Olemme kaikki kuulleet lukemattomia oppitunteja, puheita Pyhän Hengen tärkeydestä elämässämme ja voimme helposti tehdä luettelon niistä upeista tavoista, joilla Hän voi siunata meitä. Mutta on joitakin asioita Pyhästä Hengestä, joita yleisesti jätetään huomiotta tai unohdetaan ja on tärkeää ymmärtää kaikki ne voimavarat ja lahjat, joita voimme saada Hänen kauttaan, jotta voimme kulkea läpi elämän saaden osaksemme niin paljon rauhaa ja onnea kuin mahdollista.

1. Pyhä Henki pyhittää

Tiedämme, että Pyhä Henki lohduttaa, opastaa, varoittaa ja opettaa. Mutta puhumme harvoin eräästä Hänen tärkeimmistä tehtävistään: Hänen pyhittävästä voimastaan. Pyhittäminen on sitä, kun Kristuksen sovitus puhdistaa ja parantaa meidät ja auttaa meitä tulemaan enemmän Kristuksen kaltaisiksi – mutta vain Pyhän Hengen kautta voimme saada sovituksen käyttöömme. ”Pyhän Hengen lahja on … armon sanansaattaja, jonka avulla Kristuksen veri ottaa pois meidän syntimme ja pyhittää meidät” (Christofferson, ”Liittojen voima,” Liahona, toukokuu 2009). Jumaluuden jäsenillä on erilliset mutta täydentävät tehtävät. Kristus sovitti meidän syntimme ja Pyhä Henki tuo tuon sovittavan voiman ulottuvillemme. Ilman Pyhää Henkeä elämässämme emme voi käyttää sovitusta hyväksemme.

Kun elämme kelvollisina saamaan Pyhän Hengen kumppanuuden, Henki voi muuttaa meitä ja auttaa meitä tulemaan enemmän taivaallisen Isämme kaltaiseksi. Tämä pyhittämisen prosessi ei ole pelkästään syntiemme ja heikkouksiemme hävittämistä, vaan myös meidän auttamistamme kehittämään jumaluutta itsessämme – eli kiteytettynä, auttamassa meitä tulemaan taivaallisen Isämme kaltaiseksi. Tehtävässään pyhittäjänä, Pyhä Henki toimii kuin puutarhuri auttaen meitä kitkemään rikkaruohot ja myös istuttamaan kukkia. Esimerkiksi silloin, kun ihmiset olivat kuunnelleet kuningas Benjaminin saarnaa, he sanoivat että ”Herran Kaikkivaltiaan Henki … on saanut aikaan voimallisen muutoksen meissä eli meidän sydämissämme, niin ettei meillä ole enää halua tehdä pahaa vaan tehdä alati hyvää” (Moosia 5:2). Pyhä Henki voi auttaa meitä kitkemään pois kielteiset asiat ja korvaamaan ne kaikella kauniilla ja jumalallisella, jotta voimme lopulta olla valmiita elämään Jumalan kanssa. Se on sovituksen tarkoitus.

Sovitus voi tuntua joskus vähän abstraktilta asialta, kuten Vanhin Bruce R. McConkie kerran kuvaili: ”Emme tiedä, emme voi ymmärtää, mikään kuolevainen mieli ei voi käsittää Kristuksen Getsemanessa tekemän työn täyttä merkitystä” (“The Purifying Power of Gethsemane,” Ensign, huhtikuu 1985). Mutta Pyhä Hengen tarkoitus on auttaa meitä tekemään tästä käsittämättömästä opista ymmärrettävä ja toimiva osa elämäämme.

Mistä voimme tietää, vaikuttaako sovitus elämässämme? Onneksi vastaus on yksinkertainen: ”Jos olet tuntenut Pyhän Hengen vaikutuksen tämän päivän aikana … voit pitää sitä todisteena siitä, että sovitus vaikuttaa elämässäsi” (Henry B. Eyring, Kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille, 10. syyskuuta, 2006, Brigham Youngin yliopisto). Mikä lohduttava oppi! Jos elämme niin, että voimme tuntea Pyhän Hengen, saamme osaksemme sovituksen voiman. Jos kuuntelemme Pyhän Hengen kehotuksia, muutumme päivittäin enemmän Jumalan kaltaiseksi.

2. Pyhä Henki antaa meille kykyjä ja lahjoja

Kyllä, Pyhän Hengen lahja on mahtavin lahja, minkä voimme koskaan saada, mutta sen lisäksi Hän antaa myös muita lahjoja rikastamaan elämäämme. Jokaiselle on annettu hengellisiä lahjoja (ks. OL 46:11-12) ja taivaallinen Isä odottaa meidän pyytävän ja kehittävän monia muita, kuten voimme oppia vertauksessa talenteista. Palvelijoiden odotettiin käyttävän heille annettuja talentteja, jotta he voisivat saada niitä lisää.

Uskon, että usein emme ymmärräkään, miten monia asioita voidaan pitää hengellisinä lahjoina. En usko, että meitä rajoitetaan perinteiseen luetteloon hengen lahjoista, joita ovat ”kielillä puhumisen, profetian, ilmoituksen, näkyjen, parantamisen” lahjat (Uskonkappale 7). Lainatakseni toista uskonkappaletta uskon, että hengelliset lahjat voivat olla mitä tahansa ”hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää (Uskonkappale 13). Meillä on taipumus nähdä elämämme eri osa-alueet erillisinä: työ, koulu, perhe, kirkko, vapaa-aika. Taivaalliselle Isälle kaikki nämä tärkeät asiat on kudottu yhteen hengelliseksi ryijyksi, joka auttaa meitä tulemaan sellaisiksi ihmisiksi, kuin Hän haluaa meidän tulevan. Hän on sanonut: ”Ja nyt, totisesti minä sanon teille, että kaikki on minulle hengellistä, enkä minä ole milloinkaan antanut teille ajallista lakia (OL 29:34). Se, minkä me näemme ajallisena lahjana saattaa yhtä hyvin olla Isämme Pyhän Hengen kautta antama hengellinen lahja.

Parley P. Pratt sanoi, että Henki ”elvyttää kaikki älylliset taitomme, kasvattaa, laajentaa ja puhdistaa kaikki luonnolliset himot ja tunteet. … Se kehittää henkilön kauneutta, muotoa ja ominaisuuksia. Se pyrkii antamaan terveyttä, voimaa, eloa ja sosiaalisuutta. Se elävöittää kaikki fyysisen ja älyllisen ihmiset kyvyt.” (Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology, pp. 101–103). Lyhyesti sanottuna, Henki voi siis siunata meitä lahjoilla ja kyvyillä kaikilla elämämme osa-alueilla.

Minä esimerkiksi pidän kirjoittamisesta, mutta olen miettinyt, onko se aikani arvoista. Rukoilin ja opiskelin asiasta. Löysi pian puheita toistensa perään luovuuden jumalallisuudesta. Presidentti Uchtdorf on sanonut: ”Meidän syntymäoikeutenamme – ja suurenmoisen matkamme tarkoituksena tämän maan päällä – on iankaikkisen onnen etsiminen ja kokeminen. Yksi keino löytää sitä on luoda jotakin” (”Onnellisuus – teidän perintönne,” Liahona, marraskuu 2008). Pyhä Henki voi auttaa meitä monenlaisessa luovuudessa. Jos mahdollista, “parantakaa paitsi ympärillänne olevaa maailmaa myös sisäistä maailmaanne” lahjojenne ja kykyjenne kautta. Voimme pyytää Pyhältä Hengeltä apua kykyjemme ja hengellisten lahjojen kehittämiseen ja niiden käyttämiseen toisten palvelemisessa.

3. Pyhä Henki auttaa meitä näkemään uusin (hengellisin) silmin

Kuulemme usein, miten Pyhää Henkeä verrataan peittoon tai kompassiin, mutta yksi suosikkianalogiani on se, jossa Pyhä Henki on kuin hengelliset silmälasit. Hän voi auttaa meitä näkemään elämän hengellisin suodattimen läpi. ”Luonnollisen ihmisemme” silmät ovat sumeat ja voimme nähdä vain sen, mitä rajoitetut ja epätäydelliset kokemuksemme näyttävät meille. Jos annamme Pyhän Hengen auttaa meitä näkemään “asiat niin kuin ne todella ovat” (Jaakob 4:13), voimme yhtäkkiä saada paljon tarkemman ja taivaallisemman näkemyksen elämästä ja meitä ympäröivistä ihmisistä. Presidentti Eyring sanoi: ”Vain Pyhän Hengen avulla me voimme nähdä ihmiset ja tapahtumat siten kuin Jumala näkee ne” (”Pyhä Henki kumppaninanne”, Liahona, marraskuu 2015).

On helppoa turhautua tai olla kärsimätön ihmisiä tai olosuhteita kohtaan, mutta jos voimme alkaa nähdä toiset kuten Jumala näkee heidät, miten paljon armollisempia, rakastavampia ja kärsivällisempiä me olisimmekaan? Uskon, että suurempaa lupausta ei voi olla kuin se, että voimme nähdä jumalallisesta näkökulmasta. En usko, että voimme kehittää moniakaan elintärkeitä ominaisuuksia ilman Jumalan näkökulmaa: kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä, toivoa, rakkautta. Varmastikin meidän täytyy nähdä ihmiset kuten Jumala näkee heidät voidaksemme todella rakastaa heitä ja nähdäksemme heidän jumalallisuutensa.

Pyhän Hengen hengellisen linssin näkeminen on erityisen tärkeää pyrkiessämme saamaan ilmoitusta. Rukouksen ei pitäisi olla toivomuslista asioista, joita haluamme saada taivaalliselta Isältä. Sen pitäisi olla päinvastoin; rukouksen kautta meidän tulisi ottaa selville, mitä taivaallinen Isä haluaa meille. Tämä siksi, että taivaallinen Isä tietää kaiken, myös sen, mikä on meille parasta. Joten meidän pitäisi pyrkiä näkemään Hänen iankaikkisen näkökulmansa kautta ja pyytää, että Hänen suunnitelmansa ja tahtonsa tapahtuisi, ei meidän usein harhaanjohdettu tai lyhytnäköinen suunnitelmamme.

Jumala on antanut meille Pyhän Hengen lahjan, jotta Hän voi siunata meitä jatkuvasti kumppanuudellaan ja avullaan. Mitä enemmän opiskelemme ja opimme Pyhän Hengen ominaisuuksista ja lahjoista, sitä enemmän voimme turvautua siihen apuun, jonka taivaallinen Isämme on tarkoittanut meitä varten saadaksemme onnellisen elämän täällä valmistautuessamme iankaikkisuutta varten. Hän ei ole koskaan halunnut meidän selviytyvän yksin, minkä vuoksi Hän on antanut meille kaiken mahdollisen avun tälle polulle Pyhän Hengen siunausten ja lahjojen kautta.

 

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Catherine Christensen ja se on julkaistu ldsliving.com-sivustolla nimellä ”3 Things the Holy Ghost Does for You That You May Not Know”.

Suomi ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company