Kaikilla meillä on tavoitteita, joita pidämme menestyksen mittareina tässä elämässä. Osana maanpäällistä edistystämme meille annetaan haasteita, joiden kautta voimme kasvaa. Olihan se yksi syistä, joiden vuoksi taivaallinen Isä lähetti meidät kuolevaiseen maailmaan. Vastustaja puolestaan tekee aina parhaansa pysäyttääkseen kasvumme, kunnes lakkaamme yrittämästä. Sen sijaan että Saatana auttaisi meitä näkemään epäonnistumistemme siunauksia, hän vakuuttaa meille, että virheemme ovat lopullisia, eikä meillä ole mahdollisuutta enää onnistua.

Herra haluan meidän kuitenkin tietävän, että epäonnistumiset ovat vain osa matkaa. Presidentti Thomas S. Monson antoi voimallisen muistutuksen Jumalan uskosta meihin sanoessaan: “Yksi Jumalan suurimmista lahjoista meille on se, että meillä on uudelleen yrittämisen ilo, sillä minkään epäonnistumisen ei tarvitse olla lopullinen.” Meitä rakastavien ja tukevien ihmisten ja rukouksen voiman opastuksen avulla voimme nähdä epäonnistumistemme siunaukset.

1. Epäonnistuminen saa meidät arvioimaan uudelleen valintojamme

Epäonnistumisen voidaan määritellä olevan valmistautumattomuutta, huonosti valmistautumista tai vain huonoa suoritusta. Epäonnistumiset auttavat meitä huomaamaan, että tie menestykseen on taisteluun lähtemisen kaltaista – kun olemme valmistautuneita, ei ole mitään pelättävää. Epäonnistuminen auttaa meitä huomaamaan asiat, joissa meillä on vielä parannettavaa. Voimme kysyä johtajiltamme ja ohjaajiltamme ovatko he kokeneet epäonnistumisia sekä mitä he tekivät selviytyäkseen niistä ja päästäkseen eteenpäin. Ennen kaikkea voimme pyytää taivaallista Isäämme auttamaan meitä löytämään puutteitamme, koska Hän tuntee meidät paremmin kuin me itse.

Epäonnistuminen on oleellinen osa edistymistä. Se auttaa meitä tutkistelemaan valintojamme ja – myönteisesti ajateltuna – voi kasvattaa haluamme tulla paremmiksi ja paremmiksi.

2. Epäonnistuminen saa aikaan muutosta

Se, että emme saavuta haluttuja tuloksia valmistautumisestamme huolimatta, on tuskallista. Pettymykset voivat joskus saada meidät kyseenalaistamaan tulevaisuutta tai jopa arvoamme. Noina synkkinä aikoina meidän pitää muistaa pysähtyä, pohdiskella, jopa itkeä, ja tuskaa tuntien mutta täysin sydämin hyväksyä, että epäonnistuminen voi tuoda tullessaan muutosta. Se auttaa meitä olemaan nöyriä, tutkistelemaan tapojamme ja pyytämään lisää ohjausta Herralta. Se muistuttaa minua Vanhin Hugh B. Brownin kokemuksesta, kun hän ei saanut tavoittelemaansa ylennystä, ja kuinka se auttoi häntä ymmärtämään premmin Herran tahtoa. Kun kohtaamme sydäntäsärkeviä epäonnistumisia, muistakaamme että epäonnistuminen – sen tuomasta tuskasta huolimatta – auttaa meitä tulemaan paremmiksi.

3. Epäonnistuminen opettaa meitä

Historiasta tuntemamme nimet ovat sellaisten ihmisten nimiä, jotka eivät koskaan hylänneet intoaan. Meidän tulisi ammentaa voimaa heidän esimerkeistään ja ymmärtää, että heidän menestyksensa tuli epäonnistumisien jälkeen – ei ennen. Sellaisilla ihmisillä, jotka lopulta menestyvät epäonnistuttuaan, on jotain yhteistä – he ovat oppineet virheistään, he eivät jääneet vellomaan katkeruuteen ja he jatkoivat sinnikkäästi eteenpäin.

Mormonin kirja on kooste kertomuksista, joissa epätäydelliset ihmiset kamppailivat epätäydellisyyksiään vastaan ja menestyivät, koska he oppivat ja olivat sinnikkäitä. Siinä kerrotaan myös lannistavista seurauksista siinä tapauksessa, että epäonnistumisen ajatellaan olevan lopullista. Nefin ja hänen veljiensä sinnikkyys vaskilevyjen saamisessa kahdesta epäonnistuneesta yrityksestä huolimatta auttaa meitä näkemään Herran käden ohjauksen niiden elämässä, jotka jatkavat taistelua. Mitä olisi tapahtunut, jos Alma ja Amulek olisivat lopettaneet opettamisen, koska heidät torjuttiin jatkuvasti? Toisten ihmisen epäonnistumisista oppiminen auttaa meitä ymmärtämään, että uskollisille epäonnistuminen ei todellakaan ole lopullista.

4. Epäonnistuminen on osa matkaa tullessamme Kristuksen kaltaisiksi

Kristuksen kaltaiseksi tulemisen matkaamme voidaan verrata tehokkaan ja terävän, mutta ei virheettömän, miekan valmistusprosessiin. Miekka käy läpi lukemattomia valamisen, takomisen, sulattamisen, varustamisen ja viimeistelyn vaiheita. Tästä pitkästä ja tuskallisesta prosessista huolimatta miekasta löytyy yhä hauraita, epätasapainoisia, karkeita tai tylsiä kohtia. Miekka ei ole heti täydellinen, mutta se ei tarkoita sitä, että se laitetaan syrjään. Mestarin käsissä se jatkaa samojen prosessien läpikäymistä, kunnes siitä tulee täydellinen. Monet elämämme aikana tapahtuvat epäonnistumiset voivat johtaa siihen, että meidät joskus heitetään syrjään, mutta se tarkoittaa vain sitä, että meidän täytyy alistaa itsemme uudelleen mukaan prosessiin, kunnes nousemme lähes täydellisinä, viisaina, rohkeina ja innoitusta herättävinä niille, jotka seuraavat jalanjäljissämme, epätäydellisyyksistään huolimatta. Erinomaisuus on elämänmittainen tavoite. Menestys on askel kohti tuota tavoitetta ja epäonnistumiset ovat syy, miksi otamme noita askeleita.

Epäonnistuminen on väistämätöntä – jokaisessa elämässä on pettymyksiä aiheuttavia tapahtumia. Kun käymme läpi lannistavia hetkiä, muistakaa Herran antama rakastava lupaus Jeremialle (29:11-13):

“Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne.”

Herra antaa mahdollisuuksia menestykseen, vaikka joskus se on kääritty epäonnistumiseen. Jatkakaa epäonnistumisista oppimista, älkääkä koskaan antako periksi vastustajan lannistaville ajatuksille. Me kaikki voimme selviytyä Herran avulla, jos jatkamme kulkuamme eteenpäin uskossa.

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Giulia ja se on julkaistu faith.ph -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.

Mikä tai mitkä asiat kannustavat sinua jatkamaan epäonnistumisen jälkeen?

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: