Ilmaisemme usein uskonnollisia asioita puhumalla ja opettamalla. Pyydämme ystäviä tulemaan kirkkoon, lukemaan pyhiä kirjoituksia tai tapaamaan lähetyssaarnaajat. Joskus jaamme todistuksemme ihmisille, jopa ventovieraille.

Joskus kuitenkin unohdamme, että suurempi vaikutus voi olla sillä, että olemme hyvinä esimerkkeinä. Ihmiset seuraavat meitä aina ja huomaavat Kristuksen kaltaisen elämäntapamme.

Teot ovat tehokkaampia kuin sanat.

Joukkuetoverillani oli myönteinen vaikutus elämääni, kun opiskelin Brigham Youngin yliopistossa, ja kun en vielä ollut kirkon jäsen. Hän ei koskaan puhunut evankeliumista kanssani. Sen sijaan hän näytti esimerkkiä elämällä Kristuksen kaltaista elämää.

Tähän päivään asti mieheni, ystäväni ja seurakuntani jäsenet ovat olleet hyviäesimerkkejä elämässäni. Meidän pitäisi aina olla hyviä esimerkkejä sekä ihmisille, jotka edustavat muita uskontoja että oman kirkkomme jäsenille.

Menkää veljienne lamanilaisten keskuuteen ja vahvistakaa minun sanaani; mutta olkaa kärsivällisiä ja pitkämielisiä ahdingoissa, jotta voisitte osoittaa heille hyvää esimerkkiä minussa, niin minä teen teidät välineeksi käsissäni monien sielujen pelastukseksi.

Alma 17:11

Esimerkin voima voi loistaa valona maailmaan

“Olen  ehdottomasti  sitä  mieltä,  että  Myöhempien  Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jokaisen jäsenen ensisijainen velvollisuus on järjestää elämänsä niin, että hänen esimerkkinsä kelpaa kaikkien ihmisten noudatettavaksi ja tuottaa näin kunniaa ja siunauksia hänelle itselleen ja hänen jälkeläisilleen sekä saattaa ihmiset suopeiksi Herran työtä kohtaan, minkä pitäisi olla jokaisen myöhempien aikojen pyhän korkein pyrkimys.”

Esimerkin voima

Presidentti Heber J. Grant

Kaikkia meitä, joilla on todistus evankeliumista, rohkaistaan kertomaan tosi kirkosta niille, jotka eivät tunne totuutta. Me voimme näyttää esimerkkiä jokapäiväisessä elämässämme olemalla ahkeria, uskollisia, nöyriä ja palvelemalla Jumalaa, mikä voi johtaa siihen, että joku alkaa tutkia kirkkoa. Olemme Kristuksen kaltaisia esimerkkejä, jotka avaavat tuon portin heille.

“Siunatkoon Herra teitä jokaista ja siunatkoon jokaista re-hellistä  sielua  maan  päällä  ja  auttakoon  jokaista  myöhempienaikojen  pyhää  elämään  niin,  että  hänen  esimerkkinsä  loistaa  jaettä se auttaa tuomaan muita totuuden tuntemiseen.

Esimerkin voima

Presidentti Heber J. Grant

Työntekijät, jotka ovat kirkon jäseniä, tekevät vaikutuksen

Vanhin N. Eldon Tanner sanoi: “Esimerkki, jota näytämme maailmassa määrittelee suureksi osaksi sen, saammeko ystäviä vai vihamiehiä.”

Jokaista kirkon jäsentä pyydetään elämään kirkon tasovaatimusten mukaan, pitämään kiinni evankeliumin periaatteista ja pitämään Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen käskyt.

Vanhin N. Eldon Tanner kertoi tarinan siitä, mitä maailmassa voi saada aikaan hyvän esimerkin kautta. “Apulaisjohtaja palkkasi kaksi mormonityttöä, jotka tekivät häneen syvän ja unohtumattoman vaikutuksen. He olivat rehellisiä, luotettavia, siististi pukeutuneita ja puhtaita. Nuo kaksi tyttöä olivat parhaita työntekijöitä, joita hänellä oli koskaan ollut.

Apulaisjohtaja tapasi kirkon lähetyssaarnaajat poikansa kautta. Hän sanoi: “Olen huomannut, että asiat, joita ihailin noissa tytöissä 10 vuotta sitten, löytyvät myös tapaamistani mormoniaikuisista. Pidän siitä, että he korostavat perheen tärkeyttä ja he minusta he tuntuvat olevan onnellisin ihmisryhmä, jonka olen koskaan tavannut.”

Kuinka hienoa olisikaan, jos me kaikki voisimme tehdä samanlaisen vaikutuksen tapaamiimme ihmisiin.”

Ecuadorilainen mies näyttää esimerkkiä tekojensa kautta

Kun Carlos Perez palveli Ecuadorin armeijassa, kaikki hänen sotilastoverinsa tarkkailivat häntä. He tiesivät, että hän oli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen, ja he kiusasivat häntä usein hänen uskonsa vuoksi. Sen sijaan, että olisi lannistunut ja alentanut tasovaatimuksiaan, Carlos päätti soveltaa Mormonin kirjasta lukemaansa jokapäiväiseseen elämäänsä.

Eräänä päivänä hänen ystävänsä automaattikiväärin luisti oli kadonnut. Kaikki etsivät luistia, eivätkä löytäneet sitä. He alkoivat tutkia kaikkien kaappeja ja löysivät luistin Carlosin kaapista. Kapteeni pyysi hänet luokseen ja sanoi: “Tiedän, miten olet käyttäytynyt täällä koko tämän ajan ja tiedän, että et tehnyt sitä.” Kaikki upseerit tukivat häntä.

Ennen tuota kokemusta en ollut täysin ymmärtänyt kuuliaisuuden siunausta enkä esimerkin voimaa.

Hänen esimerkkinsä kautta yksi hänen ystävistään tapasi lähetyssaarnaajat ja päätti mennä kasteelle.

Älä anna periksi, jatka eteenpäin

Esimerkkinä oleminen ei ole helppoa. Joskus jäsenet lannistuvat, koska heistä tuntuu, että heidän esimerkkinsä ei vaikuta kenenkään elämään. He kohtaavat ihmisiä, jotka arvostelevat heidän uskonnollista vakaumustaan. Lannistumisen tunne voi saada vallan heidän sydämissään ja mielissään niin, että he menettävät melkein toivonsa. He kuitenkin jatkavat myönteisenä esimerkkinä olemista, koska he uskovat, että heitä ympäröivät ihmiset tutkivat kirkkoa jonakin päivänä. Siinä vain voi mennä viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia.

Tunsin oloni usein lannistuneeksi, kun liityin kirkkoon. Ihmiset yrittivät aina vähätellä minua ja he sanoivat, että uskomukseni olivat typeriä. Ihmiset kysyivät jatkuvasti minulta, miksi en enää juonut alkoholia. Myös ystäväni kommentoivat minusta ja miehestäni sanoen: “He eivät juo,koska he ovat mormoneja” tai “he eivät pelaa uhkapelejä, koska he ovat mormoneja.” Eräs parhaista ystävistäni yritti vakuuttaa minulle, että minun pitäisi lähteä Las Vegasiin ja juhlia 21. syntymäpäivääni juomalla alkoholia. Joku myös huomautti minulle, että “tuo puku olisi kauniimpi, jos siinä ei olisi hihoja.” Jopa perheeni jäsenet kommentoivat kirkkoa. Yksi heistä kysyi mieheltäni, aikooko hän hankkia useampia vaimoja. He yrittävät saada meidät vakuuttuneeksi, että uskomuksemme ovat tyhmiä.

Aloin menettää toivoani kaikkien näiden kokemusten jälkeen ja halusin antaa periksi. Minulla ei enää ollut motivaatiota olla esimerkkinä ympärilläni oleville ihmisille. Mieheni kuitenkin sanoi, että minun ei pitäisi lopettaa esimerkkinä olemista. Hän sanoi, että meidän pitää jatkaa hyvänä esimerkkinä olemista, koska se vaikuttaa toisiin. He huomaavat onnellisen ja tervellisen elämän, joka on evankeliumin ansiota.

Kun Gale, mormonhub.com -sivuston päätoimittaja, asui Kreikassa Ateenan lähetyskentän alueella, hän kuuli kertomuksen kahdesta lähetyssaarnaajasta, jotka tekivät vaikutuksen ollessaan bussipysäkillä. Kaksi naista menivät bussilla töihin joka päivä. Jokaisena päivänä he odottivat bussipysäkillä kahden lähetyssaarnaajan kanssa ja jatkoivat matkaansa tuntien onnea ja rauhaa.  Heistä tuntui turvalliselta ja suojelluilta, kun lähetyssaarnaajat olivat lähistöllä. He kertoivat tunteistaan äidilleen, joka piti sitä niin erityisenä, että etsi nuo lähetyssaarnaajat käsiinsä saadakseen selville, miksi hänen tyttärensä tunsivat niin. Myöhemmin koko perhe meni kasteelle.

Pienilläkin asioilla on merkitystä.

Rehellisyyden, suoraselkäisyyden, oikeamielisyyden, moraalisuuden, Viisauden sanan noudattamisen sekä kaikkien ilmoitusten, jotka koskevat hyvää käytöstä, tulisi ilmentyä elämässämme, ja silloin meistä tulee hyviä esimerkkejä, joita toiset voivat seurata.

Esimerkin voima

Vanhin Delbert L. Staple

Kahdentoista apostolin koorumi

 

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Nicolette Poulsen ja se on julkaistu thirdhour.org -sivustolla.