Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet eli mormonit noudattavat sääntöjä eli käskyjä, jotka Jumala on antanut ihmisille. Tämä artikkeli tiivistää ne säännöt, joiden mukaan kirkon jäsenet elävät.

Uskomme, että Jumala antaa käskyjä meidän hyödyksemme. Niiden tarkoitus on, että voimme tulla enemmän Jumalan kaltaisiksi ja löytää enemmän iloa elämäämme. Kun noudatamme käskyjä, saamme siunauksia. Kun rikomme käskyjä, koemme murhetta.

Kukaan ei ole täydellinen käskyjen pitämisessä, vaan kaikki tekevät virheitä. Jumala rakastaa meitä ja on kärsivällinen meidän kanssamme. Jeesuksen Kristuksen sovitustyön ansiosta meidän ei tarvitse olla täydellisiä, vaan voimme tehdä virheitä ja aloittaa alusta.

Rukoileminen

Mormonit rukoilevat täysin omia sanojaan käyttäen. Esimerkiksi Isä meidän -rukouksen lausuminen ei ole heille tyypillistä. Jumala on käskyt meitä rukoilemaan päivittäin. Rukouksessa puhumme Jumalalle. Voimme pyytää itsellemme siunauksia ja kiittää niistä siunauksista, joita olemme saaneet. Voimme rukoilla niin yksilöinä kuin yhdessä perheemme kanssa.

Jumala on luvannut, että Hän kuulee rukouksemme ja vastaa niihin. Kun me rukoilemme, saamme enemmän valoa ja iloa elämäämme. Tunnemme enemmän halua tehdä hyvää.

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa pyhiä kirjoituksia ovat Raamattu, Mormonin kirja, Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi. Jumala on käskenyt, että tutkimme pyhiä kirjoituksia säännöllisesti.

Kun me tutkimme pyhiä kirjoituksia, me voimme ymmärtää paremmin Jumalan sanaa. Oimme saada vastauksia rukouksiimme ja kokea Jumalan puhuvan meille. Ymmärrämme paremmin Hänen suunnitelmaansa meitä varten ja saamme vahvistusta omaa elämäämme varten.

Lepopäivän pyhittäminen ja kirkossa käyminen

Sunnuntai on lepopäivä, jolloin käymme kirkossa. Kirkossa nautimme sakramenttia leivän ja veden muodossa. Ehtoollinen voi olla joillekin tutumpi termi. Sakramentin lisäksi saamme opetusta ja vahvistusta seurakunnaltamme.

Kirkossa käymisen lisäksi käytämme sunnuntain siihen, että tulemme lähemmäksi Jumalaa ja lepäämme viikon aikana tekemästämme työstä. Jokaiselle kirkon jäsenelle lepopäivän pyhittäminen voi tarkoittaa hieman eri asioita, mutta esimerkiksi ajan viettäminen perheen kanssa ja muiden palveleminen ovat tyypillisiä tapoja pyhittää lepopäivä.

Kun pyhitämme lepopäivän, Jumala siunaa meitä rauhalla elämässämme. Hektisessä maailmassa tarvitsemme sitä, että meillä on yksi päivä viikossa, jolloin pysähdymme ja hiljennymme.

Siveyden laki

Siveyden laki tarkoittaa pidättäytymistä sukupuolisuhteista ennen avioliittoa sekä täydellistä uskollisuutta avioliitossa. Siihen kuuluu myös puhtaat sanat ja ajatukset sekä pornografian välttäminen.

Jumala haluaa, että kunnioitamme kehoja, jotka hän on meille antanut. Siveyden lain pitäminen auttaa tuntemaan Pyhää Henkeä vahvemmin. Se auttaa myös vahvempien avioliittojen ja perheiden rakentamisessa.

Viisauden sana

Viisauden sana on käsky, jonka Jumala antoi profeettansa Joseph Smithin kautta. Viisauden sana kieltää alkoholin, kahvin, teen, tupakan ja huumeet. Se kannustaa pitämään hyvää huolta kehosta ja syömään terveellisesti. Katso tästä vuonna 1833 annettu ilmoitus viisauden sanasta.

Viisauden sanan pitäminen auttaa meitä olemaan fyysisesti terveempiä, olemaan herkempiä Pyhälle Hengelle ja tekemään parempia päätöksiä.

Kymmenykset

Kymmenysten laki tarkoittaa sitä, että maksamme kymmenen prosenttia tuloistamme kirkolle. Kymmenysrahoja käytetään esimerkiksi uusien kirkkojen ja temppeleiden rakentamiseen.

Jumala on luvannut, että kun me maksamme kymmenykset, meitä siunataan. Nämä siunaukset voivat olla ajallisia tai hengellisiä. Monet ovat kokeneet esimerkiksi taloudellisesti tiukkoina aikoina, että heitä on autettu pärjäämään.

Paasto

Kirkon jäsenet paastoavat tavallisesti kerran kuussa. Paastossa pidättäydytään ruoasta ja juomasta 24 tunnin ajan. Paastolla tulisi olla aina jokin erityinen tarkoitus. Voimme paastomme aikana kiittää Jumalaa siunauksista tai pyytää siunauksia itsellemme tai lähimmäisillemme.

Paastoamiseen kuuluu paastouhrien antaminen. Se tarkoittaa, että lahjoitamme pienen rahasumman köyhien ja tarvitsevien auttamiseen.

Paastoaminen auttaa meitä tulemaan lähemmäksi Jumalaa ja saamaan erityisiä siunauksia.

Kymmenen käskyä

Jumala antoi Moosekselle Raamatussa kymmenen käskyä. Jeesuksen Kristuksen kirkossa noudatetaan näitä käskyjä edelleen. Nuo käskyt auttavat meitä rakastamaan Jumalaa ja rakastamaan muita ihmisiä ympärillämme.

Nykyajan profeettojen seuraaminen

Jumala on kautta aikojen kutsunut profeettoja maan päälle. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa johtaa nykyajan profeetta. Hän saa ilmoitusta Jumalalta ja puhuu Hänen sanaansa koko maailmalle.

Kirkon jäsenille on tärkeää seurata profeettaa, hänen apostoleitaan ja muita kirkon johtajia. Heidän sanaansa on mahdollista kuulla esimerkiksi yleiskonferenssissa, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Temppelissä käyminen ja sukututkimustyö

Temppelit ovat pyhiä paikkoja, joissa suoritetaan toimituksia ja saadaan opetusta Jumalan suunnitelmasta. Temppelissä on mahdollista myös solmia avioliitto, joka kestää tämän elämän lisäksi koko iankaikkisuuden.

Katso tästä mitä kirkon jäsenet tekevät temppelien sisällä.

Temppelissä voidaan myös suorittaa kasteita ja muita toimituksia niiden puolesta, jotka ovat kuolleet ilman evankeliumia. Tämän vuoksi kirkon jäsenet tutkivat sukuaan. Omien edesmenneiden sukulaisten puolesta voi tehdä toimituksia temppelissä. Nämä sukulaiset voivat itse verhon toisella puolella valita, haluavatko ottaa toimitukset vastaan.

Pukeutuminen

Profeetat ovat neuvoneet kirkon jäseniä pukeutumaan säädyllisesti. Säädyllinen pukeutuminen osoittaa, että kunnioitamme kehoamme ja pukeudumme aina tilanteeseen sopivalla tavalla. Käytännössä se on tiukkojen, läpikuultavien ja paljastavien vaatteiden välttämistä. Kirkon johtajat kehottavat myös olemaan ottamatta tatuointeja tai lävistyksiä.

Kirkon kokouksissa pukeudutaan siististi. Naiset käyttävät usein hametta tai mekkoa, miehet pukua. Myös kirkon edustajilla eli kokoaikaisilla lähetyssaarnaajilla on omat ohjeensa siististä pukeutumisesta.

Kielenkäyttö

Kirkon jäsenet pyrkivät puhumaan aina ystävällisesti ja kohottavasti. He välttävät juoruilua, rivoja vitsejä, muiden ivaamista sekä kiroilua. He eivät käytä väärin Jumalan tai Kristuksen nimeä. Muista ihmisistä puhutaan ystävällisellä ja kunnioittavalla tavalla.

Lähetystyö

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet noudattavat Kristuksen käskyä kertoa eteenpäin uskostaan. He pyrkivät näyttämään hyvää esimerkkiä sekä etsivät tilaisuuksia keskustella Kristuksesta muiden ihmisten kanssa.

Nuoret miehet ja nuoret naiset lähtevät usein kokoaikaiseen lähetystyöhön toiseen maahan. Lähetystyö kestää puolitoista tai kaksi vuotta, ja sen aikana keskitytään pelkästään Kristuksen opetusten jakamiseen.

Palveleminen

Palveleminen on tärkeä osa kirkon jäsenten elämää. Palvelemalla me osoitamme, kuinka paljon rakastamme Jumalaa ja muita ihmisiä ympärillämme. Palvelua tehdään omissa perheissä ja omassa lähipiirissä.

Myös seurakunta tarjoaa mahdollisuuksia palvella. Jokaisella seurakunnan jäsenellä on oma tehtävänsä, jossa he toimivat vapaaehtoisesti. Se voi olla esimerkiksi opettamista tai muulla tavoin seurakunnan toiminnan järjestämiseen osallistumista.

Lisäksi kirkossa on oma palvelutyöjärjestelmä, jossa jokainen seurakunnan jäsen kutsutaan palvelemaan tiettyjä seurakunnan jäseniä. Näin varmistetaan, että jokaisella on ystäviä ja apua ympärillä.

Maan lakien kunnioittaminen

Kirkon jäsenet noudattavat ja kunnioittavat lakeja siinä maassa, jossa he asuvat. Heitä kannustetaan myös osallistumaan ja edistämään hyvää yhteiskunnassa. Kirkko ei ole poliittinen järjestö eikä se ota kantaa esimerkiksi puoluepoliittisissa kysymyksissä, mutta kirkon jäsenet voivat olla jäseniä puolueissa ja toimia niissä aktiivisesti.