”Onpas sinulla monta kerrosta vaatteita” on todennäköisesti jokseenkin outo toteamus lääkärin suusta, mutta kun olet aktiivinen endaumentin saanut kirkon jäsen, se on totta.

Elettiin syyskuuta 2014. Olin vasta mennyt naimisiin, minulla oli pahasti naarmuuntunut sarveiskalvo ja ponnistelin sovittaakseni yhteen sen, mitä luulin tietäväni garmentista ja sen, mitä oikeasti tiesin siitä.

Tunsin yhtäkkiä oloni varsin epämukavaksi, kun yliopistokampuksen lääkäri joutui nostamaan neljä kerrosta vaatteita pystyäkseen kuuntelemaan sydäntäni stetoskoopillaan.

Yritin olla räpyttelemättä tai hengittämättä tai tekemättä mitään mikä ärsyttäisi lasilla päällystettyä silmämunaani (sillä siltä se tuntui) ja ajattelin sitä, mitä lääkäri oli juuri sanonut, sillä a) oli outoa sanoa jotain sellaista ihmisille, joka oli kovissa kivuissa ja b) se auttoi minua pohtimaan sitä, mitä temppeligarmentti todella merkitsi minulle.

Sellaiselle ihmisille, joka ei tiedä kuinka pyhä garmentti on tai mitä se symbolisoi, saattaisi vaikuttaa jokseenkin eriskummalliselta nähdä jonkun pukeutuvan usean vaatekerroksen lisäksi vielä siihenkin. Myönnettäköön, elettiin syyskuun loppupuolta ja Pohjois-Utahissa, joten ilma oli jo todella viileää, mutta vaikutti varmasti hieman tarpeettomalta pukea ylleen vielä temppeligarmenttikin – olihan minulla ylläni jo neulepusero, paita ja toppi.

Mutta se oli tarpeellista. Ja garmentti on niin paljon muutakin kuin vain ylimääräinen vaatekerros.

Kun ensimmäisen kerran sain temppeligarmenttini, en tiennyt siitä paljoakaan. En ollut oikein varma, mitä minun siitä pitäisi kysyä tai voisinko edes puhua siitä temppelin ulkopuolella. Sitä paitsi, luulin tietäväni kaiken, mitä minun tarvitsi tietää – mikä ei tietenkään pitänyt paikkaansa.

Kävin pyhäkoulussa valmistautumiskurssin ennen kuin sain endaumenttini, joten minulla oli yleinen käsitys siitä, mikä garmentti on ja mitä se merkitsee. Mutta en koskaan yhdistänyt sitä siihen, mitä se merkitsee minulle henkilökohtaisesti. Kaikki yksityiskohdat häiden suhteen, muuton suhteen, perheen suhteen ja ylipäätään ylenpalttinen innostus siitä, että pian minut sinetöidään iankaikkisuudeksi yhteen parhaan ystäväni kanssa – minusta tuntui, ettei minulla ollut paljon aikaa käsitellä kaikkea, mitä tapahtui niinä muutamana viikkona ennen endaumenttini saamista. Mutta maatessani siinä ja lääkärin kaataessa keltaista väriainetta silmääni nähdäkseen missä naarmut sarveiskalvollani olivat, tajusin kuinka paljon olin oppinut temppeligarmentista endaumenttini jälkeen ja mitä olisin halunnut tietää siitä ennen sen saamista.

Temppeligarmentti suojaa kiusauksilta.

Ennen kuin sain endaumenttini, olin kuullut tarinoita, kuinka garmentti oli suojellut ihmisiä fyysisesti. Eräs nuoruusvuosieni pyhäkouluopettaja kertoi luokallemme, kuinka hänen työskennellessään automekaanikkona, jotain oli mennyt vikaan autossa, jota hän korjasi, ja kuuma neste oli polttanut hänen olkapäänsä – mutta ei aluetta, jonka hänen garmenttinsa peitti.

Vaikka tämänkaltaiset ihmeelliset kokemukset, joissa garmentti suojelee jäseniä fyysisesti, ovat harvinaisia, hengellisesti temppeligarmentti voi suojella kirkon jäseniä päivittäin.

Fyysisesti garmentti edustaa niitä liittoja, joita teemme temppelissä ja siksi se on ”suojana kiusausta ja pahaa vastaan”. (Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa)

Kirjassaan, The Holy Temple (”Pyhä temppeli”), Boyd K. Packer sanoo: ”Garmentti edustaa pyhiä liittoja. Se vaalii siveyttä ja siitä tulee suoja siihen pukeutuvalle.”

Tämänkaltaisen jatkuvan hengellisen suojan vuoksi ei ole mikään ihme, että temppeligarmenttia joskus kutsutaan ”taisteluvarustukseksi”, kuten presidentti Russell M. Nelson on yleiskonferenssipuheessaan sanonut:

”Temppeligarmentin käyttämisellä on syvä symbolinen merkitys. Se edustaa jatkuvaa sitoumusta. Vapahtaja ilmensi meille tarpeen kestää loppuun asti, niinpä me pukeudumme garmenttiin uskollisesti osana Jumalan kestävää taisteluvarustusta. Näin osoitamme uskomme Häneen ja Hänen iankaikkisiin liittoihin kanssamme.” (Personal Preparation for Temple Blessings, yleiskonferenssi, huhtikuu 2001)

Vanhin Carlos E. Asay, seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin täysinpalvellut jäsen, on myös puhunut temppeligarmentin kyvystä suojella meitä hengellisesti. Hän puhuu taisteluvarustuksesta, johon Paavali viittaa kirjeessään efesolaisille (Ef. 6:11-17) ja kuinka voimme ajatella garmentin olevan hengellinen taisteluvarustus, joka suojaa meitä kiusauksilta:

”Sotilaiden käyttämä raskas taisteluvarustus, johon kuului kypärä, kilpi ja rintalevy, saattoi joskus ratkaista taistelun lopputuleman. Nykypäivän elämämme oikeat taistelut kuitenkin voittavat ne, jotka ovat pukeutuneet hengelliseen taisteluvarustukseen – taisteluvarustukseen, joka koostuu uskosta Jumalaan, omaan itseensä, aatteeseensa ja johtajiinsa. Taisteluvarustuksen osa, jota kutsutaan temppeligarmentiksi, ei ainoastaan tarjoa vaatteen mukavuutta ja lämpöä vaan se vahvistaa käyttäjäänsä vastustamaan kiusauksia, torjumaan pahan vaikutusta ja seisomaan lujana oikean puolesta.” (The Temple Garment: An Outward Expression of an Inward Commitment, Ensign-lehti, elokuu 1997)

Mormoneina meillä on käsissämme suurenmoisia hengellisen suojan siunauksia kiusauksia ja vastustajan vaikutusta vastaan, kun käytämme garmenttia asianmukaisesti ja kunnioituksella.

Kuinka käytämme temppeligarmenttia, on osoitus sisäisestä sitoumuksestamme seurata Vapahtajaa.

Ennen kuin sain endaumenttini, ymmärsin, että garmentti oli erityinen osoitus liitoistani taivaallisen Isän kanssa ja minun ei pitäisi käyttää sitä asiattomasti. En kuitenkaan täysin ymmärtänyt kuinka se, miten käytän temppeligarmenttia, voisi olla henkilökohtainen osoitus sitoumuksestani seurata Vapahtajaa.

Temppeligarmentin käyttäminen on fyysinen ja jatkuva muistutus pyhistä ja olennaisista liitoista.

Kirkon käsikirja 2:n mukaan ”jäsenet eivät saa muunnella garmenttia eivätkä käyttää sitä annettujen ohjeiden vastaisesti, jotta se soveltuisi eri mallisiin vaatteisiin. He eivät saa tehdä muutoksia garmentin hyväksyttyyn malliin. Kaksiosaisia garmentteja käytettäessä tulee aina käyttää kumpaakin osaa.”

Vaikka garmentti ei näykään muille ja sitä käytetään tavallisten vaatteiden alla, se on fyysinen osoitus halukkuudestamme elää evankeliumin mukaisesti ja seurata Vapahtajaamme, mikä on tärkeää pelastuksemme kannalta.

”Kukaan ihminen ei voi pelastua, ellei hänen vaatteitaan ole pesty valkoisiksi; niin, hänen vaatteensa on puhdistettava, kunnes ne on pesty puhtaiksi kaikista tahroista hänen verellään, josta isämme ovat puhuneet ja joka on tuleva lunastamaan kansansa sen synneistä. …

Oletteko vaeltaneet säilyttäen itsenne nuhteettomina Jumalan edessä? Voisitteko sanoa mielessänne, jos teidät tällä hetkellä kutsuttaisiin kuolemaan, että olette olleet riittävän nöyriä, että vaatteenne on pesty puhtaiksi ja valkaistu Kristuksen verellä, hänen, joka on tuleva lunastamaan kansansa sen synneistä?” (Alma 5:21, 27)

Vanhin Asay selittää kuinka tärkeää voi olla käyttää temppeligarmenttia kunnioituksella ja asianmukaisesti; hän kertoi eräästä presidentti Harold B. Leen ja presidentti James E. Faustin kohtaamisesta:

”Muutamia vuosia sitten, eräässä temppelipresidenteille ja -emännille järjestetyssä seminaarissa, vanhin James E. Faust, silloin kahdentoista apostolin koorumin jäsen, kertoi kutsumisestaan johtavaksi auktoriteetiksi. Presidentti Harold B. Lee kysyi häneltä vain yhden kysymyksen: ’Käytätkö garmenttia asianmukaisesti?’ johon hän vastasi myöntävästi. Sitten hän kysyi eikö presidentti Lee aikonut kysyä häneltä kelvollisuudesta. Presidentti Lee vastasi, ettei hänen tarvinnut, sillä hän oli oppinut kokemuksesta, että se, kuinka ihminen käyttää garmenttia, on osoitus siitä, mitä tämä ihminen ajattelee kirkosta ja kaikesta siihen liittyvästä. Se on ihmisen kelvollisuuden ja evankeliumille omistautumisen mitta.”

Ennen kuin sain oman endaumenttini, tiesin temppeligarmentin asianmukaisen käytön olevan tärkeää. Mutta toivon, että olisin ymmärtänyt kuinka paljon se heijastaa halukkuuttani elää evankeliumin mukaisesti ja kunnioittaa temppelissä tekemiäni liittoja.

Garmentti on osa temppeliä, jonka voimme pitää aina mukanamme.

Jo ennen kuin sain endaumenttini, minusta tuntui aina hieman surulliselta ajaa pois temppeliltä käytyäni kasteilla kuolleiden puolesta. Rakastin sitä tunnetta, jonka sain ollessani Herran pyhässä huoneessa ja tehdessäni pelastuksen työtä toisten puolesta.

Toivon, että olisin tiennyt ennen endaumenttini saamista, että voisin pitää pienen osan temppeliä aina mukanani, kun käytän temppeligarmenttia uskollisesti.

Työ, jota teemme kuolleiden puolesta, ei pääty lähtiessämme temppelistä. Meidän on tärkeä elää temppeliliittojen mukaisesti ja käyttää temppeligarmenttia uskollisesti oman itsemme lisäksi myös toisten puolesta tekemämme pelastuksen työn vuoksi.

Kun olen oppinut enemmän tästä, temppeligarmentista on tullut minulle erityisen ihana muistutus sen työn tärkeydestä, jota teen edesmenneiden sukulaisteni puolesta, joilla ei ollut mahdollisuutta saada noita temppelin siunauksia tässä elämässä. Se muistuttaa minua sitä valtavasta luottamuksesta, jota taivaallinen Isä osoittaa minua kohtaan antaessaan minun tehdä pelastuksen työtä itseni ja muiden puolesta. Se muistuttaa profeetta Joseph Smithin sanoman painoarvosta, kun hän sanoi jäsenille: ”Sillä me emme voi päästä täydellisyyteen ilman heitä; eivätkä he voi päästä täydellisyyteen ilman meitä.” (OL128:18)

Arvostan erityisesti tätä vanhin Asayn viestiä temppeligarmentista:

”Haluaisin ajatella garmentin olevan Herran tapa antaa meidän ottaa pieni pala temppeliä mukaamme, kun lähdemme. On totta, että mielissämme ja sydämissämme otamme mukaamme Herran huoneesta innoitettuja opetuksia ja pyhiä liittoja. Yksi käsinkosketeltava muisto, jonka kuitenkin voimme ottaa mukaamme maailmaan, on garmentti. Ja vaikka emme voikaan aina olla temppelissä, osa sitä voi aina olla kanssamme ja siunata elämäämme.”

Vaikka temppeligarmenttiin liittyy monia asioita, joista emme voi puhua kevyesti tai temppelin ulkopuolella niiden pyhyyden vuoksi, tiedän näiden muutaman näkökohdan temppeligarmentin pyhästä symboliikasta auttaneen minua kasvattamaan ymmärrystäni siitä.

Ja nämä näkökohdat olisin halunnut tietää ennen kuin sain temppeligarmenttini.

 

Tämän artikkelin on alun perin kirjoittanut Katie Lambert ja se on julkaistu ldsliving.com-sivustolla nimellä ”3 Things I Wish I Knew Before I Received My Temple Garment”.

Suomi ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company