Myöhempien aikojen pyhät käyttävät erityisiä alusvaatteita tehtyään temppelissä liittoja Jumalan kanssa. Kutsumme sitä garmentiksi tai joskus temppeligarmentiksi. Huhun mukaan garmentti sisältää taikaa, joka estää tarpeen tullen käyttäjäänsä vahingoittumasta.

Mikä garmentti on?

Temppelissä aikuiset miehet ja naiset voivat osallistua endaumentti-seremoniaan. Tämän jälkeen he pitävät yllään garmentiksi kutsuttuja alusvaatteita koko loppuelämänsä ajan. Nämä alusvaatteet sisältävät valkoiset housut ja paidan, joita käytetään normaalien vaatteiden alla kuten mitä tahansa muitakin alusvaatteita.

Temppeligarmentti on pyhä asia myöhempien aikojen pyhille, aivan kuten muissa uskonnoissa niiden edustajien uskonnolliset tai seremonialliset asut ovat heille.

Juutalaisuudessa miehet pitävät pintä tallitia vaatteidensa alla päivittäin, ja suurempaa tallitia vaatteidensa päällä sapattina tai synagogassa. Roomalaiskatolisessa uskossa papiston edustajat käyttävät erilaisia pyhiä vaatekappaleita suorittaessaan uskonnollisia seremonioita. Buddahalaisuudessa kaavut, sikheille turbaani, muslimeilla hijab ja niin edelleen. Myöhempien aikojen pyhille uskonnollinen vaatetus ei näy ulkoisesti, mutta liittyy samaan tapaan päätökseen seurata sisäistä vakaumusta.

Sisältääkö garmentti taikaa?

Jotkut ihmiset ovat saaneet vaikutelman, että uskomme temppeligarmentin olevan täynnä taikaa. Esimerkiksi niin, että se voisi pysäyttää luodit tai muuten suojella fyysisesti käyttäjäänsä. Tämä ei valitettavasti pidä paikkaansa. Todennäköisesti huhu garmentin sisältämistä taikavoimista on saanut alkunsa noin 200 vuotta sitten.

Vuonna 1844 Joseph Smith, Hyrum Smith, Willard Richards ja John Taylor Carthagen vankilassa joutuivat hyökkäyksen kohteeksi. Joseph ja Hyrum tapettiiin ja Johniin osui luoteja melko pahasti. John sanoi myöhemmin, että hän, Joseph ja Hyrum olivat riisuneet garmenttinsa pois vaatteidensa alta ennen matkaansa Carthageen kuuman sään takia.

Näin ollen hyökkäyksen aikana vain Willard Richardsilla oli temppeligarmentti yllään ja vain hän pakeni saamatta lähestulkoon naarmuakaan. Tämä saattoi monet ihmiset, jäsenet mukaanlukien uskomaan, että garmentti fyysisesti suojeli häntä vaaroilta.

Asiaa ei auttanut, kun Hubert Howe Bancroft kirjoitti Utahin historiassaan ajatusta tukien ”Tämä garmentti suojelee sairaudelta, ja jopa kuolemalta, koska vihollisen luoti ei läpäise sitä. Profeetta Joseph huolimattomasti jätti garmenttinsa pois kuolinpäivänään ja jos hän ei olisi niin tehnyt, hän olisi paennut vahingoittumattomana.”

Tämä saattoi olla hra Bancroftin mielipide, mutta ei edusta Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon oppia. Onko sitten mahdollista, että garmentti suojelee henkilöä fyysisesti? Toki Jumala voi tehdä, mitä haluaa. Hän voi vaikkapa parantaa sokean mudalla.

Miksi myöhempien aikojen pyhät käyttävät garmenttia?

Garmentin on tarkoitus muistuttaa käyttäjäänsä Jumalalle tehdyistä lupauksista ja vahvistaa päätöstä pitää ne. Garmentti muistuttaa Vapahtajasta ja sen käyttäminen rohkaisee henkilöä säädylliseen pukeutumiseen.

Temppeligarmentti on tarkoitettu hengelliseksi eikä fyysiseksi suojaksi. Kun garmenttia käytetään asianmukaisesti se on suojana kiusauksia ja pahaa vastaan. Temppeligarmentin käyttäminen on ulkoinen osoitus sisäisestä sitoumuksesta seurata Vapahtajaa.

Uskomme, että Jumala on asettanut garmentin käyttämisen näitä tarkoituksia varten. Samalla tavalla Hän on muinakin aikoina edellyttänyt pyhien vaatteiden käyttämistä esimerkiksi uskonnollisissa seremonioissa.

Raamatussa tällaisesta uskonnollisesta vaatetuksesta kerrotaan esimerkiksi kolmannessa Moseksen kirjassa seuraavasti ”Aaronin seuraajaksi voideltu ja vihitty pappi toimittakoon sovituksen. Hän pukeutukoon pyhiin pellavavaatteisiin 33ja toimittakoon pyhäkön pyhimmän osan puhdistusmenot (3 Moos. 16:32-33 ).”

Tästä artikkelista voit lukea erään jäsenen kokemuksen garmentin käyttämisestä.

Miten garmenttia käytetään?

Tavallisten vaatteiden on tarkoitus peittää allaan oleva garmentti. Emme muuntele garmentteja voidaksemme käyttää erilaisia vaatetyylejä.

Kaikki kirkon jäsenet eivät käytä garmentteja. Se on vain niitä varten, jotka ovat käyneet läpi temppelin endaumenttitoimituksen. Heitä kehotetaan käyttämään garmentteja ympäri vuorokauden. Jos otat temppelissä tekemäsi liitot vakavasti, käytät garmenttia. Mutta vaikka et ottaisi, se ei tarkoita, ettet olisi tervetullut kirkkoon.

Garmenttia käyttävä henkilö elää tavallista elämää ja silloin, kun garmentin pitäminen ei ole käytännöllistä hän riisuu sen pois. Esimerkiksi uimaan mennessä, saunassa tai joissain tapauksissa sairaalahoidon aikana garmenttia ei pysty käyttämään.

Onko sinun elämässäsi asioita, jotka auttavat muistuttamaan uskostasi?

Teksti on mukaelma Saintsunscripted.com -sivustolla ilmestyneestä artikkelista What is the Mormon Temple Garment (and is it magic?), jonka on koonnut sivuston työryhmä.


Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: