Henkilökohtaiset kokemukset värittävät näkemystämme kaikesta. Minulla on ollut joitakin epätavallisia kokemuksia. Olen juutalainen käännynnäinen. Uskon kuin mormoni, mutta minulla on silti juutalaisen mieli (usko pois, se on jotain ainutlaatuista meille). Muutimme viiden lapsemme kanssa Israeliin jonkin aikaa sitten, toivoen pysyvämme siellä ”toistaiseksi”, mutta siitä tulikin kahdeksan vuotta. Opin siellä paljon – juutalaisista, Israelista, juutalaisuudesta ja itsestäni. Mitä sellaista Israelissa vuosia asunut juutalainen näkee Mormonin kirjassa, jota muut eivät ehkä huomaa?

Nefi toistaa pääsiäistekstin

Pääsiäinen on juutalaisille vuoden juhlista kaikkein tärkein. Ensimmäisenä iltana juhlitaan rituaalin mukaisella juhla-aterialla. Illan keskipisteenä ja syynä juhlaan on Egyptistä vapautuneiden israelilaisten kertomuksen lausuminen. Ja lisänä kertomukseen pelastumisesta ja vapautumisesta juutalaiset rukoilevat KAIKKIEN ihmisten vapautumista sorrosta. Aina tärkeinä hetkinä, olipa se pääsiäinen tai ei, juutalaiset muistelevat Jumalan heille erämaassa suomia ihmeitä.

On mielenkiintoista, että Lamanin ja Lemuelin tullessa hyökkääviksi ja uskottomiksi Nefi aloitti pääsiäistekstin, joka sisältää molemmat osat! Jumala pelastaa israelilaiset, mutta ei erottele ihmisiä. (Lue 1. Nefi 17:23-42.)

Heprean kielen sanoja egyptiläisissä kirjaimissa

Nykyajan tutkijat ovat vahvistaneet, että juutalaiset kirjurit Lehin aikaan käyttivät uudistettua, tai hieraattista, egyptin kieltä. Nefi sanoo Mormonin kirjan olleen kirjoitettu hepreaksi käyttäen uudistettua egyptin kirjaimistoa tilan säästämiseksi vaikeasti kaiverrettavissa metallilevyissä.

Nykyajan juutalaisille tämä kuulostaa täysin mahdolliselta ja voi toimia molemmin tavoin, riippuen siitä, mikä on kätevämpää. (Eli jos heprea veisi vähemmän tilaa, voitaisiin käyttää egyptin kieltä ja heprean kirjaimia.) Käytetään helppokäyttöisintä kirjaimistoa ja sisällytetään siihen sanat, jotka merkitsevät eniten. Juutalaiset kiroukset ja solvaukset ovat etusijalla. Nyttemmin juutalaiset ovat kehittäneet ladinon kielen (juutalaisespanja) ja jiddiš-kielen (juutalaissaksa, saksaa yhdistettynä arameaan ja hepreaan, kirjoitettuna heprean kirjaimilla).

Jeredin veli tiesi tsoharista, joka valaisi Nooan arkin

1555477_10152111057441550_538621478_nKäänny ensimmäisen Mooseksen kirjaan 6:16, lue jae sekä sen alaviite. ”Tee arkkiin valoaukko, ja tee se kyynärän korkuiseksi, ja sijoita arkin ovi sen kylkeen; rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen.” Huomaa, että sana ”valoaukko” on käännetty väärin ja alaviite sanoo, ”HEB tsohar; jotkut rabbit uskoivat, että kallisarvoiset kivet loistivat arkissa ” (Eter 2:23 (23-24).

Heprean sana tsohar tarkoittaa ”valo” tai ”loisto”, ja että valo oli kytketty loistaviin kiviin. Jeredin veli ajatteli loogisesti, että jos se toimi Nooalle, se voisi toimia hänen kahdeksassa, pimeässä laivassaan. Tästä syystä kuusitoista kiveä esitettiin Vapahtajalle asetettavaksi hehkumaan Hänen kosketuksestaan.

Mormonin kirja sisältää melko voimakkaita loukkauksia juutalaisia kohtaan

Mutta toisaalta, niin sisältää Vanha Testamenttikin (joka juutalaisille on Tanakh, Toora, Profeetat ja Kirjoitukset). Juutalaiset itse asiassa eivät ota loukkauksia kovin vakavissaan ja ovat erityisen hyviä käyttämään niitä toisiinsa. He ovat myös tarkkoja varmistamaan, etteivät toista menneisyyden virheitä, joten varoittavat neuvot otetaan vakavasti. Mormonin kirjassa on kaksi huomattavaa loukkausta.

Kohdassa 2 Nefi 10:3 Nefi sanoo, ettei mikään muu kansa ristiinnaulitsisi Jumalaansa. Ajatellessamme aikaa 33 eKr. emme tiedä muista kansoista, joilla olisi yksijumalainen uskonto. He kaikki olivat polyteistisiä ja heillä oli monia jumalia. Yksi israelilaisista ystävistäni tapasi kuvitella, mitä olisi tapahtunut, jos Kristus olisi suorittanut ihmeitä Persiassa. He olisivat sanoneet: ”Tämä on uskomatonta; olet jumala; mihin haluaisit patsaasi?”

Israel oli jo viettänyt vuosisatoja erottaakseen itsensä noista yhteiskunnista. Se oli tullut keskittyneemmäksi yhteen Jumalaan kuin koskaan ennen aina siihen pisteeseen saakka, että he menettivät keskittymisensä vapahtajan tai sovittelijan tarpeeseen. Joten kyllä, he olisivat olleet ainoa kansa, joka voisi tulla siihen pisteeseen.

Toinen ”loukkaus” löytyy kohdasta 2 Nefi 25:2: ”Sillä minä, Nefi, en ole opettanut heille paljon juutalaisten tavoista, sillä heidän työnsä olivat pimeyden töitä ja heidän tekonsa olivat iljetysten tekoja.”

No niin… juutalaiset, joilta Lehin perhe pakeni, olivat juuri tuhoutumassa heidän pahuutensa tähden. He olivat saaneet kuulla profeetoiltaan tarkan listan synneistään. Jos he olisivat kuunnelleet ja tehneet parannuksen, he olisivat selvinneet, mutta sen sijaan he tappoivat profeetat. Heidän tekonsa sinä aikana olivat pimeyden tekoja, siitä ei ole epäilystäkään. Mormonin kirjan tuomiot eivät ole sen ankarampia kuin Jeremiankaan.

”Katso, he eivät edes pidä Viisauden sanaa”

Viisauden sanan noudattaminen ei ehkä ole mormoneille kaikista tärkein muiden käskyjen joukossa. Mutta Viisauden sanan rikkominen on yksi näkyvimmistä synneistä. Sama niiden ihmisten kanssa, jotka eivät pidä Mooseksen lakia. Molemmat Enos ja hänen poikansa Jarom lisäsivät joitain piikkejä Mormonin kirjaan loukatakseen lamanilaisia, jotka luopuivat Mooseksen lain ruokavalioista. Muista, että Mooseksen lain alaisina juutalaiset eivät voineet (eivät voi) nauttia minkään eläimen verta. He eivät myöskään voineet (eivät voi) syödä mitään muuta kuin puhtaita eläimiä, ja näihin eivät sisältyneet saaliseläimet.

Enoksella oli tämä sanottavana lamanilaisista (Enos 1:20): ”…heistä tuli villi ja julma ja verenhimoinen kansa, täynnä epäjumalien palvontaa ja saastaisuutta; he söivät petoeläimiä, asuivat teltoissa ja vaelsivat ympäriinsä erämaassa lyhyt nahkainen lannevaate vyötäisillään ja pää ajeltuna; ja he olivat taitavia jousen, sapelin ja kirveen käytössä. Ja monet heistä söivät pelkästään raakaa lihaa; ja he pyrkivät jatkuvasti hävittämään meitä.”

Myös Jarom yhtyy kinasteluun, sanoen, ”…Ja he olivat tavattoman paljon lukuisampia kuin nefiläiset, ja he rakastivat murhaa ja joivat eläinten verta.” (Jarom 1:6).

Mooseksen lain mukaan eläminen Kristusta odottaessa

Ilmeisesti Mooseksen vakiinnuttaessa Jumalan lain hän oli myös varma Messiaan tulemisesta ja käytti Hänen nimeään. Mormonin kirja sanoo uudelleen ja uudelleen, että kaiken Mooseksen laissa oli tarkoitus ilmentää Kristusta. Jotenkin monet tarkoista viitteistä ovat kadonneet raamatullisesta selonteosta. On mahdollista, että kun juutalaiset johtajat kokosivat lain ja asettivat pyhät kirjoitukset, heillä oli uusi vastakkainen elämänkatsomus, josta nähdä itsensä. Muinaisessa menneisyydessä se oli ollut monijumalaisuus, mutta myöhemmin se on kristinusko. Monet jakeet, jotka olisi voitu tulkita tai selvästi lukea viittavan Kristukseen, jätettiin pois. Ei ole keinoa todistaa tätä, mutta Mormonin kirjan kansat olivat hyväntahtoisempia profeetoilleen ja kuuntelivat heitä useammin. Huomaa, että Lehin ja Nefin kirjoitukset säilytettiin, mutta monet Jeremian sanoista tuhottiin. (Katso Moosia 13:27; 1 Nefi 4:15; 2 Nefi 25; Alma 25:15; 30:3; 25:16.)

Menossa YLÖS Jerusalemiin ja ALAS Jerusalemista

Book of Mormon Central juuri selitti tämän yksityiskohtaisesti, mutta yleisesti ottaen se muuttaa tavan, jolla keskustelet ihmisten kanssa Israelissa jopa nykyään. Jerusalem on vuoristossa, kyllä, mahtavien 762 metrin korkeudessa. Ei kovin vaikuttavaa Utahin mormonille, mutta se on paljon Kuolluttamerta, maailman matalinta kohtaa (n. 426m), korkeammalla.

Mutta jos lähtisin Park City:sta (2.10312km) ja matkustaisin Jerusalemiin, olisin silti menossa ylös. Jerusalem on pyhä, joten sinne aina noustaan. Pyhä Maa itsessään on myös aina ylhäällä. Joten jos joku kysyy, milloin saavuit Israeliin ja milloin lähdit, aina sanotaan, ”Tulin ylös tänä vuonna ja laskeuduin tuona vuonna.” Maahanmuuttajaa Israelissa kutsutaan ”nousijaksi”. Ei ole mitenkään mahdollista, että Joseph Smith olisi voinut tietää tämän. Joten sen ilmeneminen Mormonin kirjassa (1 Nefi 3:4, esimerkiksi) on yksi lisätodiste kirjan olevan sitä, mitä se väittää olevansa.

Maanpakolaisuus ja jälleen kokoaminen

people 12Perheet, jotka lähtevät Jerusalemista, joutuvat kaipaamaan kotiaan koko elämänsä. Se on mitä tapahtuu, kun lähtee Jerusalemista; se on mitä tapahtuu, kun lähtee Israelista. Kuka tahansa sieltä lähtenyt tietää sen. Kaikissa Jesajan luvuissa, jotka Nefi säilytti ja antoi meille, on vain kolme teemaa – Messias on tuleva; Israel tulee hajoamaan; Israel tullaan kokoamaan. Tämä tuo hänen kansalleen toivoa.

He uskoivat jälkeläistensä palaavan jonain päivänä kotiin. Jaakob sanoi, ”…ja myös elämämme on kulunut, niin kuin se olisi ollut meille unta; me olemme yksinäistä ja vakavaa kansaa, vaeltajia, Jerusalemista karkotettuja, erämaassa ahdistuksessa syntyneitä ja veljiemme vihaamia, mikä aiheutti sotia ja kiistoja; sen vuoksi me surimme kaiken elinaikamme.”

Oliivipuut

Asuessani kahdeksan vuotta Jerusalemissa tutustuin todella oliivipuihin. Niillä on paljon luonnetta ja ne ovat tarpeeksi käteviä pitääkseen yllä elämää ja tarjotakseen mielikuvia tuhansiin vertauskuviin. Mutta oliko niitä Amerikassa? Ehkä ei. Jaakobin kertomus oli kertomus kotoa (Jaakob 5). Hänen vertauskuvansa oliivipuista rinnastaa isä Jaakobin antamat patriarkalliset siunaukset pojilleen sekä Efraimille ja Manasselle. Juuda säilyttää valtikan ja hallinnon, kun taas Joosef, Efraimin kautta leviää ulkomaille ja oksastaa kootut pääjuureen ja runkoon. Juutalaisena tämä vain tuntuu oikealta.

Urim ja Tummim

”Valot ja Täydellisyydet”. Niin hölynpölyltä kuin nämä välineet näyttävät ihmisille nykyaikana, ne kuulostavat täysin tavallisilta juutalaisille, jotka tuntevat muinaisen historiansa. Näkijänkiviä  käytettiin muinoin ja tullaan käyttämään ikuisesti.

Kyllä, Mormonin kirjassa on runsaasti heprean ilmaisuja ja mormoni(sekä ei-mormoni)-tutkijat löytävät niitä koko ajan (kiasmeja, erämaan runotyylejä, muinaisia ihmisten ja paikkojen nimiä). Kaikki näistä auttavat todistamaan Mormonin kirjan aitoutta. Mutta siinä on myöskin paljon juutalaisuuksia. Epäilen todellakin nuoren Joseph Smithin olleen tarpeeksi koulutettu luodakseen heprean kielen ilmaisuja; todella epäilen hänen saaneen selville juutalaistenkaan ilmaisuja. Mitä mieltä sinä olet?

  • Alkuperäinen artikkeli julkaistiin osoitteessa lds.net ja sen on kirjoittanut Gale Boyd. Artikkelin on kääntänyt Hanna-Martta Maljanen.