Monet meistä tulevat jossain vaiheessa miettineeksi, mistä elämä on saanut alkunsa ja mikä sen tarkoitus on. Nämä ajatukset saattavat vallata mielemme, kun katselemme ääretöntä avaruutta tai ihmetellessämme luonnon kiertokulkua. Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Jumalalla on suunnitelma meitä varten ja se vastaa elämän perustavaa laatua oleviin kysymyksiin, kuten:

  • Mistä me tulemme?
  • Miksi olemme täällä? Mikä on elämän tarkoitus? (Sinua saattaa kiinnostaa myös: Mikä on elämän tarkoitus?)
  • Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?

Jumalan suunnitelmaa kokonaisuudessaan ja varsinkin sen alkuvaiheita ei ole kuvattu tarkoin Raamatussa. Tietomme näistä perustuu suuresti nykypäivän ilmoitukseen ja Raamatun ulkopuolisiin pyhiin kirjoituksiin.

Mistä me tulemme?

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että ennen kuin synnyimme henkemme olivat olemassa ja elimme kaikki osana Taivaallisen Isän perhettä. Kutsumme tätä aikaisemmaksi olemassaoloksi tai maanpäällistä elämää edeltäneeksi elämäksi. Sinä olit yhä sinä. Kehitit persoonallisuuden ja luonteenpiirteitä, ja pystyit tekemään valintoja samaan tapaan kuin nytkin. Me olimme onnellisia, mutta tuolloin emme pystyneet ymmärtämään mahdollisuuksiamme kokonaisuudessaan.

Jumala oli valmistanut suunnitelman, jonka avulla voisimme tulla Hänen kaltaisikseen. Se oli keino lisätä tietoamme, voimaamme, kykyjämme ja iloamme. Suunnitelma, jonka avulla voisimme yltää täyteen potentiaaliimme. Jumalan suunnitelma sisälsi maan päälle syntymisen, fyysisen kehon saamisen ja valintoja hyvän ja pahan välillä. Me saimme valita seuraisimmeko suunnitelmaa vai emme.

Me hyväksyimme tuon suunnitelman. Se on syy, jonka vuoksi olemme päätyneet tänne. Mutta jotkut perheeseemme kuuluvista henkiolennoista, joita johti henki nimeltään Lucifer eivät hyväksyneet Jumalan suunnitelmaa. Heidän mielestään olisi ollut parempi, jos jokaiselle meistä olisi taattu iankaikkinen elämä valinnoistamme huolimatta. Meidät olisi pakotettu tekemään oikeita valintoja joka hetki ollessamme maan päällä, jolloin ikuinen elämä voitaisiin varmistaa jokaiselle.

Sellainen suunnitelma ei olisi voinut toimia, ja Jumala hylkäsi sen. Lucifer ja hänen seuraajansa vihastuivat, kapinoivat ja heidät karkotettiin maan päälle. Nämä henget ovat yhä täällä, yrittäen näkymättöminä saada meidät kapinoimaan Jumalan suunnitelmaa vastaan millä tavalla tahansa. Heidän läsnäolonsa vaikutti Aadamin ja Eevan lankeemukseen. Samoin se vaikuttaa myös synteihin, joihin me jokainen syyllistymme.

Millaisia opetuksia Raamatusta löytyy aikaisemmasta olemassaolosta?

Raamatussa on tarinoita, jotka viittaavat aikaisempaan olemassaoloon. Kristuksen äidin, Marian vieraillessa serkkunsa Elisabethin luona, Elisabeth oli kuudennella kuulla raskaana. Luukkaan evankeliumissa sanotaan (Luukas 1:39-44):

Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: »Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani.

Herra sanoo Jeremialle kohdassa Jeremia 1:5 ”Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin,

minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi.” Uskomme, että Jumala puhuu tässä kohdassa aikaisemmasta olemassaolosta. Hän tunsi Jeremian henkilökohtaisesti siellä ja samoin hän tuntee jokaisen meistä.

Mitä aikaisempi olemassaolo merkitsee meille?

Eräässä myöhempien aikojen pyhissä kirjoituksissa, jota kutsutaan Abrahamin kirjaksi Herra puhuu Abrahamille (Abraham 3:22, 23):

Nyt Herra oli näyttänyt minulle, Abrahamille, ne älyt, jotka oli järjestetty ennen kuin maailma oli; ja kaikkien näiden joukossa oli monia jaloja ja suuria; ja Jumala näki nämä sielut, että he olivat hyviä, ja hän seisoi heidän keskellänsä, ja hän sanoi: Nämä minä teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi niiden keskellä, jotka olivat henkiä; ja hän näki, että he olivat hyviä; ja hän sanoi minulle: Abraham, sinä olet yksi heistä; sinut valittiin ennen kuin sinä synnyit.

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että kaikki profeetat, jotka ovat palvelleet ihmiskuntaa kuolevaisuudessa oli ennalta asetettu kutsumuksiinsa aikaisemmassa olemassaolossa. He olivat uskollisia siellä, ja he ovat uskollisia täällä. Ennalta-asettaminen ei ole sama asia kuin ennalta määrääminen. Ennalta-asettaminen tarkoittaa, että henkilöllä on tahdonvapaus kuolevaisuudessa täyttää kutsumuksensa tai ei. Jos hän ei täytä aikaisemmassa olemassaolossa asetettuja tavoitteita ja sitoumuksia, Herra voi nostaa hänen tilalleen toisen ottamaan hänen paikkansa.

Paitsi profeetat, myös me kaikki olimme Taivaallisen Isämme luona ennen syntymäämme ja meillekin varattiin erilaisia tehtäviä. Mitä voi merkitä tietää, että olet ollut aina olemassa ja olet iankaikkinen olento? Elit Kristuksen kanssa hyvin pitkän aikaa, ennenkuin synnyit kuolevaisuuteen. Se, että olet olemassa kuolevaisuudessa tarkoittaa, että seisoit Kristuksen kanssa vastustamassa saatanan joukkoja aikaisemmassa olemassaolossa. Saatoit tuntea parhaat ystäväsi ja perheesi siellä, samoin kuin monia muita ihmisiä, jotka kohtaat jälleen kuolevaisuuden jälkeen.

On Jumalan tahdon mukaista, ettet muista aikaisempaa olemassaoloa. Jumala haluaa, että valintamme ovat rajoittamattomia täällä maan päällä. Jos muistaisimme aikaisemman olemassaolon, se muuttaisi kaiken. Mutta muistimme palautetaan meille kokonaisuudessaan kuolevaisuutta seuraavissa Jumalan suunnitelman vaiheissa.

Jumalalla on suuria suunnitelmia sinua varten, paljon suurempia kuin kuolevaisuus voi tarjota. Kuolevainen elämämme maan päällä on vain silmänräpäys iankaikkisuuden suuressa mittakaavassa. Sen on tarkoitus valmistaa meitä jännittäviä kehittymisen ja ilon mahdollisuuksia varten tämän elämän jälkeen. Eikä kuolevaisuus ole sinun seikkailusi alku.

Vastauksia kysymyksiin elämän tarkoituksesta ja kuoleman jälkeisestä elämästä löytyy seuraavasta Usko ja Opit -sarjan artikkelistamme.

Teksti on mukaelma Saintsunscripted.com -sivustolla ilmestyneestä artikkelista Did I Exist Before I Was Born, jonka on koonnut sivuston työryhmä.

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: