Eter 12:27 on kenties yksi virheellisesti lainatuimmista kohdista Mormonin kirjassa. Tämä tarkoittaa sitä, että monet kirkon jäsenet todennäköisesti ymmärtävät väärin heikkouden todellisen merkityksen tai he jopa uskovat väärään oppiin. Mitä sana heikkous siis oikeasti tässä kohdassa tarkoittaa? Ja mitä Jumala sanoo?

Ensin meidän täytyy ymmärtää asiayhteys. Moronia käskettiin jatkamaan Mormonin kirjan aikakirjan pitämistä, mutta hän pelkäsi ”kirjoittamisensa heikkouden” – kykenemättömyytensä pitää aikakirjoja asianmukaisesti – saavan pakanat pilkkaamaan Jumalan suurenmoisia asioita. Herran vastaus Moronille oli seuraava:

”Ja jos ihmiset tulevat minun luokseni, minä näytän heille heidän heikkoutensa. Minä annan ihmisille heikkoutta, jotta he olisivat nöyriä, ja minun armoni riittää kaikille ihmisille, jotka nöyrtyvät minun edessäni; sillä jos he nöyrtyvät minun edessäni ja uskovat minuun, niin minä teen sen, mikä on heikkoa, heissä vahvaksi.” (Eter 12:27)

”Heikkous” tarkemmassa syynissä

Lukiessaan tätä kohtaa englanniksi, monet ihmiset – VUOSIEN ajan minä mukaan lukien – lausuvat usein sanan heikkous (weakness) virheellisesti monikossa (weaknesses). En ole varma, miksi näin tarkalleen ottaen teemme, mutta luulen siihen vaikuttavan sen seikan, että se itse asiassa oli vuosien ajan kirjoitettu englanninkielisessä Mormonin kirjassa virheellisesti monikkomuodossa Eterin kirjan luvun 12 alustukseen.

Mormonin kirjan englanninkielisessä vuoden 1981 painoksessa Eterin luvun 12 alustuksessa sanottiin, että ”Herra antaa ihmisille heikkouksia”. Vuoden 2013 painoksessa tuo sana on korjattu yksikkömuotoon. Kaivoin esille 1981 vuoden painoksen ja vertasin sitä 2013 vuoden painokseen – ja toden totta! Se on muutettu! Mutta miksi tämä pikkuseikka on niin tärkeä?

Se, että lausumme tämän yhden sanan väärin, erottaa sen, että opetamme oikeaa oppia siitä, että opetammekin väärää oppia. Ja usko pois, minä olin langennut tuohon ansaan edes tajuamatta sitä! Eli mikä heikkouden todellinen merkitys sitten on?

Heikkous vs. heikkoudet

Mikä näiden todellinen ero on? Englanninkieltä pääaineena opiskelleena, hypin ilosta, sillä näiden ero on monikollisuudessa.

”Ja jos IHMISET tulevat minun luokseni, minä näytän heille heidän HEIKKOUTENSA…”

Ensimmäinen sana, ihmiset, on monikossa, mikä tarkoittaa sitä, ettemme puhu vain yhdestä ihmisestä. Ja koska tätä ihmisryhmää ei ole sen kummemmin eritelty, voimme olettaa sen tarkoittavan kaikkia ihmisiä. Toinen termi, heikkoutensa, on yksikössä, mikä tarkoittaa sitä, että puhumme yhdestä heikkoudesta, joka on kaikilla ihmisillä.

Heikkouden määritelmä

Mikä sitten on tämä heikkous, joka meillä kaikilla on? Ja mitä se meidän kohdallamme tarkoittaa? Jaredin veli määrittelee sen meille näin:

Oi Herra, sinä olet sanonut, että me joudumme vedenpaljouksien keskelle. Katso nyt, oi Herra, äläkä ole vihainen palvelijallesi hänen heikkoutensa tähden sinun edessäsi, sillä me tiedämme, että sinä olet pyhä ja asut taivaissa ja että me olemme ansiottomia sinun edessäsi; lankeemuksen tähden meidän luontomme on tullut jatkuvasti pahaksi; kuitenkin, oi Herra, sinä olet antanut meille käskyn, että meidän on huudettava avuksi sinua, jotta me sinulta saisimme toiveidemme mukaan.” (Eter 3:2)

Heikkoutemme on ansioton ja langennut tilamme Jumalan edessä. Olemme langenneet ja meidät on erotettu Jumalasta Aadamin lankeemuksen vuoksi. Ja toisesta pyhien kirjoitusten kohdasta opimme, että ”luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen” (Moosia 3:19). Hienoa, liitetäänpä nyt tuo määritelmä kohdan Eter 12:27 alkuosaan:

”Ja jos [kaikki ihmiset] tulevat minun luokseni, minä näytän heille heidän [ansiottoman ja langenneen tilansa].”

”Heikkous” ja pelastussuunnitelma

Eli antoiko Jumala meille tämän heikkouden? Kyllä antoi! Itse asiassa Hän ei vain antanut sitä meille, Hän lahjoitti sen meille. Ymmärtääksemme tämän, meidän täytyy ensin vastata toiseen kysymykseen: Mitä kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa tapahtui?

Ennen kuin tulimme maan päälle, Jumala kutsui kaikki Hänen lapsensa koolle ja järjesti suuren neuvonpidon, jossa Hän esitteli suunnitelmansa meidän edistymiseksemme. Opimme, että tulisimme kaikki kokemaan koettelemuksia kuolevaisuudessa. Tiesimme tulevamme olemaan alttiita sairauksille ja kuolemalle. Mutta opimme myös, että heikkoutemme tähden kaikki paitsi pienet lapset tulisivat tekemään syntiä.

Tuossa taivaassa pidetyssä neuvonpidossa Jumala tarjosi meille suunnitelmaansa ja salli meidän valita itse hyväksyisimmekö sen.

Heikkouden lahja

Ymmärrettyämme tuon suunnitelman, ymmärsimme myös, että ainoa keino, jolla voisimme tulla Jumalan kaltaisiksi, oli kokea kuolevainen elämä maan päällä. Pyhissä kirjoituksissa itse asiassa sanotaan, että ”huusimme ääneen iloamme” (Job 38:7) tämän mahdollisuuden vuoksi. Tiesimme tämän vaikean kuolevaisuuden kokemuksen olevan todellisuudessa lahja Jumalalta, sillä pohjimmiltaan se opettaisi meille, kuinka nöyrtyä, uskoa Häneen, saada osaksemme iankaikkista onnea ja se auttaisi meitä tulemaan Hänen kaltaisikseen.

Nyt siis tiedämme heikkouden todellisen merkityksen ja tiedämme, kuinka saimme sen, joten liitetäänpä tämä kaikki nyt alussa lukemaamme Eterin kohtaan:

”Ja jos [kaikki ihmiset] tulevat minun luokseni, minä näytän heille heidän [ansiottoman ja langenneen tilansa]. Minä [tarjosin ihmisille kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa tämän heikkouden], jotta he [oppisivat olemaan] nöyriä, ja [sovituksen vuoksi] minun armoni riittää kaikille ihmisille, jotka [oppivat nöyrtymään] minun edessäni; sillä jos he [oppivat nöyrtymään] minun edessäni ja uskovat minuun, niin minä teen sen, mikä on heikkoa, heissä vahvaksi.”

Heikkouden oireet

Moronia huoletti hänen kirjoituksensa heikkous. Kuinka tämä sitten soveltuu häneen? Ja meihin?

Kuolevaisuutemme vuoksi ”asioiden heikkoudet” ovat jotain, jota me kaikki koemme. Tykkään kutsua näitä kuolevaisuuden oireiksi. Pyhien kirjoitusten oppaassa sanotaan, että ”tämä heikkous [langennut tilamme] ilmenee osaksi henkilökohtaisissa heikkouksissa ja vajavaisuuksissa, joita jokaisella ihmisellä on”. Wendy Ulrich selventää tätä näin:

”Kuolevaisina me synnymme avuttomina ja toisista riippuvaisina, ja meillä on erilaisia fyysisiä vikoja ja alttiuksia… Heikossa, kuolevaisessa tilassamme me koemme fyysisiä ja henkisiä sairauksia, nälkää ja väsymystä. Me koemme inhimillisiä tunteita kuten vihaa, surua ja pelkoa. Meiltä puuttuu viisautta, taitoja, kestävyyttä ja voimaa. Ja me olemme alttiina monenlaisille kiusauksille.” (Heikkous ei ole syntiä, Wendy Ulrich, Liahona 4/2015)

Kuolevaisuutemme heikkouden oireita ovat siis esimerkiksi: alttius sairauksille, epätavalliset halut, taipumus riippuvuuteen jne. Mutta tehkäämme yksi asia erityisen selväksi: Jumala ei anna meille näitä asioiden heikkouksia. Ne ovat langenneen tilamme luonnollisia oireita.

Toisinaan ihmiset sanovat: ”Jumala teki minusta tällaisen, joten se ei ole minun vikani” tai ”Miksi Jumala tekisi minusta tällaisen ja sitten sanoisi sen olevan väärin?” Mutta tämä ei ole tuon sanan todellinen merkitys. Jos Jumala tekisi meistä tällaisia, se vaarantaisi tahdonvapautemme ja romuttaisi Jumalan koko suunnitelman. Nämä ”asioiden heikkoudet” eivät myöskään ole itsessään syntejä, mutta se, kuinka valitsemme suhtautua näihin asioihin, voi johtaa syntiin.

”Asioiden heikkoudet” ja synti

Synnin määritelmä on Jumalan käskyjen tahallista rikkomista.

”Kun Moroni oli huolissaan kirjoittamisensa heikkoudesta, Jumala ei käskenyt häntä tekemään parannusta. Sen sijaan Herra opetti häntä olemaan nöyrä ja uskomaan Kristukseen.

Me emme voi yksinkertaisesti tehdä parannusta heikkoudestamme – eikä heikkous itsessään tee meistä epäpuhtaita. Me emme voi kasvaa hengellisesti… ellemme hyväksy omaa inhimillisen heikkouden tilaamme, suhtaudu siihen nöyrästi ja uskoen ja opi luottamaan Jumalaan heikkoudessamme.” (Heikkous ei ole syntiä, Wendy Ulrich, Liahona 4/2015)

Se on asenteestamme kiinni

”Asian heikkoudella” on mahdollisuus johtaa meidät syntiin, riippuen asenteestamme. Moroni vahvistui heikkouksiensa kautta, koska hän nöyrtyi ja hänellä oli uskoa Jumalaan. Jos hän kuitenkin olisi reagoinut negatiivisesti heikkouteensa ja olisi vihastunut Jumalaa kohtaan, hänen tarinansa olisi ollut varsin erilainen.

Koska olemme kuolevaisia, meillä ei aina ole paras mahdollinen asenne koettelemuksiamme, kiusauksiamme tai olosuhteitamme kohtaan. Kun tämä asenne kuitenkin saa meidät tekemään syntiä, meidän täytyy tehdä työtä nöyrtyäksemme, uskoaksemme Jumalaan ja luottaaksemme Hänen suunnitelmaansa meitä varten.

Ja kun teemme syntiä, ainoastaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen puhdistavan voiman kautta voimme pelastua ja vahvistua näitä elämässämme olevia ”asioiden heikkouksia” vastaan. Tarkoittaako se, että nämä ”asioiden heikkoudet” häviävät? Ei välttämättä. Mutta tulemme olemaan paremmin varustautuneita kestämään ne, kun nöyrrymme Jumalan edessä ja uskomme Häneen.

Heikkouden todellinen merkitys

Jumala ei sano, että Hän antoi meille heikkoutemme. Sen sijaan Hän opettaa meille kuolevaisuudestamme ja pelastussuunnitelmasta. Tästä kohdassa Eter 12:27 on kyse ja se alkoi vain yhdestä sanasta: heikkous.

Joten aivan kuten Moroni valitsi nöyrtyä ja uskoa, meidänkin tulee tehdä samoin. Kuolevaisuuden heikkoutemme ja sen ”oireet” eivät määrittele meitä, mutta se, kuinka valitsemme suhtautua näihin heikkouksiin, määrittelee.

Kun oma yrityksemme yksin ei riitä, meidän tulee valita nöyrtyä ja uskoa Jumalaan. Jeesuksen Kristuksen sovitus tulee puhdistamaan meidät, vahvistamaan meitä ja pitämään meidät kelvollisina pääsemään takaisin Jumalan luo ja kokemaan iankaikkista iloa. Tämä on kohdan Eter 12:27 heikkouden todellinen merkitys.

”Ja jos [kaikki ihmiset] tulevat minun luokseni, minä näytän heille heidän [ansiottoman ja langenneen tilansa]. Minä [tarjosin ihmisille kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa tämän heikkouden], jotta he [oppisivat olemaan] nöyriä, ja [sovituksen vuoksi] minun armoni riittää kaikille ihmisille, jotka [oppivat nöyrtymään] minun edessäni; sillä jos he [oppivat nöyrtymään] minun edessäni ja uskovat minuun, niin minä teen sen, mikä on heikkoa, heissä vahvaksi.”

 

Onko sinulla ajatuksia heikkouden merkityksestä? Kerro niistä kommentoimalla alle!

 

Artikkelin on kirjoittanut Randi Hardy ja se on alun perin julkaistu Third Hour -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.