollisia ryhmittymiä kohtaan, vaikka ne eivät jakaneetkaan samanlaista kristillistä näkökulmaa…

Eräässä saarnassaan hän sanoi, ”Jos ihmiskunta on mielestäni erheen vallassa, niin pitäisikö minun lannistaa sitä? Ei. Minä kohotan sitä ja vieläpä sen omalla tavalla, ellen voi saada sitä vakuuttuneeksi siitä, että oma tapani on parempi. Enkä yritä pakottaa ketään uskomaan omalla tavallani; teen sen vain järkeilyn voimalla, sillä totuus puhuu puolestaan. Uskotteko Jeesukseen Kristukseen ja Hänen pelastuksen Evankeliumiinsa? Niin minäkin. Kristittyjen pitäisi lopettaa keskenään kiisteleminen ja väitteleminen ja edistää ystävyyden ja yhteistyön periaatteita. Olen aivan yhtä valmis kuolemaan puolustaen presbyteerin, baptistin tai mihin tahansa muuhun uskontokuntaan kuuluvan hyvän miehen oikeuksia.” — Saarna, 1843

Erityisesti viimeinen lause on vaikuttava; ”… Olen aivan yhtä valmis kuolemaan puolustaen presbyteerin oikeuksia…”

… Kristittyjen pitäisi lopettaa keskenään kiisteleminen ja väitteleminen…” on myös vaikuttava kannanotto.

Ollessaan Nauvoon pormestarina Joseph sääti lain, ”… että katolisilla, metodisteilla, myöhempien aikojen pyhillä, kveekareilla, episkopaaleilla… sekä kaikilla muilla uskontokunnilla ja lahkoilla on yhtäläiset vapaudet ja oikeudet tässä kaupungissa…”

Josephin perustamassa Nauvoon kaupungissa oli ”lainvastaista” olla osoittamatta armeliaisuutta ja suvaitsevaisuutta muiden lahkojen edustajia kohtaan.

Millainen mies hän siis oli?

Vielä yksi tarina…

Profeetta vetosi Yhdysvaltain presidenttiin kansansa puolesta. Hirveitä julmuuksia oli esiintynyt Missourissa. Hän oli sopinut tapaamisen presidentti Van Bureaun kanssa. Ollessaan pääkaupungissa Joseph saarnasi Evankeliumia byrokraateille. Matthew S. Davis, New Yorkin osavaltion edustaja, kertoo eräästä Josephin pitämästä kokouksesta.

Tämä valtuutettu, joka tapasi Joseph Smithin kasvokkain, uskoakseni vastaa kysymyksiimme (paremmin kuin koskaan itse voisin vastata) kirjeessä, jonka hän lähetti kotiin vaimolleen. Hän kirjoittaa seuraavasti..

”… Olin eilen illalla kuuntelemassa kuuluisaa Mormonia, ’Joe Smithiä’ selittämässä oppiaan. Minulla ja monilla muilla oli halu ymmärtää hänen asiaansa hänen itsensä kertomana.

Joseph Smith

Joseph Smith

Hän ei ole koulutettu mies, mutta hän on selkeä, järkevä ja päättäväinen. Kaikki, mitä hän sanoo, sanotaan tavalla, joka jättää vilpittömän vaikutelman. Hänen käyttäytymisessään ei ole kevytmielisyyttä, kiihkoilua eikä omanarvontunnon pönkittämistä. Hänen vaatetuksessaan ei ole mitään poikkeuksellista; hänen vaatepartensa on tavallisen, teeskentelemättömän kansalaisen asu. Hän on ammatiltaan maanviljelijä, mutta selvästi oppinut.

Koko yli kaksituntisen puheensa aikana, hän ei ilmaissut yhtään mielipidettä tai uskomusta, joka olisi ollut vähäisimmässäkään määrin laskelmoitu, yhteiskunnan moraalia heikentävä tai ihmissukua halventava. Hänen periaatteissaan, jos niitä noudatettaisiin, olisi paljon sellaista, mikä pehmentäisi karkeaa käytöstä ihmisten välillä, ja jotka tekisivät ihmisestä järkevämmän olennon kuin yleensä ajatellaan. Ei ollut väkivaltaa, raivoa, eikä syyttelyä. Hänen uskontonsa näyttäisi olevan sävyisyyden, nöyryyden ja lempeän taivuttelun uskonto.

Puheenvuoronsa loppupuolella hän kommentoi edustavansa Vapahtajaa. Tämä ei ollut totta. Hän ei teeskennellyt mitään sellaista. Hän sanoi olevansa vain mies: vaatimaton, oppimaton mies, joka yritti selvittää tietä pelastukseen.

Koko puheensa ajan hän osoitti vahvasti rakkauden ja kärsivällisyyden henkeä. Olen nähnyt vaivaa selittääkseni tämän miehen uskoa, kuten hän sen itse selitti. Olen muuttanut mielipiteeni mormoneista. He ovat haavoitettuja ja vainottuja ihmisiä.”

”… Olen muuttanut mielipiteeni…” sanoi valtuutettu.

Ja mitä tulee Mormonin kirjaan ja Joseph Smithiin, niin rukoilen, että sinäkin olet.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu osoitteessa ldsliving.com. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.