On olemassa varmasti monia tapoja osoittaa kiitollisuutemme taivaalliselle Isälle Hänen runsaista siunauksistaan, mutta yksi Jumalan antama keino on kymmenysten maksaminen. Se tarkoittaa sitä, että ihminen maksaa kaikista vuotuisista tuloistaan kirkolle kymmenennen osan eli kymmenykset. Käytäntö on tuttu jo Raamatun ajoilta: esimerkiksi kohdat 1. Moos. 28: 20-22 ja Hepr. 7: 1-10 kertovat Abrahamin ja Jaakobin noudattaneen kymmenysten lakia.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet uskovat, että kaikki, mitä he omistavat, kuuluu loppujen lopuksi Jumalalle. Olemme saaneet Häneltä kaiken, mitä meillä on. Vaikka Jumala on siunannut meitä monenlaisilla asioilla, niin ihmisen tulisi muistaa, ettei hänen omistamansa maallinen omaisuus ole vain häntä itseään varten, vaan sen avulla voidaan siunata myös muita ihmisiä.

Mihin kymmenysvarat käytetään?

Kymmenyksiä käytetään kirkon kiinteistöjen rakentamiseen, kunnossapitoon ja käyttämiseen sekä kirkon vaarnojen, seurakuntien ja muiden kirkon yksiköiden toiminnan rahoittamiseen. Niistä annetaan varoja myös lähetystyöohjelmassa auttamiseen, nuorten koulutukseen kirkon kouluissa, seminaari- ja instituuttiohjelmiin, opetusaineiston painamiseen ja jakeluun sekä sukututkimukseen ja temppelityöhön. Kymmenysten käytöstä päättävään neuvostoon kuuluvat ensimmäisen presidenttikunnan, kahdentoista apostolin koorumin ja johtavan piispakunnan jäsenet.

Kirkon jäsenet tekevät myös muita lahjoituksia

Paastouhrit

Kirkon jäsenet paastoavat kerran kuukaudessa. Paaston aikana he ovat syömättä ja juomatta kahden peräkkäisen aterian ajan eli noin vuorokauden, mikäli heidän terveytensä sen sallii. Se määrä rahaa, jonka he käyttäisivät tuon vuorokauden aikana ruokaan ja juomaan ja jonka he säästävät olemalla syömättä ja juomatta, he lahjoittavat kirkolle. Näillä varoilla autetaan ympäri maailman eläviä ihmisiä, jotka ovat taloudellisesti ahtaalla, antamalla heille ruokaa, vaatteita, majoitusta ja terveydenhoitoa.

Lähetyssaarnaajarahasto

Kirkon jäsenet voivat lahjoittaa varoja lähetystyön tukemiseksi eri maissa tehtävän lähetystyön hyväksi.

Humanitaarinen apu

Halutessaan jäsenet voivat lahjoittaa rahaa myös humanitaariseen rahastoon, jonka tarkoituksena on auttaa köyhyyden, kriisien, luonnonkatastrofien ja sotien uhreja. Valtakunnallisen ja kansainvälisen organisaationsa ansiosta kirkko voi koordinoida hätäapua nopeasti, jotta ruoka, tarvikkeet ja vapaaehtoiset voidaan saada sinne, missä apua tarvitaan eniten. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on lahjoittanut yli miljardi Yhdysvaltain dollaria varoja ja aineellista apua 167:lle humanitaarista apua tarvitsevalle maalle siitä lähtien, kun se alkoi pitää siitä kirjaa vuonna 1985.

Kymmenysten maksamisen siunaukset

Kymmenysten laki vaatii uhraamista, mutta kuuliaisuus Jumalan laille tuottaa siunauksia, jotka ovat paljon suurempia kuin mikään uhraus. Profeetta Malakia opetti: ”Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot. – Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen runsaan siunauksen.” (Mal. 3: 10)

Sen lisäksi kymmenysten avulla ihminen voi osoittaa olevansa kuuliainen Jumalan antamalle laille. Samalla hän oppii olemaan antelias. Kymmenysten maksaja tietää, että ne varat, joita hän antaa lahjoituksena kirkolle, tulevat yhteiseksi hyödyksi ja ovat siunauksena muille. Näillä ihmisillä on hyvä tunne siitä, että he auttavat rakentamaan Jumalan valtakuntaa maan päälle.

Tämän artikkelin kirjoitti Leena Suorsa.