Kysymys

Vaari,

Mormonikirkkoon kuuluva pappeudenhaltijaystäväni hyväksyy evoluutioteorian, eikä pidä sitä ristiriitaisena pyhien kirjoitusten kanssa. En löydä mitään tietoa siitä, mitä mieltä kirkko on tästä teoriasta, jota opetetaan nyt kaikissa kouluissamme. Miten Aadam ja Eeva on yhteydessä siihen? Monet kristityt pitävät luomiskertomusta vertauskuvallisena, mutta miten se toimii mormonien kohdalla, joiden toimituksissa kirjaimellinen kertomus Aadamin ja Eevan luomisesta on olennaisessa osassa?

Liz

Vastaus

Rakas Liz,

Jumalamme on monien ihmeiden Jumala. Me emme aina tiedä, miten nuo ihmeet on toteutettu. Me puolustamme sitä suurta totuutta, että Jumala loi taivaan ja maan ja kaiken siinä olevan (1. Moos. 1:1). Se, miten Hän on sen tehnyt, minä en pysty ymmärtämään. Evoluutioteorian ei tarvitse vastustaa uskoa, koska on täysin mahdollista, että Hän käytti/käyttää evoluutiota luomisensa työkaluna – loppujen lopuksi, eivätkö tuuletkin tottele Häntä?

Kirkolla ei ole virallista kantaa tästä aiheesta, ja jokaisen tulisi rukoilla siitä henkilökohtaisesti. Jos ystäväsi on tehnyt niin ja uskoo evoluutioon, kysyisin häneltä itseltään hänen näkemyksiään ja kokemuksiaan. Eräs minua viisaampi henkilö sanoi kerran:

“Jos meillä olisi ihmisen yksityiskohtaisesti kertoma, täydellinen kertomus maan luomisesta, se saattaisi olla meille suurempi arvoitus kuin ne muutamat yksinkertaiset lausunnot, jotka meillä on Raamatussa, koska kykymme ymmärtää on puutteellinen. Sen vuoksi, Herran parhaiten tietämistä syistä johtuen, Hän on pitänyt meidät pimeydessä. Odottakaa, kunnes Herra puhuu tai odottakaa sitä päivää, kun Hän saapuu ja tulemme olemaan niiden etuoikeutettujen joukossa, jotka joko nousevat haudoistaan ja temmataan taivaan pilviin tai jotka elävät maan päällä ja niin ikään muutetaan Hänen edessään. Sitten saamme tietää kaikki tätä maapalloa koskevat asiat, miten se on tehty ja kaiken sen, mitä me nyt lapsenomaisesti käsittelemme ja yritämme ymmärtää.”

Me kuitenkin uskomme, että Aadam ja Eeva olivat todellisia ja kirjaimellisen aitoja ihmisiä. En halua kenenkään ymmärtävän sitä väärin.

”Jättäkäämme luomiseen liittyvien asioiden arvioiminen siihen asti, kunnes tiedämme nämä asiat varmasti.” (Harold B. Lee, Teachings of Harold B. Lee).

Vaari

 

Artikkeli on julkaistu alunperin askgramps.org -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.