Profeetat – keitä he ovat ja miksi tarvitsemme heitä? Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet uskovat, että aivan kuten muinaisina aikoina, Jumala on kutsunut profeettoja. He ovat vanhurskaita Jumalan valitsemia miehiä, joille on annettu valtuus opettaa Hänen sanaansa ja johtaa Hänen kirkkoaan nykypäivänä.

Mutta odotahan hetki, saatat ajatella, miksi tarvitsemme profeetan jos:

  • Jeesus tuli jo? Eikö se tarkoita, ettemme tarvitse profeettoja enää?
  • Voin rukoilla ja saada vastauksia Jumalalta itse?
  • Meillä on jo Raamattu, joka on Jumalan sanaa?

Katsotaanpa…

Se on osa kaavaa

Käsite nykyajan profeetasta voi tuntua joistakin omituiselta, mutta siitä tulee vähemmän outoa ymmärrettäessä Jumalan vakiintunut kaava kutsua profeettoja. Nooa, Aabraham, Mooses ja monet muut tunnetut hahmot Raamatussa olivat profeettoja: Jumalan valitsemia miehiä, joille oli annettu valtuus johtaa Hänen kansaansa. Kun ihmiset tietoisesti päättivät olla kuuntelematta, Jumala otti profeetat pois ja odotti, kunnes ihmiset olivat jälleen valmiita kuuntelemaan. Täten aikojen alusta alkaen on muodostunut kaava: profeetat opettavat ihmisiä, lopulta ihmiset kääntyvät pois Jumalasta (tila, jota kutsutaan luopumukseksi) ja Jumala lähettää jälleen profeettoja osoittaakseen rakkautensa ja huolenpitonsa lapsilleen.

On kyse rakkaudesta

Elämme maailmassa, jossa on monia haasteita, ristiriitaisia ajatuksia ja pelkoa. Jopa Raamatun kanssa oikea toimintatapa ei ole aina selvä, kuten nykyajan monet eri kristilliset kirkot osoittavat. Jumala tietää tämän ja Hän rakastaa meitä tarpeeksi johdattaakseen meitä niin, ettei meidän tarvitse kulkea omillamme läpi elämän haasteiden. Profeetat ovat yksi tapa, jolla Jumala osoittaa rakkautensa lapsiaan kohtaan läpi ajan. Hän antaa profeetoille valtuuden puhua puolestaan ja johdattaa Hänen lapsiaan hengellisen pimeyden ja elämän myrskyjen läpi.

Profeetan tehtävä

Mormonikirkon profeetta Thomas Monson opettamassa yleiskonfferenssissa

Profeetta Thomas S. Monson puhumassa kirkon yleiskonfferenssissa.

Profeetoilla on monia velvollisuuksia, jotka tulevat heidän tehtävänsä mukana. Tässä on muutamia:

  • Todistaa Jeesuksesta: Profeetan tehtävä ennen kaikkea on todistaa Kristuksesta – että Hän kuoli puolestamme, ylösnousi ja elää tänään. Profeettojen rakkauden ja palvelun täyttämät elämät ovat esimerkkinä, kuinka seurata Häntä.
  • Johtaa Jumalan valtakuntaa maan päällä: Jokaisella henkilöllä on oikeus saada ilmoitusta itseään varten, profeetoilla on valtuus saada ilmoitusta koko maailmalle.
  • Suoda ohjausta ja varoitusta: Profeettoja verrataan usein vartijaan tornissa. Heidän elämänkokemuksestaan tulevasta hengellisestä näkökulmasta sekä Jumalalta saadusta ilmoituksesta he näkevät asioita, joita muu maailma ei näe. He varoittavat meitä tiettyjen toimien seurauksista.
  • Pitää oppi puhtaana: Jumala puhuu jokaiselle meistä eri tavalla ja joskus Hänen äänensä voi olla vaikea erottaa. Kuinka voimme tietää, onko se, mitä tunnemme, sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa? Profeettojen sanat ovat mittatikkuna: jos se, mitä tunnemme, on profeettojen opetusten ja pyhien kirjoitusten mukaista, voimme olla varmoja sen tulevan Jumalalta.

Jumalan profeetta nykyään on Thomas S. Monson. Hän puhuu kirkolle ja maailmalle laajassa kahdesti vuodessa tapahtuvassa kokoontumisessa, jota kutsutaan yleiskonferenssiksi. Lue tai kuuntele hänen viimeisin puheensa täältä.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu osoitteessa mormon.org. Artikkelin on suomentanut Hanna-Martta Maljanen.