Ensimmäinen käsky

Vapahtajan opetustyön aikaan oli Mooseksen lain noudattamisesta tullut ennemminkin tapa eikä niinkään keino lähestyä Jumalaa. Tietäen tämän lain monimutkaisuuden ja yrittäen mustamaalata Vapahtajan eräs lainoppinut kysyi: ””Mikä käsky on kaikkein tärkein?” Jeesus vastasi: ”Tärkein on tämä: Rakasta Herraa, Jumalaasi. Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuten itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole” (Mark. 12:28-31).

People 143Vastauksellaan Jeesus Kristus opetti, että noudattamalla näitä kahta käskyä – rakastamalla Jumalaa ja rakastamalla lähimmäistämme kuten itseämme – noudatamme todennäköisemmin myös muita käskyjä. Ensisilmäyksellä tämä ohje rakastaa lähimmäistämme kuten itseämme saattaa vaikuttaa hyvinkin yksikertaiselta – rakasta toisia. Mutta sanamuoto on selkeä. Meidän tulee rakastaa lähimmäisiämme kuten rakastamme itseämme. Kuinka sitten opimme rakastamaan itseämme, jotta voimme muuttaa tuon tunteen rakkaudeksi toisia kohtaan?

Keitä me olemme?

Voimme oppia rakastamaan ja arvostamaan itseämme, kun ymmärrämme, keitä olemme. Todellisen arvomme mittarina toimii suhteemme Jumalaan, kaukana maailman näkemyksestä ihmisen arvosta, joka määritellään pinnallisin määrittein, kuten varakkuus, valta, ylpeys, ahneus ja suosio. Me olemme rakastavan Taivaallisen Isän lapsia ja meissä on jumalallista potentiaalia menestyä. Katso, kuinka nämä ihmiset jakavat ajatuksiaan siitä, keitä me Jumalan lapsina olemme.

Tässä joitain tapoja oppia tuntemaan, keitä me olemme, ja arvostamaan itseämme:

  • Rukoile. Jatkuva yhteydenpito Taivaallisen Isämme kanssa laajentaa näkökulmaamme ja vahvistaa mahdollisuuksiamme.
  • Lue pyhiä kirjoituksia. Kun keskitymme Jumalan oppeihin, ymmärrämme selkeästi oman arvomme – tiedosta siitä, että olemme Jumalan lapsia (katso 1. Moos. 1:26-27) siihen, että opimme olevamme niin arvokkaita, että Vapahtaja antoi oman henkensä pelastaakseen miedät (katso O&L 18:10-11).
  • Usko Kristukseen. Jos meillä on vaikeuksia ymmärtää, keitä olemme ja mikä arvomme on, meidän tulisi luottaa Vapahtajaan, seurata Hänen opetuksiaan ja uskoa, että Hän voi johdattaa meidät onneen.
  • Tee parannus. Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta meillä jokaisella on mahdollisuus jättää menneisyys taaksemme ja yrittää hieman kovemmin noudattaa Jumalan käskyjä päästäksemme eteenpäin. Näin tehdessämme näemme selkeästi oman arvomme.

People 94Jakakaa rakkautta

Ymmärtäessämme keitä olemme ja oman arvomme meidän on helppo jakaa tuota rakkautta myös ympärillämme oleville. Hekin ovat Taivaallisen Isän lapsia ja heidän rakastamisensa vahvistaa ja heijastaa rakkauttamme Häneen. Rakastaminen ja palveleminen ovat niin helppoja, että jopa lapsi pystyy niihin. Katso kuinka nämä lapset seuraavat Kristuksen käskyä rakastaa toisiamme.

Tässä joitain tapoja osoittaa rakkautta toisillemme joka päivä:

  • Kiinnitä huomiota. Katso ympärillesi ja huomioi toisten tarpeet. Joskus tarvitsemme vain tarkan silmän huomataksemme tapoja kohottaa ja vahvistaa toisia ympärillämme.
  • Kuuntele. Pyhät kirjoitukset opettavat: ”Ja Henki antaa valon jokaiselle ihmiselle, joka tulee maailmaan” (O&L 84:46). Joten kuuntele mielesi kehotuksia ja toimi niiden mukaan. Älä koskaan tukahduta jalomielistä ajatusta tai tekoa. Jos tunnet tarvetta tai halua osoittaa rakkautta hyväntahtoisen teon kautta, tee niin.
  • Anna anteeksi. Paavali opetti: ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla” (Room. 3:23). Jos toivomme anteeksiantoa omille puutteillemme ja virheillemme, tulee meidän olla halukkaita tarjoamaan anteeksiantoa toisille ympärillämme. Näin tehdessämme noudatamme käskyä rakastaa.
  • Toimi. Tee jotain ystävällistä jollekin toiselle joka ikinen päivä – tee siitä tapa. Palvelun ei tarvitse olla suurta tehdäkseen vaikutuksen. Mutta palvellessamme toisia päivittäin noudatamme käskyä rakastaa lähimmäistämme kuten itseämme.

Jos haluat oppia lisää tosi rakkaudesta, klikkaa tästä.

Alkuperäinen artikkeli julkaistiin mormon.org-sivulla. Artikkelin on kääntänyt Tanja Robinson.