Kysymys

Rakas Vaari,

Olen ymmärtänyt, että jotkin Israelin kadonneista sukukunnista menivät pohjoiseen. Yli 30 vuotta sitten työskentelin usean vuoden ajan Norjan pohjoisimmassa osassa. Kerran kun ystäväni, joka työskenteli vakuutusalalla, ja minä vierailimme eräässä saamelaiskylässä, hän pyysi minua kanssaan tapaamaan kylän kätilöä. Siellä minulle näytettiin kirja, jonka oli kirjoittanut saamelaismies, joka ilmeisesti oli tutkinut saamelaisten alkuperää. Hänen mielestään he olivat matkanneet Lähi-idästä pohjoiseen, aina Pohjois-Eurooppaan asti, missä he olivat tavanneet suomalaisten esi-isät. Hän nosti esille joitain tärkeitä ulkonäöllisiä eroavaisuuksia näiden kahden heimon välillä ja, ainakin minun muistaakseni, hänen teoriansa mukaan israelilaisilta jotenkin hävisi heidän oma kielensä ja he sitten kehittivät uuden, joka muistuttaa kovasti suomea. Vuosien kuluessa heiltä hävisi myös tieto heidän omasta alkuperästään ja he omaksuivat saamelaisten tavat, niinpä heidän kielensä ja uuden elinympäristönsä vuoksi heidän oletettiin polveutuvan suomalaisten kanssa samasta kansasta. En ole koskaan kyennyt saamaan varmistusta tälle miehen teorialle. Tiedätkö sinä mitään todisteita, jotka tukevat tätä? Arvostaisin vastaustasi suuresti.

                      – Johanna

Vastaus

Rakas Johanna,

Kun nuo kymmenen sukukuntaa matkasivat pohjoiseen ja katosivat, he epäilemättä sekoittuivat moniin kansoihin. Ei kuitenkaan ole mitään historiallisia todisteita heidän kanssakäymisestään minkään tietyn kansan kanssa. Kenties paras merkki tämänkaltaisesta yhteydestä olisi tieto siitä Israelin sukukunnasta, josta itse kukin polveutuu ja joka kerrotaan patriarkallisessa siunauksessa. Esimerkiksi käsitykseni mukaan Mongoliassa kirkon jäsenille annetuissa patriarkallisissa siunauksissa mainitaan kaikki 12 sukukuntaa.

Vaikuttaa siltä, että itse saamelaisten historiaa ei ole tutkittu ennen 1400-lukua, joten kielelliset samankaltaisuudet voinevat olla paras vihje muista kulttuureista, jotka saattavat olla sukua heille. Ymmärtääkseni saamenkielellä on joitain samankaltaisuuksia sekä viron että suomen kanssa, kuten myös unkarin. Heidän kielensä luokitellaan osaksi suomalais-ugrilaisia kieliä. Näyttää siltä, että ugrilainen alahaara pystytään jäljittämään Uralin vuoriston lähialueille. Suomalaiset puolestaan on geneettisesti yhdistetty saksalaisiin.

– Vaari

Artikkeli on alun perin julkaistu Vaari vastaa -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.