Pornografia ”tulisi nähdä julkisena terveyskriisinä, sotana, tarttuvana ja kuolettavana epidemiana, moraalisena vitsauksena, joka runtelee kansakuntaamme” – näin sanoi vanhin Jeffrey R. Holland Kahdentoista apostolin koorumista puhuessaan 14. kertaa järjestetyssä pornografianvastaisessa konferenssissa 12. maaliskuuta. Yli 3300 ihmistä osallistui tähän päivän kestävään konferenssiin Salt Lake Cityssa, Utahissa.

”En oikeastaan voi kertoa teille pornografian pahuudesta paljoakaan sellaista, mitä ette jo tietäisi”, vanhin Holland sanoi. ”Voin kertoa pornografian olevan vakaasti, armottomasti ja pysyvästi läsnä. Sitä on aina vain enemmän ja se on aina vain helpommin kaikkien, myös lasten, saatavilla ja se aina vain repii rikki yhteiskuntamme moraalista perusrakennetta, olipa se sitten perhe, yhteisö tai itse valtio tai kansakunta. Tämä siksi, että olipa kyseessä näistä mikä tahansa, se repii rikki yksilön perusrakennetta.”

Hän viittasi Barna Groupin tekemään laajaan tutkimukseen, ”Porno ilmiönä”, joka julkaistaan ensi kuussa. Tutkimuksessa havaittiin, että aihe ei ole ainoastaan menettänyt suurelta osin tabu-statustaan populaarikulttuurissa, mutta että myös nuoremman sukupolven asenteet sitä kohtaan ovat muuttuneet neutraalimmiksi ellei jopa positiivisiksi. ”89% teini-ikäisistä ja 95% nuorista aikuisista käy säännöllisesti ”rohkaisevia” tai ”hyväksyviä” keskusteluja ystäviensä kanssa pornografian käytöstä”, vanhin Holland sanoi. ”Se tarkoittaa, että haastatelluista nuorista aikuisista vain yksi kahdestakymmenestä ja teini-ikäisistä yksi kymmenestä sanoi heidän ja ystäviensä ajattelevan pornografian olevan paha asia.”

Vaikka pornografian käyttö ja saatavuus ovat kasvaneet merkittävästi, myös toimenpiteitä sen leviämistä vastaan on otettu käyttöön. Esimerkiksi, Utahin osavaltio on hyväksynyt 11. maaliskuuta päätöslauselman, jonka mukaan pornografia on julkinen terveyskriisi – ensimmäisenä Yhdysvalloissa. Tämä päätöslauselma vastaa Katolisten Piispojen Yhdysvaltojen konferenssin marraskuussa 2015 antamaan julistukseen: ”Luo minussa puhdas sydän: paimenkirje koskien pornografiaa”.

”Nämä hyvät piispat julistivat pornoteollisuuden eksponentiaalisen kasvun lähentelevän ’julkista terveyskriisiä’”, vanhin Holland sanoi. Hän sanoi tämän näkemyksen olevan samansuuntainen hänen oman näkemyksensä kanssa. ”Todellista edistystä ei voida eikä tulla saamaan aikaiseksi tässä taistelussa ennen kuin on saavutettu huomattavasti syvällisempi, laajempi ja, suoraan sanoen, pelokkaampi huoli pornografian todellisesta uhkasta, kuin mitä me nykyisellään yleisesti yhteiskunnassa näemme.”

Kuten mikä tahansa pandemiana leviävä tartunta, pornografia ”täytyy hävittää”, vanhin Holland sanoi.

Hän julisti, että pornoteollisuus kaikissa muodoissaan on suorassa ristiriidassa Vapahtajan Vuorisaarnassa opettamiaan käskyjä vastaan: ”Teille on opetettu tämä käsky: ’Älä tee aviorikosta.’ Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan” (Matt. 5:27-28).

”Katoliset piispat, protestanttipapit, juutalaiset rabbit ja muslimi mullahit ovat kaikki ottaneet kantaa tähän syntiin, sillä Jumala itse on ottanut siihen kantaa. Kyllä, taivaat kammoksuvat tätä toimintaa,” vanhin Holland sanoi. ”Tässä työssä, tässä konferenssissa, me olemme enkelten puolella.”Internet voi olla hengellinen vaara

Sillä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet uskovat, että ”henki ja ruumis ovat ihmisen sielu” (O&L 88:15), ”ihminen ei voi käyttää hyväksi ruumista vahingoittamatta sielua, sillä nämä kaksi ovat erottamattomasti yhdistetty jokaisessa miehessä, naisessa ja lapsessa”, vanhin Holland sanoi.

Niille, jotka kamppailevat pornografian kanssa, vanhin Holland kertoi kirjainlyhenteestä, jonka hän usein kertoo niille, jotka pyytävät häneltä neuvoa. Hän kehottaa heitä pysymään LUJAna.

L niin kuin lähde. Vanhin Holland sanoi: ”Ensimmäinen ohjeeni kaikille, jotka kamppailevat pornografian kanssa, on lähteä pois rikospaikalta.” Tämä voi olla vaikeaa saastan ympäröidessä meidät, mutta ”meidän tulee yrittää pitää toisemme pois vaaran tieltä”, hän sanoi.

U niin kuin uskoudu. Liian monet kamppailevat riippuvuutensa kanssa yksin eivätkä pyydä apua tai  myönnä ongelmaansa, vanhin Holland sanoi. Mutta heidän täytyy uskoutua jollekin luotettavalle henkilölle ja pyytää apua. ”Ennen kaikkea, toivoisin henkilön, joka kamppailee pornografian kanssa, uskoutuvan Jumalalle ja pyytävän Häneltä apua, anoen Kaikkivoivan laupeuden ja armon auttavan häntä tässä vaikeassa tehtävässä”, vanhin Holland sanoi. ”Pyytäisin ja pyytäisin, kunnes ääneni olisi käheä. Koputtaisin ja koputtaisin, kunnes rystyseni olisivat verillä.”

J niin kuin jatka. ”Liittyen sinnikkäästi avun pyytämiseen, avun saatuamme meidän tulee myös jatkaa ponnistelujamme voittaaksemme tämän taistelun”, vanhin Holland sanoi. ”Siinä saattaa kestää päiviä, siinä saattaa kestää vuosia, siinä saattaa kestää elinikä, mutta uskon jatkuvien ponnistelujemme palkitsevan meidät lopulta.”

A niin kuin ansaitse. Voittaakseen minkälaisen kamppailun tahansa, ihmisen täytyy uskoa ansaitsemansa voiton olevan mahdollista, vanhin Holland sanoi. ”Heillä täytyy aina olla se toivo – uskoa heidän voivan selvitä voittajina tästä taistelusta, että he voivat murskata tämän järkähtämättömän vihollisen. Me annamme noille ihmisille tuon itsevarmuuden. Me annamme heille toivoa.”

Lopuksi, vanhin Holland todisti: ”Minulla on syviä ja henkilökohtaisia tunteita ja kiitollisuutta Herramme Jeesuksen Kristuksen sovitusta ja Hänen lunastusvoimaansa kohtaan. Vakuutan, että tuo valta, tuo vetovoima, tuo pelastava armo on loppumaton ja iankaikkinen kattavuudessaan; voima ja armo, joka pelastaa meidät kaikenlaisilta siteiltä ja keventää kaikenlaiset kuormat, jos me vain sallimme sen, jos me vain etsimme sitä, ja päästämme sen elämäämme.”

Kristukseen luottamalla löydämme toivon

Tämän uutisartikkelin on kirjoittanut Valerie Johnson ja se on alun perin julkaistu Deseret News -sivustolla. Tämän artikkelin on kääntänyt Tanja Robinson.