Kirkkoamme ei aina pidetä kristillisenä. Tässä artikkelissa kerromme miksi ja avaamme näkökulmaamme siihen, kuka Jeesus Kristus meille on.

Millaiseen Kristukseen uskomme?

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että oli olemassa todellinen henkilö nimeltään Jeesus Kristus, joka eli täydellisen elämän ja kärsi syntiemme puolesta, jotta meidät voisiin puhdistaa niistä ja voisimme palata Jumalan luo.

Uskomme, että Kristus on Vapahtajamme. Hän syntyi Marialle Betlehemissä ja kuoli Golgatan ristillä. Hän eli synnittömän elämän. Hän opetti ihmisiä vertauskuvien kautta, puhdisti temppelin Jerusalemissa, meni kasteelle Jordan-virralla, paransi sairaita, söi syntisten kanssa, teki ihmeitä. Hänet ristiinnaulittiin, mutta kolmantena päivänä Hän otti jälleen kehonsa takaisin ja nousi kuolleista.

Vain Kristuksen kautta meidät voidaan pelastaa synnin ja kuoleman seurauksilta. Kristus on ainoa nimi ja tie, joka on annettu meille palataksemme Taivaallisen Isämme luo. Hän on ainut tie parannukseen ja synteimme anteeksisaamiseen. Hänen äärettömän sovituksensa vuoksi me voimme Hänen armonsa kautta palata Jumalan luo ja saada Iankaikkisen elämän.

Jeesus Kristus on Jumala yhdessä Taivaallisen Isän ja Pyhän Hengen kanssa. Tällainen henkilö Kristus on meille. Kirjaimellisesti kaikki muu, mihin uskomme, on vain liitteenä näihin oppeihin.

Kuinka Kristus on meille ikuinen olento?

Me uskomme, että Kristus on ikuinen. Hän oli olemassa ennen maanpäällistä elämäänsä. Uskomme, ettei elämämme ala syntymässä. Myöhempien aikojen pyhien käsityksen mukaan olemme kaikki kirjaimellisesti Jumalan henkilapsia. Asuimme Hänen luonaan aikaisemmassa olemassaolossa ennenkuin synnyimme kuolevaisuuteen. Jeesus oli tuolloin Jumalan henkilapsena vanhin veljemme. Hän oli jaloin ja älykkäämpi kuin me kaikki muut yhteensä.

Taivaallisen Isän ohjauksessa Jeesus Kristus loi taivaat ja maat, universumin ja kaiken hyvän. Ennen syntymäänsä kuolevaisuuteen Jeesus oli Vanhan Testamentin Jumala ja Hänet tunnettiin Jehovana.

Me uskomme, että Hän eli maan päällä Uuden Testamentin aikoina ja uskomme, että Hän tulee jälleen palaamaan maan päälle tulevaisuudessa. Juuri nyt, Kristus on ylösnoussut, jumalallinen, kirkastettu ja täydellinen olento, jolla on ruumis lihasta ja luusta. Hän jatkaa olemassaoloaan Jumalana Taivaallisen Isän luona.

Miksi meitä voidaan pitää kristillisenä kirkkona?

Jotkut ihmiset ajattelevat, etteivät myöhempien aikojen pyhät lukeudu kristillisiin uskontoihin, koska käsityksemme eroavat niin paljon valtavirran kristityistä. Se kelpuutetaanko meitä kristityiksi riippuu itseasiassa täysin siitä, kuinka “kristitty” määritellään. Jos määritelmänä on se, että kristitty on henkilö, joka uskoo Kristukseen Vapahtajanaan ja yrittää seurata Hänen opetuksiaan, sitten olemme kiistatta kristittyjä.

Jotkut kriitikot suhtautuvat myöhempien aikojen pyhiin kuin olisimme yksinäisiä hylkiöitä, jotka yrittävät epätoivoisesti päästä “kristittyjen klubiin.” Mormonin kirja opettaa mihin uskomme, emmekä halua asiasta olevan epäilystäkään:

“Ja me puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta, me profetoimme Kristuksesta – – jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa.” (2 Nefi 25:26)

Tämä on uskomme. Sillä, pidetäänkö meitä kristittyinä ei oikeastaan ole mitään väliä.

Miksi meitä ei aina pidetä kristillisenä kirkkona?

Toisin kuin muut kristilliset kirkkokunnat, me emme usko Uuden Testamentin ajan jälkeisiin uskontunnustuksiin. Lisäksi meillä on Raamatun ulkopuolisia pyhiä kirjoituksia. Jos perusteena kristillisyydelle on se, että uskoo Kristukseen mainittujen uskontunnustusten sanelemalla tavalla ja hylkää mahdollisuuden Raamatun ulkopuolisiin pyhiin kirjoituksiin, sitten meitä ei voida pitää kristittyinä.

Jotkut ihmiset esittävät myös, että emme usko samaan Kristukseen kuin he. Ja siitä seuraa, että palvelemme kokonaan erilaista Jeesusta kuin muu kristikunta. Tämä on ymmärrettävä päätelmä.

Me uskomme, että Jeesus Kristus on Taivaallisesta Isästä erillinen olento. Uskontunnustukselliset kristityille Isä ja Poika ovat saman olennon kaksi eri persoonaa.

Me uskomme myös, että kuolemansa jälkeen Kristus opetti ja palveli ihmisiä Amerikassa niinkuin Mormonin kirjassa kerrotaan. Siihen eivät usko juuri ketkään muut.

Asian voi ajatella olevan niin, että puhumme eri Jeesuksesta. Sen voi ajatella myös olevan kuin kahden ystävän erilaiset kokemukset molemmille tutun henkilön kanssa.

Teksti on mukaelma Saintsunscripted.com -sivustolla ilmestyneestä artikkelista Who is Jesus Christ to Mormons?, jonka on koonnut sivuston työryhmä.

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: