Kysymys

Hei Vaari,

Minulla on ystävä, jonka yleensä ajattelen tietävän paljon kirkon opista, joka väittää, että taivaallinen Isä ei ole ainoastaan kaikkivoipa, vaan myös läsnä kaikkialla. Tietenkin Jumala on kaikkivoipa, mutta olen aina ajatellut, että Hän ei ole läsnä kaikkialla, koska Hänellä on fyysinen, ylösnoussut ruumis, joka voi olla vain yhdessä paikassa kerrallaan. Voisitko valaista tätä asiaa?

Sami

Vastaus

Hyvä Sami,

Luulen, että asia selviää parhaiten, kun kysyt ystävältäsi, mitä hän tarkoittaa käsitteellä kaikkialla läsnäoleva (siihen liittyy monta asiaa, kuten kerron myöhemmin). Käyn läpi joitakin periaatteita, joita termi sisältää, mutta vain ystäväsi tietää, mitä hän tarkoittaa käyttäessään sitä.

Kolme asiaa, jotka yhdistetään Jumalaan ovat, että Hän on kaikkivoipa, kaikkitietävä ja kaikkialla läsnäoleva. Näistä kolmesta vain kaikkivoipuus mainitaan pyhissä kirjoituksissa (ks. Ilm. 19:6, Moosia 3:5, 17-21 ja Moosia 5:2, 15). Jopa Vulgatessa (latinankielisessä raamatunkäännöksessä – todennäköisin paikka löytää niin hienostunutta slangia), kaikkivoipuus ilmenee useita kertoja, mutta läsnä oleminen kaikkialla ei. Pyhissä kirjoituksissa kaikkialla läsnäolemista ei avoimesti liitetä Jumalaan. Teologit tekevät sitä. Tässä yhteydessä kaikkialla läsnä oleminen on käytännöllinen tarkenne Jumalan kaikkivoipuuteen ja kaikkitietävyyteen.

Jumala on läsnä kaikkialla siinä mielessä, että kaikki asiat ovat Hänen edessään Hänen kaikkitietävyytensä jatkeena. ”Voiko kukaan kätkeytyä sellaiseen piilopaikkaan, etten minä häntä näkisi? sanoo Herra.” (Jeremia 23:24). Jumala on kaikkialla läsnäoleva myös siinä mielessä, että Hänen voimansa tavoittaa kaikki Hänen luotunsa, jatkeena Hänen kaikkivoipuuteensa. Psalmien kirjoittaja yhdistää nämä molemmat ajatukset hyvin.

”Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi? Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin merten taa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. Vaikka sanoisin: »Nyt olen pimeyden kätköissä, yö peittää päivän valon», sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivänpaiste, pimeys kuin kirkas valo.” (Psalmit 139:7-12).

Ei ole olemassa salaista paikkaa, mistä Jumala ei voisi sinua nähdä! Et voi paeta Hänen henkeään. Ei taivaassa etkä helvetissä. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseninä me tiedostamme Herran armon käsivarren, jonka Hän ojentaa kurittomille lapsilleen. Jopa paikkoihin, jonne Herra ei mene henkilökohtaisesti, Hän järjestää ja valtuuttaa muita menemään niin, että Hänen voimansa voi saavuttaa kaikki, kuten jumalalliset lonkerot. Eivätkä edes kapinalliset omasta tahdostaan voi paeta Hänen voimaansa, kun jumalalliset tuomiot langetetaan heitä vastaan.

Lopuksi kolmas perinteinen merkitys, jossa Jumala läsnäolevuus kaikkialla on kirjaimellinen. Samassa Jeremian kirjan jakeessa sanotaan: “Enkö minä ole läsnä kaikkialla niin taivaassa kuin maassa? sanoo Herra.” Tuomas Akvinolainen taas sanoo: ”Näin ollen Jumala on kaikessa voimansa kautta, siinä määrin kuin ne ovat Hänen voimansa alamaisia; Hän on olemassaolonsa kautta kaikessa, koska kaikki asiat ovat paljaita ja avoimia Hänen silmilleen; Hän on kaikessa olemuksensa kautta, siinä määrin kuin Hän on läsnä kaikessa heidän olemuksensa takia.” (Summa teologia 1:8.3). Myöhempien aikojen ilmoituksen kautta olemme saaneet muunnoksen tähän johtopäätökseen. Sen sijaan että väittelisimme Jumalan olemassaolosta ja Hänen roolistaan ensisijaisena Liikuttajana, meillä on ilmoitus Kristuksen valosta, ”joka valo lähtee Jumalan luota ja täyttää avaruuden äärettömyyden – valo, joka on kaikessa ja joka antaa elämän kaikelle ja joka on laki, jolla kaikkea hallitaan, tosiaankin Jumalan voima, hänen, joka istuu valtaistuimellaan ja joka on iankaikkisuuden huomassa ja joka on keskellä kaikkea.” (OL 88:12-13). Juuri tämän valon kautta, joka “täyttää avaruuden äärettömyyden”, jonka kautta Jumala ”täyttää maan ja taivaan”.

Näinä viimeisinä aikoina profeetat ja apostolit käyttävät näitä kolmea asiaa kuvaillessaan Jumalaa. Jopa kaikkialla läsnä olemisen käsitteessä olemme laajalti samaa mieltä muiden kristittyjen kanssa. Kun käsityksemme eroaa, sitä yleensä selvennetään, kuten tässä Vanhin Francis M. Gibbonsin kuvauksessa Jumalasta.

”[Jeesuksella] ja Isällä … on erityispiirteitä, joita kuolevaiset eivät tiedä … Hän tietää kaiken ja siksi Hän on kaikkitietävä; Hänellä on kaikki voima, ja siksi Hän on kaikkivoipa; ja Kristuksen valon kautta Hän on läsnä kaikkialla.” (The Savior and Joseph Smith: Alike and Yet Unlike). Vanhin McConkie selvensi asiaa seuraavasti (mainitessaan Jumalan ruumiillisuuden, jonka mainitsit): ”Tämä suuri Jumala, Herra Kaikkivaltias, on ruumiillinen henkipersoona. Hänen ruumiinsa on ’yhtä käsinkosketeltava kuin ihmisen’ (OL 130:22). Hän on kaikkivoipa, kaikkitietävä ja läsnä kaikkialla. Hänellä on kaikki voima, Hän tietää kaiken ja Pyhän Henkensä kautta, Hän on kaikessa ja kaikkialla.” (The Lord God of the Restoration).

-Vaari

 

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu sivustolla askgramps.org. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.