*KOP KOP KOP KOP*

“Kulta, siellä on lähetyssaarnaajat – piiloon!”

Jos olet joskus reagoinut tuolla tavoin mormonilähetyssaarnaajien koputukseen ovellasi, ei huolta. Ei se mitään. Voi olla pelottavaa (tai epämukavaa) päästää odottamatta sisälle kaksi ventovierasta puhumaan perheesi kanssa Jumalasta, erityisesti nykyajan tiedon maailmassa.

Ei hätää. Näitä asioita lähetyssaarnaajat todennäköisimmin opettaisivat teille, jos päästäisit heidät kotiisi.

Ennen kuin he aloittavat

Lähetyssaarnaajat tietysti ensin esittelisivät itsensä ja opettelisivat tuntemaan teitä vähän. He saattavat laulaa kirkon laulun tai pitää rukouksen. He todennäköisesti kysyvät uskonnollisesta taustastasi saadakseen tuntuman siitä, mistä mennään ja sitten he käyvät asiaan.

1. Tehdään yksi asia heti selväksi: Jumala rakastaa sinua; Hän on taivaallinen Isäsi

He aloittavat perusasioista. Jos olet kristitty, heidän kertomansa asiat ovat luultavasti sinulle jo tuttuja. Esimerkiksi se, että Jumala rakastaa sinua. He haluavat tehdä sen erittäin selväksi. Kaikki, mitä Hän tekee hyväksemme, jopa ne asiat, joita on vaikea hyväksyä, hän tekee, koska Hän rakastaa meitä.

Jumalalla on myös täydellinen kirkastettu lihaa ja luuta oleva ruumis. Hänellä on tunteet. Hän on onnellinen, kun me olemme onnellisia ja Hän on surullinen, kun me kärsimme. Hän haluaa, että puhumme Hänelle rukouksen kautta ja Hän haluaa puhua meille takaisin.

He kertovat, että elämällä on tarkoitus. Osa sitä on osoittaa Jumalalle, että olemme halukkaita tottelemaan Hänen käskyjään (esimerkiksi kymmentä käskyä). Se on yksi tapa osoittaa rakkauttamme Jumalaa kohtaan.

Ennen kaikkea he selittävät, että Jumala on valmistanut meille tien palata asumaan Hänen luokseen kuolemamme jälkeen. Ongelmana on, että synti (tottelemattomuus käskyjen pitämisessä) estää meitä elämästä Jumalan luona. Onneksi Jumalan suunnitelman keskeinen henkilö on Hänen ainosyntyisensä, Jeesus Kristus. Hänen Getsemanen puutarhassa tapahtuneen kärsimyksensä ja ristinkuolemansa ansiosta meidät voidaan puhdistaa synnistä.

Se on todella lähetyssaarnaajien opetuksen ydin. He opettavat, kuinka voimme valmistautua palaamaan Jumalan luokse. Tästä lisää myöhemmin.

2. Evankeliumi ja perhe ovat kuin puuro ja kiisseli

Mormonikirkko on äärimmäisen perhekeskeinen, joten se on asia, josta lähetyssaarnaajat todennäköisesti puhuvat seuraavaksi.

He kertovat, että Jumala on säätänyt perheyksikön ja että se voi kestää iankaikkisuuteen. Niinpä, jopa kuoleman jälkeen voit olla perheesi kanssa. Tätä tarkoitusta varten Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on suunniteltu.

3. Jumalan tapa opettaa maailmalle evankeliumia

Miten Jumala siis opettaa henkilöille ja perheille evankeliumista? Emme juurikaan näe Häntä saarnaamassa kadun kulmassa. Raamatussa opetetaan, että Jumala kommunikoi maailman kanssa enimmäkseen profeettojen välityksellä. Nimet Adam, Nooa ja Abraham ovat luultavasti sinulle tuttuja. He kaikki ovat profeettoja.

Jumala antaa profeetoille pappeuden, joka on voima ja valtuus Jumalalta toimia Hänen nimessään. Tuo valtuus on äärimmäisen tärkeä asia. Ero on periaatteessa sama kuin jos jäätelöauton kuljettaja pysäyttäisi sinut ylinopeuden takia verrattuna siihen, että oikea poliisi tekee sen. Toisella on valtuus, toisella ei.

Ongelma on siinä, että kaikki eivät halua profeetan kutsuvan heitä parannukseen. Kun ihmiset torjuvat täysin profeetallisen ohjauksen, he mormoniterminologian mukaan luopuvat. Kun luopumus on levinnyt laajalti, Jumala pidättää profeetallisen avun (ei siksi, että Hän haluaisi tehdä niin, vaan siksi, koska ihmiset torjuvat profeetat). Mutta kun ihmiset ovat valmiita ja halukkaita kuuntelemaan, Jumala lähettää aina uuden profeetan opettamaan evankeliumia. Ajanjaksoja, jolloin profeetta toimii aktiivisesti, sanotaan taloudenhoitokausiksi (tässä vähän lisää mormonislangia).

4. Miten Jeesus Kristus sopii tähän kuvioon?

Kun lähetyssaarnaajat opettavat sinulle profeetoista ja taloudenhoitokausista, he ovat valmistaneet sinua päätapahtumaa varten, joka on Jeesus Kristus.

Sen lisäksi, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja Vapahtajamme, Hän oli myös uusi profeetta, joka aloitti uuden taloudenhoitokauden. Mutta Hänen tehtävänsä oli erityinen. Hänen päämääränsä oli sovittaa maailman synnit ja pelastaa ihmiset fyysisestä kuolemasta. Synti ja kuolema – ne ovat ne kaksi asiaa, jotka estävät meitä palaamasta Jumalan luokse. Kristus lähetettiin voittamaan ne, jotta myös meillä on mahdollisuus voittaa ne.

Kristuksen uhri Getsemanessa ja ristillä tekee mahdolliseksi sen, että meidän syntimme voidaan antaa meille anteeksi (näin voimme voittaa tuon esteen). Tuon anteeksiannon saavuttaminen on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ydin. Miten voimme tehdä sen? Kristus kiteyttää sen seuraavasti:

  1. Usko Häneen
  2. Tee parannus
  3. Mene kasteelle
  4. Ota vastaan Pyhä Henki
  5. Pysy vahvana loppuun asti, yrittäen tehdä parhaasi

Tämä on pähkinänkuoressa se asia, mitä Kristus opetti elämänsä aikana. Hän kutsui myös 12 apostolia, antoi heille pappeuden ja järjesti kirkon. Valitettavasti ihmiset torjuivat ja surmasivat Kristuksen (mikä tapahtuu aivan liian usein profeetoille).

5. Mitä tapahtui ristiinnaulitsemisen jälkeen?

Kristuksen kuoleman jälkeen Hänen kirkkonsa alkoi hajota. Apostolit tekivät parhaansa pitääkseen asiat järjestyksessä, mutta monia kirkon oppeja ja opetuksia tulkittiin täysin väärin, sekoitettiin ja joissakin tapauksissa kadotettiin kokonaan. Kun pahuus levisi, apostoleja vainottiin ja heidät tapettiin.

Aivan kuten aikaisemminkin, Jumala pidätti pappeuden valtuuden. Tästä alkoi ajanjakso, jota mormonit kutsuvat suureksi luopumukseksi. Tosi evankeliumin jäänteet olivat yhä olemassa ja se johti lukemattomien kirkkojen luomiseen, mutta kaikista niistä puuttui profeetallinen ohjaus ja valtuus suorittaa välttämättömiä toimituksia, kuten kasteita.

Mutta kuten aina ennenkin, tuli aika kutsua uusi profeetta ja aloittaa uusi taloudenhoitokausi.

6. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palauttaminen Joseph Smithin välityksellä

Tuon profeetan nimi oli Joseph Smith. Hänet kutsuttiin nuorena poikana hänen asuessaan pienessä kaupungissa New Yorkin osavaltiossa 1800-luvun alkupuolella. Yhdysvaltojen ainutlaatuinen uskonnollinen vapaus loi ympäristön, jossa Kristuksen evankeliumin täyteyden palauttaminen oli mahdollista.

Joseph eli aikana, jolloin oli paljon uskonnollista kuohuntaa. Hän olisi voinut käydä monissa eri kirkoissa nuoruudessaan, mutta häntä vaivasi eräs kysymys: mikä kirkko saarnasi totuutta?

Kun hän luki Raamattua ja pohti tätä kysymystä, hän luki tämän pyhien kirjoitusten kohdan:

”Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.”

Jaakobin kirje 1:5

Joten tuo 14-vuotias poika päätti rukoilla ja kysyä Jumalalta, mihin kirkkoon hänen pitäisi liittyä. Eräänä aamuna keväällä vuonna 1820 hän meni metsikköön lähellä kotiaan. Hän polvistui ja alkoi rukoilla ääneen.

Tässä kohdassa lähetyssaarnaajat melko varmasti lukevat sinulle lainauksen Josephin kokemuksesta hänen omien sanojensa mukaan:

”Näin valopatsaan aivan pääni yläpuolella, aurinkoa kirkkaamman, ja se laskeutui vähitellen, kunnes se lankesi minuun. …Valon levätessä päälläni näin kahden Persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoittaen toista: Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!”

Joseph Smith – historia 1:16-17

Lähetyssaarnaajat selittävät sinulle, että ne henkilöt, jotka Joseph näki ensimmäisessä näyssään, olivat Isä Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus. He vastasivat Josephin kysymykseen, mutta ei sillä tavalla, kuin Joseph oli odottanut. He sanoivat hänelle, että sellaista kirkkoa, jossa olisi Kristuksen evankeliumin koko täyteys, ei ollut olemassa tuona aikana.

Jumala kutsui Joseph Smithin tämän viimeisen taloudenhoitokauden uudeksi profeetaksi ja palauttamaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden maan päälle.

7. Mormonin kirja: Toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta

Tässä vaiheessa keskustelua kanssa saatat katsoa lähetyssaarnaajia oudoksuen ja ajatella: ”Todellako? Odotatteko minun vain uskovan, että tämä lapsi näki Jumalan ja palautti Hänen kirkkonsa?” Ja se on reilu kysymys. On vaikea uskoa ensikuulemalta, mutta onneksi on olemassa tapa tietää, oliko Joseph huijari vai ei.

Kun Joseph kasvoi profeetan tehtäväänsä, monet muut sanansaattajat vierailivat hänen luonaan ja opettivat häntä. Eräs noista sanansaattajista johdatti Josephin kukkulalle, joka oli lähellä hänen kotiaan. Kukkulaan oli haudattu muinainen pyhä kirjoitus, joka oli saman kaltainen kuin Raamattu, mutta sen olivat kirjoittaneet muinaiset profeetat Amerikan mantereella. Kirja oli kirjoitettu metallilevyille muinaisella kielellä.

Jumalallisella avustuksella Joseph käänsi kirjan englannin kielelle. Me tunnemme sen Mormonin kirjana. Jos kirjan sanoma on totta, se myös todistaa Josephin profeetallisesta tehtävästä. Jos kirja ei ole Jumalasta, se on taidokas väärennös.

8. Mahdollinen elämän muuttava kutsu

Lähetyssaarnaajat eivät halua, että vain luotat heidän sanaansa. He haluavat, että saat omakohtaisesti selville, että kaikki heidän kertomansa asiat ovat totta, aloittaen Mormonin kirjasta.

Miten voit tietää, että se on totta? Sinun täytyy tietysti ensin lukea sitä avoimin mielin. Lähetyssaarnaajat antavat sinulle ilmaisen kirjan (tai voit lukea sitä täältä). Sitten, aivan kuten Joseph Smith teki, he pyytävät sinua rukoilemaan lukemista asioista. He pyytävät sinua kysymään Jumalalta itseltään, onko kirja totta.

Et todennäköisesti saa yhtä vaikuttavaa vastausta kuin Joseph sai. Useimmiten Jumala vastaa rukouksiimme Pyhän Hengen kautta, joka kommunikoi kanssamme ajatustemme ja tunteidemme kautta. Nämä vaikutelmat voivat olla voimakkaita, mutta yleensä ne ovat hyvin lempeitä. Rauhan tunnetta, lämpöä, rakkautta – nämä kaikki tunteet tulevat Pyhältä Hengeltä.

Josephin kertomus joko on totta tai ei. Sen alkuunpanija on joko Jumala tai jokin muu. Hän on joko profeetta tai huijari. Muita vaihtoehtoja ei ole. Mormonin kirja on lakmustesti. Se on avain.

Minä itse olen ottanut vastaan tuon kutsun koetella Mormonin kirjaa. Olen lukenut sen kannesta kanteen lukemattomia kertoja. Olen rukoillut sen opetuksista monia kertoja ja jatkan sen tekemistä edelleen. Vastaus on aina ollut sama: kirja on todellinen ja se muuttaa kaiken.

Mutta älä luota vain minun sanaani. Kokeile itse.

 

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut David Snell ja se on julkaistu mormonhub.com -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.