Puhuin vain muutama viikko sitten yleiskonferenssissa Mormonin kirjan suunnattomasta vaikutuksesta elämäämme. Kehotin teitä pohtimaan näitä kolmea kysymystä: Ensiksi, minkälaista elämänne olisi ilman Mormonin kirjaa? Toiseksi, mitä te ette tietäisi? Ja kolmanneksi, mitä teillä ei olisi?

Esitin nämä kysymykset myös Facebook- ja Twitter-sivuillani pian puheeni jälkeen. Kiitos jakamistanne syvällisistä ja innoittavista kommenteista.

Twitterissä Sue kertoi minulle: ”Käännynnäisenä minulla ei olisi mitään, mitä rakastan. Aviomiestäni, syvää uskoani Jumalaan ja Hänen Poikaansa, lukemattomia siunauksia.”

Lisa sanoi Facebookissa: ”Ilman Mormonin kirjaa, en tiedä olisiko minulla enää elämääni. Mormonin kirja auttoi minut läpi elämäni synkimmistä ajoista. En tiedä onko sanoja kuvaamaan kuinka paljon Mormonin kirja todella minulle merkitsee. Se on ankkurini; uskon, toivon ja rauhan lähteeni. Joka päivä odotan sitä hetkeä päivän päätteeksi, jolloin talo on hiljainen ja voin lukea ja pohtia tämän suurenmoisen kirjan opetuksia. Rakastan Mormonin kirjaa. Rakastan sitä, kuinka se opettaa ja todistaa Vapahtajasta. Rakastan sitä, kuinka se motivoi minua olemaan parempi ihminen. Ja rakastan sitä rauhaa ja perspektiiviä, jota se elämääni tuo.”

Pidin myös siitä, mitä Jake sanoi Twitterissä: ”En tietäisi henkilökohtaisesti, että Vapahtajani rakastaa minua ja tuntee minut. Hän tuntee minut. Ja on valmis auttamaan minua.” Andy puolestaan vastasi: ”Ilman Mormonin kirjaa en tietäisi, että Jeesus on Kristus enkä tietäisi Hänen rajattomasta sovituksestaan.”

Tiedän, kuten Andy tietää, että Mormonin kirja tarjoaa täydellisimmän ja arvovaltaisimman ymmärryksen Jeesuksen Kristuksen sovituksesta kuin voimme mistään löytää.

Presidentti Monsonin haastettua meidät puoli vuotta sitten ”rukoillen tutkimaan ja pohtimaan Mormonin kirjaa joka päivä”, olen itse yrittänyt tutkia Mormonin kirjaa syvällisemmin. Kutsun teidät tekemään samoin. Olen tutkiskellessani tehnyt listoja siitä, mikä Mormonin kirja on, mitä se vahvistaa, mitä se kumoaa, mitä se näyttää toteen, mitä se selventää ja mitä se paljastaa – ne löytyvät alta.

Mormonin kirjan tarkasteleminen näiden linssien läpi on ollut valaiseva ja innoittava kokemus! Suosittelen sitä jokaiselle teistä. Lupaan, että pohtiessanne lukemaanne, taivaan ikkunat avautuvat ja saatte vastauksia kysymyksiinne ja suunnan elämällenne.

Mormonin kirja on:

 • toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Sen pääasialliset kirjoittajat – Nefi, Jaakob, Mormon ja Moroni – ja sen kääntäjä, Joseph Smith, olivat kaikki Herran silminnäkijöitä.
 • aikakirja Hänen palvelutyöstään muinaisen Amerikan kansojen keskuudessa.
 • totta, kuten Herra itse on todistanut.

Mormonin kirja vahvistaa:

 • taivaallisen Isän ja Hänen rakkaan Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, yksilölliset henkilöllisyydet.
 • Aadamin lankeemuksen välttämättömyyden ja Eevan viisauden, jotta ihmisillä voisi olla.

Mormonin kirja kumoaa ajatukset siitä, että:

 • ilmoitus päättyi Raamattuun.
 • pikkulapset täytyy kastaa.
 • onni voidaan löytää synnistä.
 • yksilöllinen hyvyys riittää korotukseen (toimituksia ja liittoja tarvitaan).
 • Aadamin lankeemus tahrasi ihmiskunnan ”perisynnillä”.

Mormonin kirja täyttää Raamatun profetiat siitä, että:

 • ”toiset lampaat” kuulevat Hänen äänensä.
 • Jumala tekee ”hämmästyttävän ihmeteon”, puhuen ”maan tomusta”.
 • ”Juudan sauva” ja ”Joosefin sauva” tulevat yhdeksi.
 • hajotettu Israel kootaan yhteen ”myöhempinä aikoina” ja kuinka se tapahtuu.
 • Joosefin jälkeläisten perintömaa on läntinen pallonpuolisko.

Mormonin kirja selventää ymmärrystä:

 • kuolevaisuutta edeltävästä olemassaolosta.
 • Se on olennainen osa Jumalan suurta onnen suunnitelmaa.
 • kuoleman jälkeisestä olemassaolosta, joka alkaa paratiisissa.
 • siitä, kuinka ylösnoussut ruumis yhdistettynä uudelleen sen henkeen, muodostaa kuolemattoman sielun.
 • siitä, kuinka Herran tuomio meitä kohtaan tulee olemaan tekojemme ja sydämemme halujen mukainen.
 • siitä, kuinka toimitukset suoritetaan täydellisesti: esimerkiksi kaste, sakramentti ja Pyhän Hengen lahjan antaminen.
 • Jeesuksen Kristuksen sovituksesta.
 • ylösnousemuksesta.
 • enkelien tärkeästä tehtävästä.
 • pappeuden iankaikkisesta luonteesta.
 • siitä, kuinka ihmisten käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa tehokkaammin sanan kuin miekan voimalla.

Mormonin kirja paljastaa asioita, joita ei entuudestaan ole tiedetty:

 • Kasteita suoritettiin ennen kuin Jeesus Kristus syntyi.
 • Muinaisen Amerikan kansat rakensivat ja käyttivät temppeleitä.
 • Joosef, Isrealin 11. poika, näki ennalta Joseph Smithin profeetallisen tehtävän.
 • Nefi (600–592 eKr.) näki ennalta Amerikan löytämisen ja asuttamisen.
 • Raamatusta on hävinnyt yksinkertaisia ja kallisarvoisia osia.
 • Kristuksen valo on annettu jokaiselle ihmiselle.
 • Kuinka tärkeää henkilökohtainen valinnanvapaus on ja vastakohtaisuutta tarvitaan kaikessa.
 • Varoituksia ”salaliitoista”.

 

Artikkelin on kirjoittanut Russell M. Nelson ja se on alun perin julkaistu lds.org-sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.