Siinä minä olin, marketin maitohyllyllä kuuntelemassa isäni avioliittoneuvoja. Hän kertoi joistain hänen ja äitini suurimmista eroista ennen heidän naimisiinmenoaan ja vuosina häiden jälkeen. Hän oli erityisen suorapuheinen tuona päivänä ja opin vanhemmistani paljon enemmän kuin olisin koskaan kuvitellutkaan.

En ole naimisissa ja isäni, yli kolmenkymmenen avioliittovuoden kokemuksella, vuodatti viisauttaan vastaanottavaiseen mieleeni. Yritin sisäistää kaikki neuvot mitkä vain pystyin. Olen kuullut paljon huonoja avioliittokertomuksia, joten nämä neuvot vaikuttivat mittaamattoman arvokkailta.

Mikä vaikutti minuun kaikkea muuta enemmän, oli se seikka, että vanhempani olivat käyneet tiettyjä keskusteluja ennen naimisiinmenoaan. Isäni selitti kuinka se oli tehnyt heidän avioliitostaan vankemman. Tämä sai minut uteliaaksi ja aloin pohtia oliko muillakin ihmisillä ollut samanlaisia kokemuksia.

Mielipidekysely

Uteliaisuudestani johtuen halusin tietää mitä keskusteluja ihmisten tulisi käydä. Joten, milleniaali kun olen, tein mielipidekyselyn Googleen. Julkaisin sen netissä ja pyysin ihmisiä vastaamaan rehellisesti. Kysyin heiltä mitä keskusteluja pitäisi ennen naimisiinmenoa käydä ja sain melkoisen monia vastauksia.

Huomasin joitain kaavamaisuuksia tämän kyselyni vastauksissa. Monet vastaajista antoivat saman neuvon. Heidän vastauksensa voi vaikuttaa ”No, niin tietysti!” -tyyppisiltä, mutta he selittivät myös, miksi he antoivat heidän neuvonsa. Heidän selityksensä antavat heidän näkökulmilleen sitäkin enemmän vahvuutta.

Nämä eivät ole minun neuvojani. En ole naimisissa, joten en oikeastaan ole oikea tyyppi antamaan avioliittoneuvoja. Sen sijaan nämä neuvot tulevat ihmisiltä, jotka vastasivat kyselyyni. Jos olet aikeissa mennä naimisiin, kiinnitä näihin huomiota. Saatat oppia jotain. Jos olet jo naimisissa, kiinnitä näihin vieläkin tarkempaa huomiota. Tulet varmuudella löytämään joitain viisauden jyväsiä.

Ennen naimisiinmenoa

Tavoitteet ja odotukset

Huomasin kyselyn vastauksissa tiettyjä kaavamaisuuksia. Vaikuttaa siltä, että henkilökohtaiset odotukset ja tavoitteet ovat kaksi asiaa, joista tulisi puhua ennen kuin pari menee naimisiin.

Monien kyselyni vastausten mukaan ihmisten pitäisi arvioida heidän yksilöllisiä odotuksiaan ennen kuin he menevät naimisiin. Tämä pitää sisällään odotukset intiimiyden, rahankäytön, perhetraditioiden ja jopa kotitöiden suhteen. Tämän pitäisi myös auttaa molempia osapuolia ”heräämään todellisuuteen”.

Odotusten valvominen on tärkeää, sillä ”yksinkertaiset väärinymmärrykset voivat saada aikaan huomattavia esteitä avioliitossa ja ne kumpuavat usein samasta lähteestä: täyttymättömistä odotuksista”. Keskusteleminen siitä, mitä odotatte avioliitolta voi auttaa sinua ja kumppaniasi saavuttamaan yhteisymmärryksen yhteisestä tulevaisuudestanne. Se ei välttämättä ole helppoa, mutta se auttaa vähentämään avioliiton karikkoja.

Parien pitäisi istua alas yhdessä ja keskustella siitä, mitä he odottavat toisiltaan ja mitä he odottavat elämältä. Tämä saattaa olla jokseenkin kiusallista (erityisesti kun puhutaan seksistä), mutta se on tarpeen. Monet kyselyyn vastanneista kertoivat kuinka seksistä pitäisi ehdottomasti puhua ennen avioliittoa. He sanoivat sen auttavan ”sen pyhän luonteen suhteen sekä välttämään hämmennystä ja ongelmia”.

Kun pari ymmärtää, mitä he molemmat odottavat, he voivat sitten puhua tavoitteistaan. Tämä pitää sisällään avioliiton sisäiset tavoitteet (rahalliset tavoitteet, minne asettua asumaan, uskonnolliset tavoitteet jne.) ja sen pitäisi myös pitää sisällään henkilökohtaiset tavoitteet. Pitäen odotuksensa mielessä, he voivat muodostaa tavoitteensa yhdessä.

Molempien pitäisi tietää haluaako toinen jäädä kotiin ja olla kokoaikainen vanhempi, palata takaisin kouluun, rakentaa ammatillista uraa vai muodostaa yhdistelmän kaikista kolmesta. Tämä auttaa paria pysymään samalla sivulla. Näiden keskustelujen käyminen ennen naimisiinmenoa auttaa heitä valmistautumaan, jotta he ”osaavat käsitellä vaikeita asioita ja olemaan yllättymättä tärkeistä asioista, joita he tulevaisuudessa kohtaavat”. (Nimetön vastaaja)

Presidentti Monson antoi tunnustusta sille suunnattomalle vaikutukselle, joka hänen rakkaan Francesin tuella hänelle oli. Hän sanoi: ”Ei ole ketään hänen kaltaistaan – ehdottomasti ei ketään.” He selkeästikin tiesivät ja ymmärsivät toistensa henkilökohtaiset tavoitteet ja tärkeysjärjestyksen.

Lapset

Toinen keskustelun arvoinen aihe on lapset. Ensinnäkin, teidän täytyy keskustella siitä milloin ja montako lasta te molemmat haluatte. Yksi vastaajista sanoi, että hänen ”odotuksensa oli, että lapsia hankittaisiin heti, mutta nainen ei ajatellutkaan samoin”. Voi olla turhauttavaa olla eri mieltä tämän asian saralla. Asiasta keskusteleminen etukäteen valmistaa teitä molempia pääsemään päätökseen.

On myös hyvä puhua lasten kasvattamisesta. Yksi vanhempi saattaa olla komentavampi ja toinen taas sallivampi. Tämänkaltainen epäsuhde saattaa vaikuttaa perheeseen suurestikin, sillä se voi aiheuttaa riitasointuja. Puhukaa siitä, sillä ”ne piirteet, jotka saavat meidät rakastumaan toisiimme ihmisinä, eivät välttämättä aina saa meitä rakastumaan toisiimme vanhempina”.

Näiden kysymysten tiimoilta meidän kaikkien, niin sinkkujen kuin naimisissa olevienkin, tulisi muistaa vanhin Andersonin opetus: ”päätös siitä, kuinka monta lasta perheeseen tulee ja milloin, on aviomiehen ja vaimon sekä Herran välinen asia. Meidän ei pidä tuomita toisiamme tässä asiassa.”

Arkaluonteisemmat aiheet

Nämä keskustelut voivat olla arempia. Nämä ovat niitä ”luurankoja kaapissa” ja asioita, jotka jo luonteensa vuoksi tekevät avioelämästä vaikeampaa. Kyselyyni vastanneilla oli melkoisesti sanottavaa tästä aiheesta. Yksi sanoi:

”Ole avoin ja täysin rehellinen kaapissasi lymyävistä luurangoista, jotka saattavat tulla esiin myöhemmin. Et haluaisi itsekään mennä naimisiin ja sitten kuukausien tai vuosien päästä saada tietää mielenterveysongelmista, joiden kanssa kumppanisi on kamppaillut tai kamppailee edelleen tai riippuvuudesta, joka on nykyäänkin läsnä heidän elämässään.”

Tämä on hyvin vakava asia. Meille avioliitto on iankaikkinen sitoumus. Sen vuoksi meidän pitäisi varoa pitämästä salassa asioita, jotka vaikuttavat puolisoomme. Meidän täytyy avoimesti jakaa asioita itsestämme ja odottaa heidän tekevän samoin. Tämä voi tarkoittaa sitä, että kerromme mielenterveysongelmista, terveyshuolista tai riippuvuuksista, joiden kanssa kamppailemme. Tämä voi tarkoittaa sitä, että kumppanimme paljastaa meille jotain sellaista.

On siis tärkeä muistaa, mitä toinen vastaaja sanoi: ”Puhukaa kaikesta ja olkaa valmiita pettymyksiin, jotka vaativat ehdotonta rakkautta.” Mitä ikinä hän kanssasi jakaakaan, älä tuomitse tai lannista häntä. Rakasta häntä kuten Kristus rakastaisi.

Ihanteellisinta olisi, että nämä keskustelut käytäisiin ennen naimisiinmenoa. Ne voidaan käydä jälkeenpäinkin, mutta kuvittelisin niiden käyvän vaikeammiksi ajan kuluessa. Ennen naimisiinmenoa voit päättää parisuhteen, jos luurangot ovat liian suuria nujerrettaviksi tai teillä on aikaa nujertaa ne yhdessä ennen kuin solmitte liittoja. Näiden keskustelujen käyminen voi auttaa välttämään monia vaikeita kiistoja tai aviollisia ristiriitoja.

On myös hyvä tietää, ettei aivan kaikkea tarvitse jakaa. En kehottaisi sinua kaatamaan pahaa-aavistamattoman rakkaasi niskaan kertaheitolla joka ikistä synkkää tekoa, jonka elämäsi aikana olet tehnyt. Joskus se saattaa aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin hyvää. Rohkaisisin sinua kuitenkin etsimään Hengen johdatusta. Se kertoo sinulle mitä – ja kenties sitäkin tärkeämmin milloin – kertoa noista epämiellyttävistä asioista.

Stressitekijät

Tämä on vähän sellainen ”kaikki muut asiat” -aihe. Se vaihtelee ”pahimmasta mahdollisesta, kuten suuren velan pois maksamisesta, läheisen kuolemasta tai lääketieteellisestä ongelmasta” aina rakastavaan kielenkäyttöön ja APPIVANHEMPIIN!

Nämä keskustelut ovat aivan yhtä tärkeitä kuin aiemminkin mainitsemani. Nämä pitävät sisällään pieniä stressitekijöitä, jotka voivat kasaantua ja uhata repiä teidät erilleen. Ottakaa selvää siitä kuinka kumpikin teistä käsittelee stressiä, riitoja tai väärinymmärryksiä. Keksikää parhaat tavat päästä samalle aallonpituudelle mahdollisimman nopeasti. Ottakaa selvää siitä, mikä toimii teidän parisuhteessanne.

Teidän pitäisi myös keskustella asioista, joiden ette ajattele koskaan tapahtuvan teille, kuten hätätapaukset perheessä. Isäni joutui lento-onnettomuuteen, kun olin vielä vauva. Olen varma, etteivät vanhempani ajatelleet sellaisen koskaan tapahtuvan heille. Keskustelkaa parina ”mitä jos” -tilanteista, mutta älkää antako niiden synkistää positiivisuuttanne ja optimismianne. Laatikaa tarvittavat hätäsuunnitelmat ja jatkakaa sitten eteenpäin.

Appivanhemmilla voi olla valtava vaikutus avioliittoon. Olen nähnyt appivanhempien vaikuttavan minun vanhempiini, perheeseemme ja ystäviini heidän avioliitoissaan. Jos asiasta ei puhuta, siitä todennäköisesti kehittyy huolenaihe jommallekummalle osapuolelle.

Eräs Psychology Todayn artikkeli osui naulan kantaan. Se kuvaili sitä kuinka miehet ja naiset saattavat tuntea ristiriitaista lojaaliutta, kun heidät asetetaan vanhempiensa ja puolisonsa väliin. Meidän pitää tukea ja puolustaa puolisoamme, jopa omaa perhettämme vastaan. Kirkossa me uskomme, että meidän tulee ”jättää isämme ja äitimme” (Matt. 19:5) ja pysyä liittokumppanimme rinnalla.

Miksi

Yleisin kaava, jonka huomasin kyselyni vastauksissa, oli monien vastaajien antama lyhyt selitys sille, miksi meidän pitäisi käydä näitä keskusteluja. Useimmat heistä sanoivat, että se loi ennakkoasetelman avoimuudelle. He kertoivat, että keskinäinen avoimuus on auttanut heitä voittamaan monia haasteita. On helppo ymmärtää kuinka kyky kommunikoida avoimesti voi rakentaa vahvan avioliiton.

”Hän tulee olemaan sinun uusi paras ystäväsi ikuisesti.”

Kuten tämä lainaus eräältä vastaajalta auttaa meitä muistamaan, tämän avioliittojutun on tarkoitus kestää ikuisesti. Sen lisäksi, sen on tarkoitus olla miellyttävää. Avoimuus on avain. Se auttaa rakentamaan tuota ystävyyttä, joka on niin tärkeää.

Yksi avioliiton parhaista puolista on se tosiasia, että se voidaan tehdä kestämään pahimmatkin vastoinkäymiset. Jos sinulla ei ole loistavaa aviosuhdetta, voit rakentaa sellaisen. Jos et ole avoin puolisollesi, voit aloittaa tänään. Kaikki kyselyyni vastanneet vastasivat optimistiseen sävyyn. Se sai minut uskomaan, että huolimatta keskusteluista, jotka joko käytiin tai joita ei käyty ennen naimisiinmenoa, kaikki menee kyllä parhain päin.

Alkakaa puhua

Olitpa mennyt naimisiin vasta hiljattain tai tuhat vuotta sitten, kaikilla meillä on vara parantaa kommunikointiamme avioliitossamme. Kaikki alkaa siitä, että olemme avoimia ja alamme puhua. Me kaikki varmastikin nauttisimme siitä vahvistuneesta yhteydestä, joka on tulosta paremmasta kommunikoinnista.

Artikkelin on kirjoittanut Justin Lewis ja se on alun perin julkaistu Mormon Hub -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.