Abrahamin kirjan lainatuin kohta löytyy kolmannen luvun lopusta. Näissä muutamissa jakeissa Abraham kertoo kuolevaisuutta edeltävästä elämästä. Yli puolet Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon yleiskonferensseissa lainatuista Abrahamin kirjan kohdista ja kolmasosa kaikista Abrahamin kirjan lainauksista kirkon oppaissa on Abrahamin kirjan maanpäällistä elämää edeltävää elämäämme koskevasta osuudesta. Myöhempien aikojen pyhille tämä on kirjan tärkein osa.

Kuolevaisuutta edeltävä olemassaolo pyhissä kirjoituksissa

Jotkut myöhempien aikojen pyhistä ajattelevat, että englanninkielisen termin preexistence (”edeltävä olemassaolo”) etuliite pre- tarkoittaa ’edeltävää’ ja he järkeilevät, ettei ihmisellä voi olla olemassaoloa ennen kuin hän on olemassa ja he haluavat sen vuoksi käyttää termiä ’maanpäällistä elämää edeltävä olemassaolo’. Järkeily osuu oikeaan, mutta se perustuu epätäydelliseen ymmärrykseen. Etuliite pre- voi tarkoittaa sekä aikaisemmin että edeltävä. Kuolevaisuutta edeltävä olemassaolo on sen mukaan aikaisempi olemassaolo. Näin ollen termi ’edeltävä olemassaolo’ ei ole oksymoron, ristiriitainen termi.

Lukuisat pyhien kirjoitusten kohdat puhuvat kuolevaisuutta edeltävästä olemassaolosta. Useimmissa näistä painotus on Jeesuksen kuolevaisuutta edeltävällä olemassaololla Jumalan Poikana. Näin ollen kohdassa Johannes 8:57-58 Jeesus toteaa olleensa olemassa ennen Abrahamia, joka tarkoittaa, että Jeesus oli olemassa ennen syntymäänsä kuolevaisuuteen. KH Mooses 4:1-4 kertoo kokouksesta taivaassa, jossa sekä Jeesus, että saatana olivat läsnä Jumalan edessä, Jeesus valittiin ja saatanaa ei. Tässä selonteossa ei mainita muiden olleen siellä, mahdollisuutta ei poissuljeta muttei myöskään vahvisteta. Kohta esittää vain, että Jeesus ja saatana olivat olemassa ennen kuolevaisuutta. Monet muut pyhien kirjoitusten jakeet puhuvat Jeesuksen olemassaolosta ennen maanpäällistä elämää (Johannes 1:1-14; 3:13; 5:58; 6:62; 16:28; 17:5, 24; 1. Johanneksen kirje 1:1; 5:7; 3. Nefi 1:13; 26:5; Eter 3:16; Efesolaiskirje 1:4; 2. kirje Timoteukselle 1:9; 1. Pietarin kirje 1:20; Moosia 7:27; OL 76:13-14).

Joissain kirjoituksissa tietyt profeetat näyttävät olleen olemassa ennen syntymäänsä. Jeremian kirjan kohdassa 1:5 Jumala puhuu Jeremialle ”Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin,
minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi.” Näin ollen Jeremia oli Herran tuntema ennen kuin hän syntyi tai ennenkuin hänen äitinsä tuli raskaaksi. Jeremia on kuitenkin profeetta. Alma, ylipappi, ei ollut vain mikä tahansa vanhin kirkossa, vaan kirkon johtaja (Alma 4:16-20; 8:11).

On muitakin pyhien kirjoitusten kohtia, joiden myöhempien aikojen pyhät ymmärtävät viittaavan kuolevaisuutta edeltävään elämään, mutta ne ovat moniselitteisiä ja voidaan tulkita eri tavoin (Sananlaskut 8:22-31; Johannes 9:2; Roomalaiskirje 8:29; Efesolaiskirje 1:4; 2. kirje Timoteukselle 1:9; Kirje Tiitukselle 1:2; OL 49:17; KH Mooses 6:36), viittaavat enkeleiden olemassaoloon ennen kuolevaisuutta (Job 38:7; Juudaksen kirje 1:6; Ilmestys 12:7; OL 29:36; 38:1), tai ilmaisevat, että Jumala loi ihmisten henget, mutteivät kerro milloin (4. Mooses 16:22; 27:16; Saarnaaja 12:7; Sakarja 12:1; Acts 17:28; Heprealaiskirje 12:9). Jotkut selkenevät vain huolellisen lukemisen tuloksena (Johannes 9:2; Helaman 14:17).

Ainutlaatuista Abrahamin kirjan kuolevaisuutta edeltävää olemassaoloa koskevalle osiolle on, että se ei aseta vain Abrahamia vaan myös muut maanpäällistä elämää edeltävään tilaan. Abrahamille näytetään henget ”jotka oli järjestetty ennen kuin maailma oli; ja kaikkien näiden joukossa oli monia jaloja ja suuria” (Abraham 3:22). Sitten Jumala kertoo hänelle ”sinä olet yksi heistä; sinut valittiin ennen kuin sinä synnyit” (Abraham 3:23). Ehdotetaan, että tämä maailma luotaisiin ”teemme maan, jonka päällä nämä saavat asua” (Abraham 3:24). Tämä antaa ymmärtää, että henget, jotka asuvat tämän maan päällä olivat läsnä tuossa kuolevaisuutta edeltävässä kokouksessa.

Vain muutamat muut pyhien kirjoitusten jakeet sanovat selvästi, että ihmiskunnalla oli maanpäällistä elämää edeltävä olemassaolon tila. Yksi on Oppi ja Liitot-kirjan kohta 93:29, joka sanoo ”Myös ihminen oli alussa Jumalan luona.” KH Mooses 3:5 mainitsee ohimennen ”Ja minä, Herra Jumala, olin luonut kaikki ihmislapset mutta en vielä ihmistä viljelemään maata; sillä taivaassa minä loin heidät; eikä ollut vielä lihaa maan päällä eikä vedessä eikä ilmassa.” Joseph F. Smithin näky kuolleiden lunastuksesta rakentuu näiden käsitteiden varaan (OL 138:53; 56).

Kaikkien kuolevaisuutta edeltävää olemassaoloa koskevien pyhien kirjoitusten kohtien suhteen Abrahamin kirja on ainutlaatuinen sisällyttäessään mukaan koko ihmissuvun osana maanpäällistä elämää edeltävää kokoontumista. Abrahamin kirjan mukaan ei ainoastaan Jeesus tai joku profeetoista ollut olemassa ennen kuolevaisuutta, vaan niin oli myös jokainen maan päällä elänyt ihminen.

Elämän tarkoitus

Abrahamin kirja ei kerro ainoastaan ihmiskunnan kuolevaisuutta edeltävästä olemassaolosta, vaan lyhyesti kolmessa jakeessa hahmottelee selkeän suunnitelman ja päämäärän kuolevaiselle elämälle.

Maa luotaisiin:

Me menemme alas, sillä siellä on avaruutta,
ja otamme näitä aineita ja teemme maan,
jonka päällä nämä saavat asua;

Henget kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa voisivat elää tuossa maailmassa tullakseen koetelluksi kuuliaisuudessaan:

ja koettelemme heitä näin nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee heidän tehdä;

Ne, jotka pitäisivät Jumalan käskyt saisivat loistokkaan palkinnon:

ja niille, jotka pysyvät uskollisina ensimmäisessä asemassansa, annetaan lisää; mutta ne, jotka eivät pysy uskollisina ensimmäisessä asemassansa, eivät saa kirkkautta samassa valtakunnassa niiden kanssa, jotka pysyvät uskollisina ensimmäisessä asemassansa; ja niille, jotka pysyvät uskollisina toisessa asemassansa, annetaan lisää kirkkautta heidän päänsä päälle aina ja ikuisesti. (Abraham 3:24-26)

Myöhempien aikojen pyhät käyttävät muita pyhien kirjoitusten jakeita täydentämään yksityiskohtia tähän heidän pelastussuunnitelmaksi kutsumaansa karkeaan yhteenvetoon, mutta Abrahamin kirja tarjoaa tuon yhteenvedon.

Kuolevaisuutta edeltävä olemassaolo myöhempien aikojen ajattelussa

Maanpäällistä elämää edeltävän olemassaolon idea ja siihen liittyvä pelastussuunnitelma, joka saa alkunsa Abrahamin kirjasta ovat olleet suuri ja merkittävä osa myöhempien aikojen kulttuuria. Se näkyy suosituissa lasten lauluissa:

”Olen Jumalan lapsi, ja Hän lähetti minut tänne.”

”Elin taivaassa kauan sitten, totta se on. Elin siellä tuntemieni ihmisten kanssa ja rakastin sitä. Niin teit sinäkin. Sitten Taivaallinen Isä esitti kauniin suunnitelman maailmasta ja ihmisen ikuisesta pelastuksesta.”

”Hän lähetti minut tänne maailmaan, uskossa elämään Hänen suunnitelmaansa.”

”Usko on tieto, että elin Jumalan kanssa ennen syntymääni kuolevaisuuteen.”

”Elämäni on lahja, elämälläni on suunnitelma. Elämälläni on tarkoitus, se alkoi taivaassa. Valitsin tulla tähän ihanaan kotiin maan päällä ja etsiä Jumalan valoa johdattamaan minua syntymästäni eteenpäin. Noudatan Jumalan suunnitelmaa.”

”Herra antoi minulle temppelin asunnokseni maan päällä. Kerran taivaassa olin henki, mutta jätin sen kodin syntymässäni”.

Se näkyy myös kirkon lauluissa: ”Viisasta ja mahtavaa tarkoitusta varten olet lähettänyt minut tänne maailmaan, ja pidättänyt muistoni entisistä ystävistäni ja syntymästäni. Kuitenkin usein jokin pyhä kuiskaa ’Olet muukalainen täällä.’ Ja tunnen, että olen vaeltanut korkeammasta valtakunnasta.”

Jumalanpalveluksessa käytetyn musiikin lisäksi maanpäällistä elämää edeltävän olemassaolon ideaa on käytetty kaikenlaisessa myöhempien aikojen populaarikulttuurissa romaaneista, näytelmistä, musikaaleista aina koriste-esineisiin. Nämä ajatukset ovat läsnä kaikkialla myöhempien aikojen pyhien keskuudessa.

Abrahamin kirjalla on siis ollut huomattava ja perusteellinen vaikutus myöhempien aikojen kulttuuriin ja ajatteluun. Abrahamin kirjan torjuminen aiheuttaa merkittävän häiriön myöhempien aikojen ajatteluun elämästä ja sen tarkoituksesta. Myöhempien aikojen pyhille Abrahamin kirja ei ole vaihtoehtoinen pyhä kirjoitus, jonka voi hetken mielijohteesta ottaa tai jättää. Abrahamin kirjan poistaminen tarkoittaisi paljon enemmän kuin myöhempien aikojen pyhien kirjoitusten lyhentymistä noin prosentilla; se riistäisi niiltä merkityksen tunteen. Abrahamille opetukset kuolevaisuutta edeltävästä olemassaolosta ovat esipuheena luomiskertomukselle.

 

(Suomentajan huomautus: laulujen osalta tekstissä käytetty englanninkielisen sanoituksen suomennosta suomenkielisten laulujen sanoitusten sijaan)

 

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu ldsliving.com-sivustolla nimellä “What We Know About the Preexistence from the Book of Abraham”.

Suomi ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company