Me mormonit väitämme, että Mormonin kirja on uskontomme lakikivi. Jos kirjan alkuperä on totta, se tarkoittaa, että Joseph Smith ja hänen seuraajansa olivat (ja ovat) Jumalan profeettoja ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on ainoa tosi kirkko maan päällä.

Se on rohkea väite. Se on väite, joka ymmärrettävästi erottaa uskontomme tuntevat ihmiset kahteen ryhmään: toinen ryhmä väittää, että kirja on totta; ja toinen väittää sen olevan väärennös.

Oletetaan hetken ajan, että Mormonin kirja todellakin olisi taidokas väärennös. Mitä sellainen huijaus vaatisi? Katsotaanpa.

1. Josephin olisi pitänyt valehdella perheellensä taidokkaasti vuosia, tai sitten he toimivat yhdessä koko ajan

Täytyy olla aikamoinen lurjus valehdellakseen epäröimättä koko perheelleen, mutta niin meidän on oletettava Josephin tehneen (viimeistään) 14 vuoden iästä ja ensimmäisestä näystä alkaen, jos Mormonin kirja olisi huijausta. Hänen olisi pitänyt valehdella vanhemmilleen, sisaruksilleen ja myöhemmin jopa vaimolleen.

Jos Joseph valehteli, hän olisi sallinut vanhemman veljensä Alvinin tuhlaavan viimeiset sanansa farssimaisesti itseensä: ”Haluan sinun olevan hyvä poika ja tekevän kaiken mahdollisen pitääksesi hallussasi aikakirjat. Ole uskollinen kaikkien saamiesi ohjeiden ja käskyjen pitämisessä.” Joseph oli tuohon aikaan vasta teini-ikäinen.

Toinen teoria on vielä epätodennäköisempi kuin ensimmäinen. Jos oletamme, että koko perhe toimi yhteistyössä koko ajan, miten on mahdollista, että kukaan heistä ei laverrellut kaiken sen vainon, epäoikeudenmukaisuuden ja jopa marttyyrikuolemien keskellä? Jopa Josephin vaimo Emma, joka myöhemmin Josephin kuoltua jätti kirkon, puolusti yhä Mormonin kirjan totuudellisuutta koko elämänsä ajan. Hän ei saanut mitään siitä hyvästä, että piti yllä oletettua valhetta, joka tappoi hänen aviomiehensä ja epäsuorasti yhden hänen lapsistaan.

Ja ajatellaan vielä Alvinia. Jos hän olisi ollut juonessa mukana muun perheen kanssa, miksi hänen viimeiset sanansa Josephille olisivat olleet vetoomus ”pitää aikakirjat hallussa?” Ei, tässä teoriassa ei ole järkeä.

2. Josephin olisi pitänyt aloittaa suunnittelu varhaisessa teini-iässä ja kärsiä vainoa vuosien ajan jopa ennen Mormonin kirjan julkistamista

Jos se kaikki oli huijausta, Joseph halusi luultavasti mainetta tai rahaa. Jos ihmisten välitön reaktio hänen kertomukseensa oli ankara vaino, miksi hän siitä huolimatta pysyi järkähtämättömänä, vaikka hän tiesi, että ihmiset ajattelivat hänen valehtelevan? Joseph itse sanoi:

”Se sai minut silloin ja on saanut monesti sen jälkeenkin pohtimaan vakavasti, kuinka perin outoa oli, että tuntematonta poikaa, iältään vähän yli neljätoistavuotiasta, ja myös sellaista poikaa, jonka osana oli välttämättä hankkia niukka toimeentulonsa jokapäiväisellä työllään, pidettäisiin riittävän tärkeänä henkilönä kiinnittämään aikakauden suosituimpien lahkojen mahtimiesten huomio itseensä ja sellaisella tavalla, joka herätti heissä mitä katkerimman vainon ja herjan hengen. Mutta outoa tai ei, niin oli, ja se oli minulle usein suuren surun aiheena.”

Mutta tosiasia kuitenkin oli, että olin nähnyt näyn. Olen ajatellut sen jälkeen, että minusta tuntui melkein samalta kuin Paavalista, kun hän puolustautui kuningas Agrippan edessä ja kertoi näystä, jonka hän sai, kun hän näki valon ja kuuli äänen; mutta kuitenkin vain muutama uskoi häntä; toiset sanoivat häntä epärehelliseksi, toiset sanoivat häntä hulluksi; ja häntä pilkattiin ja herjattiin. Mutta kaikki tämä ei muuttanut hänen näkynsä todellisuutta. Hän oli nähnyt näyn, hän tiesi nähneensä, eikä kaikki vaino taivaan alla voinut sitä muuksi muuttaa; ja vaikka häntä vainottaisiin kuolemaan saakka, kuitenkin hän tiesi ja tietäisi viimeiseen hengenvetoonsa asti, että hän oli sekä nähnyt valon, että kuullut äänen puhuvan hänelle, eikä koko maailma voinut saada häntä ajattelemaan tai uskomaan toisin.

Niin oli minunkin laitani. Olin tosiaankin nähnyt valon, ja tuon valon keskellä näin kaksi Persoonaa, ja he todella puhuivat minulle; ja vaikka minua vihattiin ja vainottiin siksi, että olin sanonut nähneeni näyn, se oli kuitenkin totta; ja kun minua vainottiin ja herjattiin ja minusta puhuttiin valheellisesti kaikkea pahaa, koska sellaista väitin, jouduin sanomaan sydämessäni: Miksi vainota minua totuuden kertomisen tähden?” (Joseph Smith – Historia 1:23-25).

Jos se on huijausta, se vaati paljon työtä ollakseen pila, joka ei vaikuttanut kovin lupaavalta alun alkaenkaan.

3. Josephin olisi pitänyt sanella koko kirja ulkomuistista

Oletetaan hetken ajan, että Joseph oli kirjoittanut koko Mormonin kirjan jo aikaisemmin ja hänellä oli etukäteen valmisteltu käsikirjoitus huolellisesti piilotettuna patjansa alla. Hän ei kuitenkaan käyttänyt tuota oletettua käsikirjoitusta eikä mitään muistiinpanoja kääntämisen aikana. Hänellä on täytynyt olla uskomaton valokuvamuisti, jotta hän olisi voinut sanella yli 500-sivuisen kirjan sanasta sanaan.

Hänen vaimonsa vahvistaa: “Hänellä ei ollut mitään käsikirjoitusta eikä kirjaa, josta lukea. …Jos hänellä olisi ollut mitään sen kaltaista, hän ei olisi voinut salata sitä minulta. …kun toimin [Josephin] kirjurina, hän saneli minulle tunti toisensa jälkeen; ja kun palasimme työhön aterioiden tai muiden keskeytysten jälkeen, hän pystyi jatkamaan siitä, mihin jäimme näkemättä käsikirjoitusta tai ilman, että siitä täytyi lukea hänelle mitään. Tämä oli hänelle tavanomaista. Olisi ollut epätodennäköistä, että oppinut mies olisi voinut tehdä niin; ja niin tietämättömälle ja oppimattomalle henkilölle kuin hän oli, se olisi ollut täysin mahdotonta.” (”Last Testimony of Sister Emma,” Saint’s Herald, Vol. 26, No 19 p. 289. (1 October 1879)).

Olen varma, että Joseph arvostaa kohteliaisuutta tuossa viimeisessä lauseessa.

4. Josephin olisi täytynyt olla salanero historiassa ja teologiassa

Matkustetaan ajassa taaksepäin Palmyraan, New Yorkiin 1820-luvulla. Internetiä ei ole olemassa. Ei Google-hakukoneita, ei älypuhelimia, ei autoja, ei puhelimia. En ole varma edes siitä, miten kirjaston palvelut olisivat olleet käytettävissä tuona aikana.

Sen lisäksi Smithin perhe oli köyhä. He olivat maanviljelijöitä. Josephilla oli takanaan kolme vuotta virallista koulutusta. Kun pidämme tämän kaiken mielessä, tuntuu äärimmäisen epätodennäköiseltä, että hän olisi voinut mestarillisesti kietoa yhteen sellaisia historiallisia ja teologisia koukeroita, joita Mormonin kirja sisältää.

Mormonin kirja on täynnä osia raamatun ajan historiasta, jotka sopivat kuin palapelin palat Mormonin kirjan kronologiaan. Esimerkiksi Jaakobin kirjan luvussa 5 käsitellään monimutkaista vertausta, joka käsittelee Israelin huoneen historiaa. Eräs tämänhetkinen mormonikirkon johtaja sanoo, että hänen on ”hahmoteltava se paperille voidakseen seurata sen koukeroita.”

Harold Bloom, joka on kirjailija ja humanististen tieteiden ja englannin kielen professori Yalen yliopistossa, sanoi:

“…[Joseph] Smith ja hänen apostolinsa ilmaisi toisin sen, mitä Moshe Idel, suuri kabbalan elävä oppineemme vakuutti minulle olevan muinaisen tai alkuperäisen juutalaisen uskonnon — juutalaisuuden jopa ennen jahvistien aikaa – aikaisimpien kertomusten kirjoittaja. Kirjoitusten, joita me nyt kutsumme Mooseksen viideksi kirjaksi. … Joseph Smithin Jumala on rohkea uudestisyntynyt versio joidenkin kabbalistien ja gnostikkojen jumalasta, Smithin itsensä kaltaisten profeetallisten tietäjien jumalasta, jotka väittivät, että he ovat palanneet Jahven tai Jehovan tosiuskontoon.”

Miten Josephista olisi voinut tulla muinaisen juutalaisuuden asiantuntija? Kuka tietää. Lisäksi, mistä tuo poikanen sai ne teologiset lausunnot, joita me olemme lainanneet nyt lähes 190 vuotta?

Aadam lankesi, jotta ihmisiä voisi olla, ja ihmiset ovat, jotta heillä voisi olla ilo. (2. Ne. 2:25).

Oi tuota Paholaisen viekasta suunnitelmaa! Oi ihmisten turhamaisuutta ja heikkoutta ja järjettömyyttä! Kun he ovat oppineita, he pitävät itseään viisaina eivätkä kuule Jumalan neuvoa, sillä he panevat sen syrjään luullen tietävänsä itse, minkä vuoksi heidän viisautensa on järjettömyyttä, eikä se heitä hyödytä. Ja he hukkuvat.

Mutta on hyvä olla oppinut, jos he kuulevat Jumalan neuvoja. (2. Ne. 9:28-29).

Ja katso, minä kerron teille tämän, jotta te oppisitte viisautta; jotta oppisitte, että kun olette lähimmäistenne palveluksessa, olette pelkästään Jumalanne palveluksessa. (Moosia 2:17).

Tässä on vain kolme esimerkkiä satojen joukosta. Monet kohdat Mormonin kirjassa ovat räikeässä ristiriidassa Josephin ajan suositun teologian kanssa ja meidänkö pitäisi uskoa, että hän taikoi nämä lausunnot tyhjästä?

5. Jos se on väärennös, Joseph antoi elämänsä, jätti vaimonsa leskeksi ja lapsensa isättömiksi valheen takia

Vanhin Jeffrey R. Holland ilmaisee tämän paremmin kuin minä ikinä voisin:

Entä jos se on totta?

Kriitikot ovat kompuroineet viimeiset 187 vuotta yrittäessään saada aikaiseksi maallista salajuonta, joka voisi selittää riittävän hyvin Mormonin kirjan esiintulon. On olemassa teorioita, arvailuja ja pirullisia juonia, mutta lopullista yksimielisyyttä ei olla saavutettu. Ne, jotka vastustavat Mormonin kirjan jumalallista alkuperää eivät yksinkertaisesti voi hyväksyä sitä, miten se tuli esiin.

Mutta uskovat ovat sitä mieltä, että se tapahtui juuri niin kuin Joseph Smith kertoi sen tapahtuneen. Mormonin kirja on todellinen. Se ei ole taidokas väärennös. Se on ”Raamattuun verrattava pyhä kirja. Se kertoo Jumalan kanssakäymisistä Amerikan mantereen muinaisten asukkaiden kanssa ja sisältää ikuisen evankeliumin täyteyden” (Mormonin kirja – Johdanto).

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut David Snell ja se on julkaistu mormonhub.com -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: