Kun kirkossa puhutaan ennalta asettamisesta, pyrimme aina erottamaan sen tarkasti termistä ennalta määrätty. Ennalta asettaminen aikaisemmassa olemassaolossa erottaa meidät tehtävään ja antaa meille etulyöntiaseman, jonka tarvitsemme tehdäksemme erityistä palvelutyötä kuolevaisuuden aikana, mutta se ei kuitenkaan vaikuta millään tavoin vapaaseen tahtoomme.

Me olemme vapaita johtamaan omaa elämäämme haluamallamme tavalla, ja jos olemme hengellisesti uutteria, teemme parannusta ja teemme valinnan pysyä uskollisena, saatamme täyttää sen tehtävän, jota olimme asetettu ennalta tekemään. Jos epäonnistumme tehtävässä, jota meidät oli asetettu ennalta tekemään, Jumala kutsuu jonkun toisen tekemään sen.

Me tiedämme, että suurimmat joukossamme, erityisesti ne, joista tulee hengellisiä johtajia, jotka vievät evankeliumia eteenpäin, on asetettu ennalta tehtäviinsä. Kuten Abrahamin kirjassa kuvaillaan, Abraham sai tietää olevansa yksi ”jaloista ja suurista”, jotka valittiin ennen syntymäänsä olemaan ihmisten johtaja, profeetta. Abrahamin kirjassa 3:22-23 sanotaan:

”Nyt Herra oli näyttänyt minulle, Abrahamille, ne älyt, jotka oli järjestetty ennen kuin maailma oli; ja kaikkien näiden joukossa oli monia jaloja ja suuria;

ja Jumala näki nämä sielut, että he olivat hyviä, ja hän seisoi heidän keskellänsä, ja hän sanoi: Nämä minä teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi niiden keskellä, jotka olivat henkiä; ja hän näki, että he olivat hyviä; ja hän sanoi minulle: Abraham, sinä olet yksi heistä; sinut valittiin ennen kuin sinä synnyit.”

Sama asia opetettiin Joseph F. Smithille hänen näyssään Henkimaailmasta:

”[Näin] profeetta Joseph Smith[in] ja isäni Hyrum Smith[in], Brigham Young[in], John Taylor[in], Wilford Woodruff[in] ja muita oivallisia henkiä, jotka oli varattu tulemaan maailmaan aikojen täyttyessä, jotta he olisivat mukana laskemassa suuren myöhempien aikojen työn perustuksia,

Tosiaan ennen syntymäänsä he saivat monien muiden kanssa ensimmäiset opetuksensa henkien maailmassa ja heitä valmistettiin tulemaan maailmaan Herran hyväksi näkemänä aikana tekemään työtä hänen viinitarhassaan ihmissielujen pelastamiseksi.” (OL 138: 53, 56).

Useimmista meistä ei tule profeettoja. Onko meitä siis asetettu ennalta?

Ennalta asettaminen pappeuteen

Johtajamme ovat opettaneet, että ne henkilöt, joilla on pappeus, asetettiin ennalta saamaan se:

”Alma opetti suuren totuuden siitä, että jokainen henkilö, jolla on Melkisedekin pappeus, asetettiin ennalta saamaan tuo korkea ja pyhä järjestys aikaisemman olemassaolon iankaikkisissa neuvostoissa. ”Ja tämä on se tapa, jonka mukaisesti heidät asetettiin,” hän sanoo. ”He olivat kutsuttuja ja valmistettuja maailman perustamisesta asti Jumalan ennalta tietämisen mukaisesti heidän suuren uskonsa ja hyvien tekojensa vuoksi [kun he vielä olivat aikaisemmassa olemassaolossa]; ensiksi [eli aikaisemmassa olemassaolossa] heidän annettiin valita hyvä tai paha; sen tähden, koska he valitsivat hyvän ja osoittivat tavattoman suurta uskoa, heidät on kutsuttu pyhällä kutsumuksella, eli sillä pyhällä kutsumuksella.” Joten, hän selittää, Melkisedekin pappeuden haltijoita on valmistettu ”maailman perustamisesta asti” suuriin tehtäviinsä. Herra on valmistanut heitä ”iankaikkisuudesta kaikkeen iankaikkisuuteen hänen kaiken ennalta tietämisensä mukaisesti” (Alma 13:3-9). (Katso Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. painos.)

Mutta onko olemassa muun laisia ennalta asettamisia? Liittyvätkö kaikki ennalta asettamiset kirkon tehtäviin?

Muut ennalta asettamiset

 

Olla valittu syntymään viimeisen armotalouden aikana

Monet kirkon profeetat ovat seisoneet edessämme ja kertoneet, että meidät on asetettu ennalta syntymään viimeisinä aikoina.

”Jumala on pitänyt teitä luonaan ja antanut teidän tulla esiin viimeisinä päivinä ennen Herran toista tulemista. Jotkut ihmiset hairahtuvat, mutta Jumalan valtakunta pysyy vahingoittumattomana odottaen johtajansa – Jeesuksen Kristuksen – paluuta. Vaikka tätä sukupolvea verrataan pahuudessaan Nooan päiviin, jolloin Herra puhdisti maan vedenpaisumuksella, tällä kertaa kyseessä on suuri eroavuus. Se on siinä, että Jumala on säästänyt viimeiseen vuoroon vahvimpia lapsiaan, jotka auttavat viemään valtakunnan voittoon…

…Älkää siis erehtykö asiasta – te olette merkitty sukupolvi. Uskollisilta ei olla koskaan odotettu yhtä paljon niin lyhyessä ajassa kuin meiltä nyt odotetaan” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 104-5).

Ennalta asetettu olemaan vapahtajana Siionin vuorella

Joseph Smith toi esiin ajatuksen siitä, että meistä tulisi vapahtajia Siionin vuorella tehdessämme työtä kuolleidemme hyväksi:

“Mutta miten heistä voi tulla vapahtajia Siionin vuorella? Rakentamalla temppeleitä, kastealtaita ja jatkamalla eteenpäin ottamalla vastaan kaikki toimitukset, kasteet, konfirmoinnit, pesut, pyhitykset, vihkimiset ja sinetöimisvoimat päällensä kuolleiden esi-isiensä puolesta ja lunastaa heidät, jotta he voivat tulla esiin ensimmäisessä ylösnousemuksessa ja jotta heidät voidaan korottaa kirkkauden valtaistuimille heidän kanssaan; ja tässä syntyy ketju, joka sitoo isien sydämet lastensa puoleen ja lasten sydämet isiensä puoleen, mikä täyttää Elian tehtävän.” (Joseph Smithin kirjeestä Iso-Britanniassa palveleville apostoleille).

Jos kuolleiden lunastaminen tekee meistä vapahtajia Siionin vuorella, samoin on elävien lunastamisen kohdalla. Vuoden 1973 New Era-lehden numerossa Gordon C. Thomasson sanoi seuraavasti:

“Meille on kerrottu, että jakamalla evankeliumia toisille ja tuomalla heidät parannukseen, tekemällä sukututkimustyötä ja temppelityötä ja elämällä Kristuksen kaltaista elämää, meistä voi tulla vapahtajia Siionin vuorella. Antaen vapaaehtoisesti elämänsä Kristus, ja vain Kristus sovitti koko ihmiskunnan synnit. Meillä on mahdollisuus auttaa muita hyväksymään Hänen rakkautensa ja uhrinsa – sovituksen lahjan – ja siten auttaa ihmisen korottamisen työssä tulemalla vapahtajiksi Siionin vuorella.

Toisten vapahtajaksi tuleminen ei ole helppoa. Jos opiskelemme Vapahtajan elämää, tulee selväksi, että Hän kärsi auttaessaan veljiään ja sisariaan….Meidän tulee kysyä, tarkoittaako Kristuksen kaltaiseksi tuleminen sitä, että meidän pitää jossain määrin kärsiä toisten puolesta, kuten Hän kärsi meidän puolestamme…. jokaiseen todelliseen lahjaan liittyy antajan uhraus, halu kärsiä toisten hyvän puolesta, jos tarpeen.

Anteliaisuuden evankeliumi on palvelun evankeliumia – ei mekaanista palvelua, vaan rakastavaa palvelua. Se ei tarkoita, että annetaan vain niin kauan, kunnes alkaa koskea ja sitten lopetamme, vaan antamista kivusta huolimatta ja antamista edelleen, jos välttämätöntä, iankaikkisesti. Ajattelen äidin tuskaa hänen katsoessaan pientä lastansa, jolla on jo todettu MS-tauti ja jonka edessä on elämä täynnä avuttomuutta ja kärsimystä. Tuo äiti näkee tulevaisuudennäkymän, jossa hän antaa tuolle lapselle hyvin paljon, lapselle, joka pystyy vastaamaan jatkuvasti vähemmän, antaen takaisin vähän, mutta rakkaudella. Mutta tuo äiti ja hänen perheensä kasvavat kyvyssään rakastaa ja palvella, aivan kuten tuo lapsi oppii ottamaan vastaan apua ja huolenpitoa heiltä. Ja kaikkien pitää kestää loppuun asti.”

Joistakin tulee vapahtajia Siionin vuorella, kun he murtavat tuhoavan tai sokean käytöksen ketjun, joka on kulkenut heidän suvussaan sukupolvien ajan. Esimerkiksi ensimmäinen henkilö perheessä, joka liittyy kirkkoon, on vapahtaja Siionin vuorella. Ensimmäinen henkilö, joka ei käytä alkoholia perheessä, jonka historiaan alkoholin käyttö on kuulunut sukupolvien ajan, ensimmäinen henkilö, joka hankkii koulutuksen, ensimmäinen henkilö, joka perustaa onnellisen, toimivan perheen.

Jotkut ennalta asettamiset ovat hyvin henkilökohtaisia. Sen sijaan, että olet sukupolven profeetta, sinut on saatettu kutsua pelastamaan yksi henkilö, joka saattaisi muuten eksyä.

Maailmalle olet ehkä yksi henkilö,

Mutta yhdelle henkilölle voit olla koko maailma.

 

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Gale Boyd ja se on julkaistu mormonhub.com -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.