**Tämä julkaisu perustuu Kirk Maglebyn artikkeliin. Voit lukea alkuperäisen artikkelin sivustolta bookofmormonresources.blogspot.fi.**

1. helmikuuta 2018 National Geographic julkaisi jutun uskomattomista uusista mesoamerikkalaisista arkeologisista löydöksistä, jotka on tehty käyttämällä uutta tekniikkaa. Sitä seuraavina päivinä muut merkittävät tiedotusvälineet, kuten BBC, Washington Post, NRP, The New York Times ja Fox panivat sen myös merkille.

Nämä raportit perustuvat äskettäin julkaistuihin LiDAR-kartoituksen löytöihin, mikä oli tähän mennessä suurin arkeologinen tutkimus, minkä Richard Hansenin ja Fernando Paizin johtama Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya (PACUNAM) on koskaan tehnyt. Se kuvasi 10 maa-aluetta, joka käsitti kaiken kaikkiaan 2100 neliökilometriä Miradorin laaksossa ja muilla alueilla pohjoisessa Guatemalassa. Kartoitettu alue on vähän alle puolet Utahin pinta-alasta.

Parley P. Prattin mukaan Mormonin kirjan arvostelijat kirkon alkuaikoina väheksyivät sitä sanoen: ”Amerikassa ei ole antiikkia, ei rauniokaupunkeja, rakennuksia, muistomerkkejä, kaiverruksia, valleja tai linnoituksia osoittamassa, että Mormonin kirjassa kuvailtujen ihmisten olemassaolo voitaisiin todistaa.”

Näiden Maya-alueen alangoilta löytyneiden uusien todisteiden perustella nämä mahtailevat kuvailut eivät enää olekaan niin kaukaa haettuja. Niiden yksityiskohdat tukevat kymmeniä Mormonin kirjan jakeita, jotka kuvailevat taajoja asutuksia, monimutkaista kansantaloutta, tieyhteyksiä, laaja-alaista maanviljelystä, tehokasta maankäyttöä, tuholle alttiita maisemia ja vallitsevaa sodankäyntiä. Jopa lauseet kuten ”koko maan pinta” oli täynnä ihmisiä ja rakennuksia saattavat olla muutakin kuin vain liioittelua.

Mikä on LiDAR?

LiDAR on tekniikka, jossa kalliita laitteita lennätetään hitaasti ruutu ruudulta kohdealueen yläpuolella. Miljardit sykähtelevät lasersäteet peittävät puiden latvustot ja kimpoavat takaisin alla olevista rakennelmista luoden valtavan datapilven. Kun kuvat prosessoidaan supertietokoneiden avulla, saadaan aikaan hyvin yksityiskohtaisia 3D-karttoja skannatusta maanpinnasta. Tämä digitaalinen kuvaustekniikka on mullistava mesoamerikkalaisessa arkeologisessa tutkimuksessa, koska tärkeät rauniot sijaitsevat viidakon tai metsän uumenissa.

Mitä näillä uusilla löydöksillä on tekemistä Mormonin kirjan kanssa?

Vastaavuussuhde tämän uuden tieteellisen tiedon ja Mormonin kirjan välillä on yksinkertaisesti merkittävä. Seuraavassa esitetään tämän uuden LiDAR-tekniikan löydöksiä sekä niihin mahdollisesti liittyvät Mormonin kirjan jakeet. Koska lista ei ole laaja, sen pitäisi antaa melko hyvä kuva siitä, miten hyvin Mormonin kirja sopii arkeologiseen kehykseen.

1. Väestömäärä

”Ja kansa alkoi olla hyvin monilukuinen ja alkoi levittäytyä laajalle maan päällä” (Moosia 27:6)

Nämä uudet LiDAR-kuvat ovat paljastaneet 60 000 aiemmin tuntematonta rakennelmaa, minkä takia asiantuntijoiden uusi arvio Maya-alueen väestömäärästä olisi ollut jopa 15-20 miljoonaa klassisella kaudella. Tämä tarkoittaa sitä, että Maya-sivilisaatio oli paljon tiheämpi, monimuotoisempi ja edistyneempi kuin aiemmin ajateltiin. Tämä käsitys on yhtenäinen Mormonin kuvaileman tilanteen kanssa: ”Koko maa oli tullut täyteen rakennuksia, ja kansa oli melkein yhtä lukuisa kuin meren hiekka” (Mormon 1:7). Muut muinaiset Mormonin kirjan kirjoittajat kirjoittivat samankaltaisia kuvauksia (Moosia 27:6; Jaarom 1:8).

2. Sodankäynti

”Moroni oli linnoittanut eli rakentanut turvalinnakkeet jokaiseen kaupunkiin koko ympäröivässä maassa” (Al. 49:13)

”Lamanilaiset ovat sodassa keskenään, ja koko tämä maa on täynnä yhtä jatkuvaa murhaa ja verenvuodatusta; eikä sodan loppua tiedä kukaan.” (Mormon 8:8, noin 400 jKr)

Tutkijat ovat olleet erityisesti yllättyneitä ”kaikkialla olevista suojamuureista, valleista, penkereistä ja linnoituksista”, mikä johtaa ”yllättäviin oivalluksiin … Mayojen alangon militarisoinnista”. Muut äskettäiset löydökset havainnollistavat merkittävää kronologista yhteyttä Mayojen alangon laajalle levittyvien linnoitusten ja Mormonin kirjan välille. Kotoperäinen sodankäynti vuosisatojen aikana oli tavallista ja se oli erityisen hallitsevaa klassisen kauden alussa 250-500 jKr., mikä taas on yhteneväinen nefiläisten viimeisten sotien ajoituksen kanssa ja siitä eteenpäin jatkuneen sodankäynnin kanssa lamanilaisten keskuudessa (Mormon 8:8).

3. Infrastruktuuri

”Ja monia valtateitä rakennettiin ja tehtiin monia teitä” (3. Ne. 6:8)

Nämä 3D-skannaukset paljastavat Mayojen monimutkaisen infrastruktuurin, jollaista ei olla koskaan nähty aiemmin. Mesoamerikkalainen viidakko paljastaa nyt laajan maanteiden ja teiden verkoston, joka on korotettu, jotta se toimisi jopa sadekauden aikana. Me tiedämme, että Mayoilla oli kehittynyt infrastruktuuri, johon kuului julkisia rakennelmia, kuten patoja, ojia, kastelujärjestelmiä, tekoaltaita ja kivilouhoksia. Mormon kuvailee samaan tapaan maanteiden ja tieverkostojen rakentamista 3. Nefin kirjassa 6:8. Mormonin kirja mainitsee myös muita julkisia rakennelmia, kuten maavalleja (Al. 49:22), kastelujärjestelmiä (Al. 17:26.27) ja kivimuureja (Al. 48:8).

4. Eläimet ja ruoka

”runsaasti katraita ja laumoja ja kaikenlaisia syöttiläitä” (Al. 1:29)

”He kasvattivat runsaasti viljaa[…]Ja he kasvattivat monia katraita ja laumoja ja monia syöttiläitä.” (Helaman 6:12)

LiDAR-tekniikka on paljastanut eläinten karsinoiden jäänteitä ja paljastaa, että ruoan tuotantoa oli teollisessa mittakaavassa. Mormonin kirjassa puhutaan samaan tapaan ruoan laajasta tuotannosta ja eläinten kesyttämisestä.

Mitä tästä eteenpäin?

Tämä pohjois-Guatemalan LiDAR-projekti jatkuu vaiheittain seuraavien vuosien aikana ja käsittää lopulta yli 5 000 neliökilometrin alueen. Siinä vaiheessa on kartoitettu noin 1,4 % muinaisesta Maya-maailmasta, joka käsittää 350 000 neliökilometriä. Tästä LiDAR-projektista paljastuu niin paljon uutta tietoa, että niin monien paikkojen tutkimiseen menee vuosikymmeniä, mutta asuttamistapa ja käsitys kokonaiskuvasta on jo ilmeinen.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu bookofmormoncentral.org -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.