Jeesus siunasi ihmisiä monenlaisissa tilanteissa. Uudesta testamentista opimme, että seurauksena ihmiset esimerkiksi parantuivat sairauksistaan tai pahat henget jättivät heidät rauhaan. Aina kysymys ei ollut näin konkreettisesta vaikutuksesta siunatuksi tulleen ihmisen elämässä.

Esimerkiksi meille ei kerrota, mitä Jeesuksen opetuslapsille antama siunaus sai aikaan (ks. Luukas 24:50). Samoin lapset saivat siunauksen Jeesuksen kätten alla, mutta emme tiedä sen seurauksista (ks. Matteus 10:16).

Uskomme, että kirkossa on Jeesukselta saatu valtuus antaa siunauksia ihmisille. Näiden seuraukset ovat edelleen sekä hengellisiä että konkreettisia.

Mitä tarkoitetaan pappeuden siunauksella?

Siunauksen voi antaa henkilö, jolla on pappeus (eli Jumalan antama valtuus ja voima). Hän asettaa kätensä siunattavan pään päälle. Sitten hän lausuu Kristuksen nimessä sanoja, joita Pyhä Henki kehottaa häntä sanomaan. Tätä Jumalalta tulevaa viestiä sanotaan siunaukseksi.

Siunaus ei rajoitu sanomaan. Se voi tarpeen tullen sisältää voimaa, toivoa tai vaikkapa parantumisen, jota henkilö kokee siunauksen seurauksena.

Viestin sanamuoto saattaa vaihdella siunauksen antajan persoonallisuuden ja käyttämän kielen mukaan. Mutta siunauksen saaja voi ymmärtää viestejä itselleen myös lausuttujen sanojen ulkopuolelta. Siunauksessa tärkeitä ovatkin myös vaikutelmat tai ajatukset, joita henkilölle välittyy sanotun lisäksi. Tällaiset Pyhän Hengen välittämät vaikutelmat ovat osa siunausta.

Kuka voi saada siunauksen?

Kuka tahansa voi pyytää siunauksen missä tahansa tilanteessa. Sillä ei ole väliä oletko kirkon jäsen vai et. Siunauksen sanomaan ja merkitykseen itselle saattaa vaikuttaa se, uskooko sen tulevan Jumalalta vai ei. Kuitenkin jo siunauksen pyytäminen voi olla uskon osoitus ja sitä vahvistava kokemus.

Siunauksen saamiselle ei tarvitse välttämättä olla mitään erityistä syytä tai sitä ei välttämättä tarvitse kertoa siunauksen antajalle. Olen pyytänyt siunauksia monenlaisissa tilanteissa. Joskus koettuani väsymystä tai masennusta, suurien elämänmuutosten tai haasteiden edessä, ennen lääketieteellisiä operaatioita, kamppaillessani huolien kanssa, pyrkiessäni koulutukseen, aloittaessani uuden lukuvuoden, saatuani tehtävän kirkossa, kohdatessani hankalan tilanteen lasten kasvatuksessa tai ollessani sairaana.

Sairaana siunauksen saava voi lisäksi saada voitelun, jossa pyhitettyä öljyä voidellaan muutama pisara hänen päänsä päälle antamaan Kristuksen voimaa parantumisprosessiin. Tämä ei automaattisesti tarkoita sitä, että henkilö paranee. Siunaus voi silti antaa voimaa hänelle ja läheisille hyväksyä tilanne ja tuntea rauhaa (ks. xxx yleiskonferenssissa).

Miten siunaus vaikuttaa?

Siunaus vastaa sen saajan tarpeisiin, jotka Taivaallinen Isä täydellisesti tietää. Se voi saada aikaan konkreettisia muutoksia tai auttaa henkisellä ja emotionaalisella tasolla. Usein siunaukset ovat voimaannuttavia kokemuksia. Ne tuovat mieleen ja sydämeen rauhaa, toivoa, voimaa, iloa ja innostusta tehdä jotain.

Nämä tunteet tulevat Pyhän Hengen kautta mieleemme ja sydämeemme. Pyhän Hengen aikaansaamat tunteet ovat kuitenkin hyvin hienovaraisia. Ne saattavat helposti jäädä meiltä huomaamatta. Jos mielemme on vahvasti jonkin toisen tunteen tai ajatuksen vallassa, emme ehkä lainkaan havaitse Pyhän Hengen vaikutusta, vaikka se olisi läsnä elämässämme. Jos meillä on esimerkiksi suuria ennakko-odotuksia siunaukselle, saatamme pettyä siihen, mitä sanotaan tai miltä meistä tuntuu. Pyhän Hengen vaikutuksen huomaaminen on helpompaa kun rauhoitumme, hiljennymme ja valmistaudumme kuulemaan Jumalan sanoja vaikkapa rukoilemalla.

Lue lisää aiheesta
tästä artikkelista.

Monesti saadessani siunauksen olen voinut sanojen lisäksi todella tuntea esimerkiksi sen, että Jumala rakastaa minua. Joskus olen saanut ohjeita kuinka toimia jossain tilanteessa tai olen tuntenut, mitä minun tulisi muuttaa elämässäni.

Itse en ole onneksi joutunut kohtaamaan vakavia terveydellisiä ongelmia, mutta olen pyytänyt siunauksia usein pienempien haasteiden kanssa. Joskus viestinä näiden yhteydessä on ollut, että Herra kyllä antaa minulle voimaa parantua, mutta tällaiset pienet koettelemukset kuuluvat elämään eikä niitä oteta kokonaan pois. Ehkä olin tuolloin toivonut vapautusta jopa näistä normaaleista kohtaamistamme vaikeuksista.

Joskus vaiva kyllä poistetaan, mutta se tapahtuu vähitellen. Emme ehkä edes itse huomaa siunauksen vaikutusta tai liitä parantumista siihen. Minulle kävi näin, kun olin yläasteikäisenä kärsinyt kroonisesta nuhasta. Sain siunauksen. Jossain vaiheessa pidemmän ajan kuluttua huomasin, että en enää kärsinyt jatkuvasta nuhasta. Uskon, että sain siunauksen kautta apua Jumalalta, vaikken parantunutkaan heti sen seurauksena.

Mitä siunauksessa saatetaan sanoa?

Usein siunauksessa saatetaan kertoa asioista, joissa olemme onnistuneet tai Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Joskus Jumala puhuu meille rohkaisevasti siitä, mitä voimme tehdä. Hän saattaa antaa ohjeita toiminnallemme tai kehottaa meitä lukemaan Hänen sanojaan. Kun teemme niin, saatamme löytää sieltä konkreettisia ohjeita.

Muistan esimerkiksi lapsena tilanteen, jossa perheemme etsi uutta kotia. Isäni oli jo alustavasti sitoutunut ostamaan erään talon. Mutta lukiessaan pyhistä kirjoituksista sanat ”älä vie perhettäsi länteen,” hän tunsi vahvasti, että tämä oli ohjeena hänelle. Alunperin sanat oli lausuttu aivan toisessa yhteydessä ja toiselle henkilölle. Talo olisi kuitenkin ollut silloisesta kodistamme länteen päin ja hän päätti vetäytyä sen ostamisesta. Vaikka sillä hetkellä muita vaihtoehtoja ei ollut näkyvillä, yhtäkkiä ilmaantuikin perheellemme parempi ratkaisu.

Siunauksessa meille saatetaan kertoa asioita itsestämme ja kyvyistämme. Eräässä siunauksessa minulle sanottiin, että olen saanut lahjan innostaa muita. Se oli todella tarpeen. Sain noista sanoista itsevarmuutta toimia opetustehtävässä, johon minut oli kutsuttu, mutta johon olin tuntenut itseni täysin kyvyttömäksi.

Joskus voidaan puhua jopa sellaisista asioista elämässäsi, joista kukaan muu ei tiedä. Siunauksen antaja ei ehkä tunnista mistä on kyse, mutta sinä tiedät sen. Siunauksessa saatetaan viitata tilanteisiin tai henkilöihin, joiden nimeä ei mainita. Esimerkiksi muistutetaan antamaan anteeksi tai kehotetaan harkitsemaan valintaasi.

Sanat eivät välttämättä kerro kaikkea. Myös tunteet, joita koemme siunauksen aikana tai siihen liittyen ovat tärkeitä. Voi olla hyvä kirjoittaa siunauksen jälkeen muistiin se, mitä sanottiin ja millaisia ajatuksia ja tunteita itsellä oli sen suhteen. Näin voi helposti palauttaa mieleen asioita ja myöhemmin vahvistaa uskoaan huomatessaan, kuinka siunaus on vaikuttanut. Siunaukset tulevat Jumalalta ja Hänellä on aina sanottavaa meistä jokaiselle. Mitä luulet Hänen haluavan kertoa sinulle juuri tällä hetkellä?

Artikkelin on kirjoittanut Paula Jarvis.