Kuulitpa ensimmäistä kertaa joistakin näistä mormonikirkon (yleinen kutsumanimi myöhempien aikojen pyhille) uskomuksista tai olipa sinulla vaikeuksia osata kertoa uskostasi, tässä on James the Mormonin video, joka kertoo viidestä mormonikirkon perususkomuksesta.

Nämä uskomukset ymmärretään usein väärin tai ihmiset pitävät niitä alkuun outoina. Joten niille, jotka haluaisivat oppia niistä vielä lisää, tässä on hieman syväluotaavampi katsaus näihin viiteen perusoppiin, jotka usein vetävät ihmisiä mormoniuskon puoleen.

 

Mormonit uskovat, että jokainen voi saada henkilökohtaista ilmoitusta.

 

Jokainen voi saada henkilökohtaista ilmoitusta

Me uskomme, että olemme kaikki Jumalan lapsia. Eikö Jumalaan aina viitatakin Raamatussa Isä Jumalana? Hän on Kristuksen isä, mutta kutsumme häntä Isä Jumalaksi myös, koska Hän loi tämän maan ja meidän jokaisen hengen. Aivan kuten meillä jokaisella on maallinen isä, Hän on meidän henkemme isä. Hän haluaa meidän tuntevan Hänet, puhuvan Hänen kanssaan rukouksen kautta; Hän myös kommunikoi meidän suuntaamme, antaen henkilökohtaista ilmoitusta ja innoitusta, joka on hyvin erityistä juuri meille.

On monia eri tapoja saada henkilökohtaista ilmoitusta. Se voi olla vieno tunne sydämessä, ajatus, uni, Pyhän Hengen hiljainen kuiskaus (1. Kun. 19:12) ja joskus jonkun todella erityisen syyn vuoksi tapa voi olla dramaattisempikin, kuten näky tai vierailu.

Usein henkilökohtainen ilmoitus tulee, kun sitä aktiivisesti pyrkii saamaan: rukoilemalla, paastoamalla ja lukemalla pyhiä kirjoituksia yrittäen löytää vastauksia. Mormonit uskovat ja pyrkivät löytämään näitä henkilökohtaisen ilmoituksen hetkiä saadakseen johdatusta ja ohjausta elämäänsä.

 

Mormonien paikallinen vapaaehtoispapisto toimii palkatta.

 

Mormonien paikallinen vapaaehtoispapisto toimii palkatta

Kuten videossa mainitaan, jokainen paikallisseurakunnan toimi on vapaaehtoinen ja palkaton. Jäsenet käyttävät aikaansa ja kykyjään opettaakseen oppiaiheita, valmistaakseen musiikkia, johtaakseen pyhäkoulua ja alkeisyhdistyksen luokkia, palvellakseen temppelissä, lähteäkseen lähetystyöhön ja auttaakseen kaikkia, ketkä apua tarvitsevat, olivatpa he kirkon jäseniä tai eivät.

Kuinka kirkko sitten ylläpitää itseään? Vaikka sillä on sijoituksiakin, sen suurin tuki tulee uskollisilta jäseniltä ympäri maailmaa. Seuraten sekä Uudessa että Vanhassa testamentissa asetettua kymmenysten lakia jäsenet antavat vapaaehtoisesti kymmenen prosenttia tuloistaan auttaakseen rakentamaan ja ylläpitämään kirkkorakennuksia ja temppeleitä, painamaan pyhiä kirjoituksia ja laulukirjoja, antamaan humanitaarista apua, ylläpitämään neljää yksityistä yliopistoa ja yleisesti kustantamaan tarvittavat käyttökulut.

Pohjimmiltaan mormonit pyrkivät, kuten kaikki muutkin kristityt, tekemään tästä maailmasta paremman palvelemalla ja rakastamalla toisia, kuuluivatpa he samaan uskoon tai eivät.

 

Mormonit uskovat, että Jumala puhuu elävien profeettojen kautta samalla tavoin kuin Raamatun aikoina.

 

Jumala puhuu elävien profeettojen kautta

Me uskomme, että rukouksen lisäksi, Jumala on aina puhunut profeettojen kautta. Sen sijaan, että Jumalan täytyisi antaa ohjeita jokaiselle ihmisille erikseen, Hän voi tällä tavalla toimia Hänen valittujen palvelijoidensa kautta.

Entisaikoina profeetat varoittivat vaaroista, kutsuivat ihmisiä parannukseen, opettivat Kristuksen evankeliumia ja kirjoittivat ohjeistuksia, joita he saivat Jumalalta ja jotka pyhinä kirjoituksina opastavat meitä tänäkin päivänä.

Nämä ovat aivan samoja asioita, joita nykyajan profeetat ja apostolitkin tekevät, he vain kirjoittamisen sijaan todistavat ja opettavat Kristuksen opeista aina puolen vuoden välein suuressa kokoontumisessa, jota kutsutaan yleiskonferenssiksi. Heidän opetuksensa televisioidaan, kirjoitetaan, painetaan ja käännetään, jotta ne ovat saatavilla ympäri maailmaa 43 eri kielellä (ja osittain jopa 93 kielellä).

Kuinka sitten tiedämme, että heidän opetuksensa ovat todella Jumalalta? Kristus sanoi: ”Hedelmistä te tunnette heidät.” Kohottavatko ja vahvistavatko heidän sanansa uskoasi Kristukseen? Elävätkö he sen mukaan, mitä he opettavat? Rukoiltuamme ja kysyttyämme Herralta, pohdiskeltuamme ja kuunneltuamme heidän sanojaan, voimme saada henkilökohtaisen todistuksen heidän kutsumuksestaan ja meillä voi olla uskoa heihin elävinä profeettoina tänä päivänä.

 

Mormonit uskovat kuolemanjälkeisen elämän olevan muutakin kuin vain taivas ja helvetti.

Mormonit uskovat kuolemanjälkeisen elämän olevan muutakin kuin vain taivas ja helvetti

Yksi meille rakkaimmista uskomuksistamme on käsityksemme kuolemanjälkeisestä elämästä. Sen sijaan, että jaottelisimme kuolemanjälkeisen elämän kahdeksi paikaksi – taivaaksi ja helvetiksi – uskomme sen rakentuvan useista eri palkintotasoista, eikä niinkään hyväksytty/hylätty -järjestelmästä. Kristus itse sanoi: ”Minun Isäni kodissa on monta huonetta”, tietäen meidän jokaisen saavuttavan eri vanhurskauden tason tässä elämässä.

Viime kädessä me uskomme armoon. Me uskomme Kristukseen Vapahtajanamme, Lunastajanamme sekä Puolustajana Isämme luona. Uskomme, että vaikka Herra vaatiikin meidän yrittävän parhaan kykymme mukaan seurata käskyjä, Hän tietää, ettemme pysty siihen yksin. Siksi Kristus kuoli. Siksi Hän kärsi ja sovitti syntimme, jotta voisi olla armoa. Sillä ilman Hänen armoaan, me kaikki päätyisimme heitetyiksi pois valosta ja Herran luota. Me emme voi tehdä sitä yksin.

Onneksemme, Herra tuntee meidät. Hän tuntee meidät täydellisesti. Hän tietää heikkoutemme, syntimme ja virheemme, mutta Hän tietää myös hyvät tekomme, toiveemme ja sydämemme. Jokainen ihminen maan päällä on ainutlaatuinen, joten uskomme, ettei taivaskaan ole ”yksi koko, joka sopii kaikille”.

Mormonit uskovat kolmeen taivaan perustasoon, joita kutsutaan selestiseksi, terrestriseksi ja telestiseksi ”valtakunnaksi”. Selestinen valtakunta on paikka niille, jotka ovat ottaneet vastaan kasteen, tehneet parannuksen synneistään, yrittäneet parhaansa mukaan noudattaa käskyjä ja joilla on todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Nämä ovat niitä, jotka voivat ikuisesti asua taivaallisen Isän ja Hänen ainosyntyisen Poikansa luona.

Terrerstrinen ja telestinen valtakunta ovat alempia valtakuntia – edelleen armollisia ja hyviä paikkoja elää, mutta poissa Isän ja Pojan täydestä loistosta, minne Herra valmisti paikan niille, jotka joko eivät olleet urheita todistuksessaan Jeesuksesta, hylkäsivät evankeliumin tai valitsivat elää syntistä elämää eivätkä tehneet parannusta.

”Helvetti”, (jota kutsutaan ulkoiseksi pimeydeksi) on mormoniuskossa varattu vain niille hyvin harvoille, joilla on ollut Pyhän Hengen kautta varma tieto Jeesuksesta Kristuksesta ja ovat sitten valinneet kieltää Kristuksen. Ilman Hänen sovituksensa pelastavaa armoa, he eivät voi päästä taivaaseen. Mutta niin tulee olemaan heidän tietoisen valintansa ja pahojen sydämiensä vuoksi; se ei ole rangaistus, joka langetetaan niiden päälle, joissa on hivenkin valoa jäljellä.

Entä lapset, jotka kuolivat ilman kastetta tai ihmiset, joille ei koskaan kunnolla opetettu Kristuksen evankeliumia tai ne, jotka tekivät virheitä saamatta mahdollisuutta tehdä parannusta tässä elämässä? Miten heille käy?

Me uskomme, että ennen viimeistä tuomiota toisella puolella on ja tulee olemaan valtaisat lähetystyöpyrkimykset; niille, jotka ovat siirtyneet tuonpuoleiseen, opetetaan Kristuksesta ja annetaan mahdollisuus uskoa Häneen ja ottaa vastaan Hänen sovituksensa.

Sen vuoksi mormonit aktiivisesti tutkivat kaikkia saatavilla olevia sukututkimusasiakirjoja ja tekevät pyhissä temppeleissä sijaistoimituksia (kuten kasteita) kuolleiden puolesta, jotka sitten saavat valita tuonpuoleisessa, ottavatko tehdyt toimitukset vastaan vai eivät. Apostoli Paavali viittasi tähän käytäntöön sanoessaan: ”Mitä varten sitten jotkut antavat kastaa itsensä kuolleiden puolesta? Ellei kuolleita lainkaan herätetä, miksi he kastattavat itsensä näiden puolesta?” (1. Kor. 15:29)

Loppujen lopuksi tekemämme synnit vaativat täydellistä oikeudenmukaisuutta täydelliseltä Jumalalta, mutta mormonit uskovat kuolemanjälkeisen elämän olevan muutakin kuin taivas ja helvetti. Siellä on ”monia huoneita”, joissa on monia eri tasoja ja mahdollisuuksia lähetystyölle ja rakastavan taivaallisen Isämme armolle.

 

Mormonit uskovat, että perheet voivat olla yhdessä ikuisesti, tämän elämän jälkeenkin.

 

Perheet voivat olla yhdessä ikuisesti

Mormonit uskovat, että jotkut suurenmoisimmista iloista tässä elämässä ovat saavutettavissa Jeesukseen Kristukseen keskittyvän perhe-elämän kautta. Nämä kallisarvoiset ihmissuhteet aviomiesten, vaimojen, vanhempien, lasten ja sisarusten välillä opettavat meille epäitsekkyyttä, palvelua, kärsivällisyyttä, rakkautta… kaikkia täydellisen taivaallisen Isämme luonteenpiirteitä.

Herra itse kutsuu itseään pyhissä kirjoituksissa ensisijaisesti ”Isäksi”, valiten itselleen perhenimikkeen useammin kuin kuninkaallisen ja kutsuen itseään sekä Kristuksen että meidän Isäksemme. Sana ”Isä” esiintyy lähes 1 000 kertaa jo pelkästään Kuningas Jaakon Raamatunkäännöksessä. Jeesuksen ensisijainen nimike oli ”Poika”. Pyhissä kirjoituksissa meille kerrotaan, että ne, jotka tekevät parannuksen, ovat Jumalan lapsia ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. (Room. 8:17) Herra on säätänyt meille myös jumalallisen avioliiton – pyhien kirjoitusten mukainen käsky, itse asiassa – ja Kristus sanoi tästä tärkeästä toimituksesta: ”Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako”. (Matt. 19:6)

Kaikki nämä asiat vahvistavat perheen olevan tärkein tekijä elämässämme, niin täällä maan päällä kuin tämän elämän jälkeenkin. Puhuessaan efesolaisille Paavali sanoi: ”Tämän vuoksi minä polvistun Isän eteen, hänen, jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa.” (Ef. 3:14-15)

Jumala on antanut avioliiton meille yhtenä tämän maailman ylivertaisista siunauksista, ja me uskomme, että nämä avioliitot voivat sitten jatkua seuraavaankin. Jeesus sanoi Pietarille: ”Totisesti: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa”, antaen johtavalle apostolilleen valtuuden sitoa ja ”sinetöidä” asioita, ei ainoastaan tämän elämän ajaksi, vaan iankaikkisuudeksi. Avioliitto, joka solmitaan ilman tätä valtuutta, voi yhdistää parin heidän maanpäällisen elämänsä ajaksi, mutta me uskomme, ettei kuoleman ole tarkoitus rikkoa näitä kallisarvoisia ihmissuhteita, jotka Jumala on vahvistanut ja joita on hoidettu ja ravittu kokonaisen ihmiselämän ajan. Temppelissä suoritettujen sinetöintitoimitusten kautta niiden on tarkoitettu kestävän ikuisesti.

Mormonit käyttävät paljon aikaa ja voimavaroja etsiessään asiakirjoja kuolleista ja tehdessään temppeleissä heidän puolestaan sijaistoimituksia (mukaan lukien perheiden sinetöinnit yhteen iankaikkisuudeksi), jotka me hartaasti toivomme heidän ottavan vastaan verhon tuolla puolen. Näin kaikki kelvolliset perheet voivat olla yhdessä tämän elämän jälkeen, vaikkei heillä olisikaan ollut mahdollisuutta päästä temppeliin elinaikanaan.

Entä ne, jotka ovat kelvollisia, mutta eivät saa avioliiton siunausta tässä maailmassa, heidän vanhurskaista toiveistaan huolimatta? Jumala on rakkaus ja uskomme, ettei Herra pidätä mitään iankaikkisia siunauksia yhdeltäkään Hänen uskollisista lapsistaan. Pyhissä temppeleissä olevan sinetöimisvaltuuden kautta kaikki asetetaan kohdalleen.

Me uskomme, että perhe, joka on tämän elämämme keskipiste, ei pääty kuolemaan; aviomies ei erkane vaimostaan tai lapset vanhemmistaan, vaan kaikki voivat saada korotuksen ja tulla sinetöidyiksi yhteen yhdeksi suurenmoiseksi perheeksi, Jumala sen päänä. Ja ne ihmissuhteet, jotka ovat rakkaimpia meille ja jotka tuovat elämäämme niin kovin paljon merkitystä ja iloa, voivat olla iankaikkisia ja jatkua – jopa taivaan valtakuntiin.

 

Jos sinulla on vielä lisää kysymyksiä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta, otathan meihin yhteyttä!

 

Tämä artikkeli on alun perin julkaistu sivustolla mormonbeliefs.org. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.