Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on Taivaallisen Isämme suunnitelma Hänen lastensa onneksi ja pelastamiseksi. Se sisältää kaikki ne käskyt, periaatteet ja toimitukset, jotka ovat välttämättömiä päästäksemme takaisin asumaan Isämme luokse.

Keskeisin asia tätä suunnitelmaa on Jeesuksen Kristuksen sovitus. Jumala lähetti rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan, jotta saisimme tietää, kuinka voimme elää onnellista elämää täällä maan päällä ja kokea iankaikkista iloa tämän elämän jälkeen. Kristuksen armo ja laupeus voivat puhdistaa meidät synneistämme ja auttaa meitä tulemaan kelvollisiksi elämään taivaallisen Isämme luona.

Usko, parannus, kaste ja Pyhän Hengen lahjan saaminen

Jotta tämä synneistä puhdistuminen voisi toteutua, meidän on ensin opittava evankeliumin periaatteet ja toimitukset ja myös elettävä niiden mukaan. Evankeliumin ensimmäiset periaatteet ovat usko Jeesukseen Kristukseen ja parannus. Usko Jeesukseen Kristukseen saa meissä aikaan halun muuttua ja tulla paremmiksi. Kun uskomme Vapahtajaan, luotamme Häneen ja pyrimme seuraamaan Hänen esimerkkiään.

Usko ja evankeliumin tutkiminen saa meidät ymmärtämään, että olemme tehneet väärin toimiessamme vastoin Jumalan tahtoa. Parannuksen tekeminen on pyrkimystä muuttaa ajatuksiamme, tapojamme ja halujamme. Se antaa perspektiiviä nähdä, mitkä asiat eivät ole sopusoinnussa Jumalan opetusten kanssa. Kun me teemme parannuksen, Jumala lupaa meille syntimme anteeksi.

Parannuksen teko ei ole aina helppoa, mutta jos se on sydämemme halu, Jumala antaa meille siihen voimia. Kun me vilpittömästi suremme tekemiämme syntejä ja päätämme olla tekemättä niitä enää, haluamme tunnustaa ne Jumalalle ja pyydämme Hänen anteeksiantoaan. Se vapauttaa meidät taakasta, jota synti on saanut meidät kantamaan. Jos olemme loukanneet jotain lähimmäistämme, voimme etsiä heidänkin anteeksiantoaan ja yrittää myös hyvittää väärät tekomme.

Kristuksen seuraaminen vaatii myös käskyjen noudattamista. Tällä tavoin evankeliumi antaa meille voimaa elämään ja kykyä karttaa syntiä. Kun evankeliumi on osana elämääsi, se ohjaa sinua myös palvelemaan, auttamaan ja rakastamaan lähimmäisiäsi. Kristuksen sovituksen ja ylösnousemuksen ansiosta kaikki ihmiset nousevat ylös ja tulevat tuomittaviksi Herran eteen tekojensa ja halujensa mukaan.

Tärkein osa parannusta on ymmärtää, että anteeksianto tulee Jeesuksen Kristuksen ansiosta. Joskus sinusta voi tuntua, että syntisi ovat niin vakavia, että Jumala ei voi antaa niitä anteeksi. Kuitenkin juuri tämän takia Kristus kärsi meidän puolestamme sovittaen kaikki syntimme, jotta me voisimme saada ne anteeksi ja palata tämän elämän jälkeen takaisin Isän luo. Todellinen parannus johtaa anteeksisaamiseen, rauhaan ja iloon. Se ei tarkoita, että meidän pitää muuttua heti täydellisiksi, sillä myös muutos on prosessi, joka tapahtuu pikkuhiljaa. Sitä voisi kuvailla voimakkaammaksi sitoumukseksi elämään Jumalan tahdon mukaan. Kun teet parannusta, koet sydämen muutoksen ja synti ei enää kiinnosta sinua, etkä halua enää tehdä samoja virheitä uudelleen.

Evankeliumin toimituksiin kuuluvat kaste ja Pyhän Hengen lahjan saaminen. Parannuksen tekeminen valmistaa ihmistä kastetta ja Pyhän Hengen lahjan saamista varten. Kristus opetti, että meidän on saatava vesikaste Pyhän Hengen lahjan saamiseksi. Hän itse halusi täyttää Isän vanhurskaan tahdon menemällä itse kasteelle (Matt 3:15). Kun me menemme kasteelle, teemme liiton Jumalan kanssa ja lupaamme ottaa Jeesuksen Kristuksen nimen päällemme, seurata Häntä ja pitää Hänen käskynsä. Kun me teemme oman osamme, taivaallinen Isämme antaa meille syntimme anteeksi ja pyyhkii ne pois.

Meidät kastetaan upottamalla veteen, samoin kun Kristus kastettiin. Upotuskaste on vertauskuva Jeesuksen Kristuksen kuolemasta, hautaamisesta ja ylösnousemuksesta. Se kuvastaa myös vanhan elämän päättymistä ja uuden elämän alkamista Jeesuksen Kristuksen seuraajana.

Miksi tarvitsemme Pyhää Henkeä? Kastevesi pesee meidät puhtaaksi ja Pyhä Henki pyhittää, eli puhdistaa meidät. Jos pysymme uskollisina kasteen liitolle, Pyhä Henki voi olla kanssamme aina. Se ohjaa, opettaa, auttaa ja lohduttaa meitä (Joh 14:26). Se on Puolustajasi, kun noudatat kuuliaisesti Jumalan käskyjä.

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on rakkauden evankeliumi, pelastussuunnitelma, jonka Taivaallinen Isämme loi meitä lapsiaan varten, joita hän rakastaa rajattomasti.

Artikkelin on kirjoittanut Sirpa Kantelinen.