Nuorten voimaksi -kirjasessa sanotaan: ”Jotta sinulla olisi hyviä ystäviä, ole hyvä ystävä.”

Ja mitä tulee hyvänä ystävänä olemiseen, kukaan ei ole siinä yhtä hyvä esimerkki kuin Vapahtaja.

Tässä 4 asiaa, jotka voimme oppia Vapahtajalta hyvänä ystävänä olemisesta:

1. Ole hyvä esimerkki.

Ennen kaikkea, Vapahtaja näytti ystävilleen hyvää esimerkkiä.

Hänet kastettiin, vaikka Hän oli täydellinen. Hän alistui taivaallisen Isän tahtoon. Kun Hän asetti sakramentin, Hän teki niin itse syömällä leipää ja juomalla viiniä. Hän vastusti kiusauksia.

Emme ehkä pysty näyttämään täydellistä esimerkkiä kuten Hän teki, mutta voimme edes näyttää hyvää esimerkkiä.

Presidentti Thomas S. Monson sanoi yleiskonferenssipuheessaan lokakuussa 2015: ”Minulle se merkitsee sitä, että pyrimme osoittamaan elämässämme ystävällisyyttä, kiitollisuutta, anteeksiantoa ja hyväntahtoisuutta. Nämä ominaisuudet antavat meille hengen, joka koskettaa lähipiirissämme olevien elämää.

2. Palvele heitä.

Jeesus ruokki tuhansia ihmisiä, Hän pesi opetuslastensa jalat, Hän paransi sairaita – Hän palveli jatkuvasti ihmisiä ympärillään.

Tämänkaltainen palveleminen kiinnitti usein ihmisten huomion ja antoi Hänelle uusia tilaisuuksia opettaa, rakastaa ja palvella heitä.

Meidänkin tulisi pyrkiä palvelemaan ihmisiä ympärillämme.

Presidentti Thomas S. Monson on sanonut: ”Ne, jotka elävät vain itselleen, ennen pitkää näivettyvät ja kuvaannollisesti kadottavat elämänsä, kun taas ne, jotka kadottavat itsensä palvelemalla muita, kasvavat ja kukoistavat – ja itse asiassa pelastavat elämänsä.”

3. Näe heissä paras mahdollinen.

Vapahtaja näkee potentiaalimme paremmin kuin kukaan muu.

Kun lainoppineet ja fariseukset toivat aviorikoksesta kiinni otetun naisen Hänen eteensä, he näkivät vain jonkun, joka oli tehnyt erittäin vakavan synnin. Jeesuksen vastaus on opetus meille kaikille siitä, kuinka suhtautua ympärillämme olevien ihmisten virheisiin:

”Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven.” (Joh. 8:7)

Jeesus ei teeskennellyt, ettei nainen ollut tehnyt syntiä. Hän vain yksinkertaisesti valitsi olla tuomitsematta häntä ja kehotti häntä: ”mene, äläkä enää tee syntiä.”

4. Todista evankeliumista.

Vapahtaja käytti koko lyhyen elämänsä jakaen evankeliumin ilouutista.

Jos tuntuu epämukavalta ajatella jakavansa evankeliumia olemalla hyvä ystävä, mieti, mitä vanhin D. Todd Christofferson sanoi yleiskonferenssipuheessaan huhtikuussa 2017:

”Motiivina varoituksen äänen kohottamiselle on rakkaus – rakkaus Jumalaa ja rakkaus lähimmäistä kohtaan. Varoittaminen on välittämistä.”

Jos todella uskomme evankeliumiin, meidän pitäisi haluta jakaa se ihmisten kanssa, joista välitämme. Siihen on syynsä, miksi sitä kutsutaan onnen suunnitelmaksi.

Olipa ystäväsi jo kirkon jäsen, ei vielä jäsen tai vaikka lähtenyt kirkosta, vakaumuksesi jakaminen asianmukaisella ja rakastavalla tavalla on osoitus rakkaudestasi heitä kohtaan.

Artikkelin on kirjoittanut Ashley Lee ja se on alun perin julkaistu Mormon Hub -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.