Tekijä: akang

Jotta te uskoisitte, että Jeesus on Kristus

Ainoa tie astua Jumalan luokse ja olla jälleen Hänen kanssaan on Jeesuksen Kristuksen kautta. Tästä totuudesta ovat profeetat todistaneet kautta vuosisatojen. Meistä jokainen voi löytää ja ymmärtää nämä samat totuudet myös nykyaikana ja tulla henkilökohtaisesti tuntemaan, että Jeesus on Kristus.

Lue lisää
Tekijänoikeus© 2024 SeuraaKristusta.fi. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämä nettisivu ei ole Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon (joskus Mormoneiksi kutsutun kirkon) omistuksessa tai yhteydessä. Täällä ilmaistut näkemykset eivät välttämättä edusta kirkon arvoja. Yksilöitten ilmaisemat näkemykset ovat heidän vastuullaan ja eivät välttämättä edusta kirkon arvoja. Kirkon virallinen sivu on mormonit.fi