Kirjoitin viime lokakuussa, kuinka otin vastaan profeetta Russell M. Nelsonin kutsun ja aloin lukea Mormonin kirjaa. Lukiessani keskityin etsimään tapoja, joiden avulla voin tulla lähemmäksi Vapahtajaani Jeesusta Kristusta.

Myönnän, etten saanut koko kirjaa luettua vuoden loppuun mennessä. Lukeminen on vieläkin kesken, ja jatkan projektia. Silti olen kiitollinen, että profeetan kutsuun vastatessani olen saanut oppia enemmän Vapahtajastani ja siitä, mitä voimme tehdä tullaksemme lähemmäksi Häntä. Todistukseni Mormonin kirjasta on vahvistanut, sillä löysin sen joka ikiseltä aukeamalta jonkinlaisen kehotuksen tulla lähemmäksi Kristusta.

Jaan nyt teille 67 tapaa tulla lähemmäksi Kristusta, ja annan jokaisesta kohdasta yhden pyhien kirjoitusten viitteen.

 

 1. Mormonin kirjan lukeminen (1. Nefi 6:4–6)
 2. “Onko Mormonin kirja totta?” -kysymyksen kysyminen Jumalalta (Moroni 10:3–5)
 3. Rukoileminen ja Jumalalta anominen (1. Nefi 1:5)
 4. Pohdiskeleminen (1. Nefi 1:11 Nefi sai pohdiskelunsa ansiosta ilmoituksen elämän puusta)
 5. Kun teemme hyvää, meillä ei saisi olla mielessä muuta tarkoitusta, kuin Juamalan kirkastaminen ja Hänen valtakuntansa rakentaminen (1. Nefi 1:25 antaa esimerkin, kuinka Kristus ei koskaan tavoitellut valtaa eikä määräämisasemaa, vaan Jumalan kunniaa)
 6. Opetuksen saaminen pikkuhiljaa (Joseph Smithin todistuksessa kerrotaan, kuinka hän sai opetusta sanansaattajalta vuoden välein)
 7. Jumalan viisauteen luottaminen (1. Nefi 11:17)
 8. Kiitollisuus (Itse asiassa koko Mormonin kirja alkaa kiitollisuuden osoituksella, kun 1. Nefi 1:1 Nefi sanoo: “Minä Nefi, synnyin hyvistä vanhemmista…)
 9. Perheidemme avulla (Mormonin kirjassa on monia upeita perheitä, jotka vahvistavat toinen toisiaan. Esimerkiksi Enosin kirjan luvussa 1 kerrotaan, kuinka Jaakob opetti poikaansa Enosta.)
 10. Raamatun lukeminen (1. Nefi 1:12 Lehi täytti Hengellä lukiessaan Vanhaa Testamenttia)

 

 1. Iloitseminen (1. Nefi 1:15)
 2. Evankeliumin julistaminen (1. Nefi 2:1)
 3. Maallisen omaisuuden jättäminen (Joskus Herra käskee meitä jättämään jotain maallista taaksemme. Viime yleiskonferenssissa hän pyysi meitä paastoamaan sosiaalisesta mediasta 10 päivää. Yli 2000 vuotta sitten Hän pyysi Lehin perhettä jättämään kultansa, hopeansa ja kalleutensa, sekä lähtemään erämaahan 1. Nefi 2:4)
 4. Käskyjen pitäminen (Mormonin kirjassa on useita kohtia, joissa Herra lupaa meille menestystä, jos pidämme käskyt. 1. Nefi 4:14 on esimerkki tällaisesta kohdasta.)
 5. Sukututkimuksen tekeminen (1. Nefi 5:14)
 6. Hengellisten kokemusten muistaminen (1. Nefi 7:10 kerrotaan, kuinka Laman ja Lemuel näkivät enkelin, mutta unohtivat tuon kokemuksen)
 7. Anteeksiantaminen (1. Nefi 7:16–22 Nefin veljet sitoivat hänet, mutta Nefi antoi siitä huolimatta auliisti anteeksi.)
 8. Henkilökohtaisen ilmoituksen etsiminen (2. Nefi 17:11)
 9. Se, ettei välitä liikaa muiden mielipiteistä (1. Nefi 8:34)
 10. Kasteelle meneminen (2. Nefi 31:5)

 

 1. Parannuksenteko (Tästä puhutaan myös TODELLA paljon, esim. 1. Nefi 10:18)
 2. “Kristuksen luokse tuleminen” (Tämä voi sisältää monia asioita. Itse ajattelen, että kun meitä kehotetaan tulemaan Kristuksen luokse, me luotamme Häneen ja pyrimme seuraamaan Häntä. 2. Nefi 25:23)
 3. Jumalattomuuden ja epäpuhtauden välttäminen (1. Nefi 10:21)
 4. Kysymysten kysyminen (1 Nefi 11:10–11)
 5. Jumalan rakkauden tunteminen (2. Nefi 4:21)
 6. Pyhän Hengen lahjan saaminen kasteen jälkeen (1. Nefi 11:26)
 7. Muiden palveleminen (Moosia 2:27)
 8. Apostolien seuraaminen (1. Nefi 11:29)
 9. Se, että annamme Kristuksen parantaa meidät (Moosia 3:5)
 10. Nöyryys (1. Nefi 13:16)

 

 1. Temppelissä käyminen (Usein, kun pyhissä kirjoituksessa puhutaan vuorelle menemisestä, sillä tarkoitetaan temppelisä. Esim. 1. Nefi 18:3 huomataan, kuinka parhaat jutut tapahtuvat aina vuorella)
 2. Pienten, yksinkertaisten asioiden tekeminen (1.Nefi 17:31)
 3. Ajallinen omavaraisuus (1. Nefi 18:6)
 4. Positiivinen asenne vaikeuksia kohtaan (1. Nefi 18:6 Nefi ylisti Jumalaa jopa ollessaan sidottuna)
 5. Muiden ihmisten rakastaminen (2. Nefi 26:30)
 6. Profeetan sanojen kuuleminen (Moosia 2:4)
 7. Työnteko ja ahkerointi (Moosia 23:5)
 8. Liitot Jumalan kanssa (2. Nefi 9:1)
 9. Usko (2. Nedi 27:23)
 10. Sävyisyys (2. Nefi 21:4)

 

 1. Kiistojen ja riitojen välttäminen (Moosia 23:15 kerrotaan, kuinka tämä onnistuu lähimmäisenrakkauden avulla)
 2. Loppuun asti kestäminen (2. Nefi 31:15–16)
 3. 43. Muiden ihmisten pitäminen samanarvoisina (Tasa-arvosta puhutaan yllättävän paljon Momonin kirjassa! Esim. Jaakob 2:17)
 4. Siveyden lain pitäminen (Jaakob 2:18)
 5. Pyhän Hengen kuunteleminen (Jaakob 4:13)
 6. Viisaus (Jaakob 6:12)
 7. Lepopäivän pyhittäminen (Jarom 5)
 8. Hyvien johtajien ja opettajien seuraaminen (Moosia 2:4)
 9. Jumalan pitäminen ainoana Jumalana (Moosia 12:34)
 10. Jumalan nimen käyttäminen kunnioittavasti (Moosia 13:15)

 

 1. Kristuksen sovitustyön arvostaminen (Moosia 14:3–4)
 2. Jumalan todistajana oleminen (Moosia 18:9)
 3. Omaisuudesta antaminen (Alma 1:30–31)
 4. Hyvien asioiden puolesta taisteleminen (Moosia 20:11)
 5. Evankeliumin opettaminen (Moosia opetti Jumalan käskyjä vakiinnuttaakseen rauhaa Moosia 29:14)
 6. Vahvan todistuksen hankkiminen (Alma 5:46)
 7. Huomion kiinnittäminen oikeisiin asioihin (Alma 5:53)
 8. Paastoaminen (Alma 6:6)
 9. Lempeys (Alma 7:23)
 10. Kärsivällisyys (Alma 7:23)

 

 1. Itsehillintä (Alma 7:23)
 2. Kirkon johtajien tukeminen (Alma 10:7)
 3. Kristuksen puolella seisominen kaikissa tilanteissa (Alma 11:22–23)
 4. Todistaminen (Alma 11:27)
 5. Jumalan voimasta vakuuttuminen (Alma 12:7)
 6. Sydämen valmistaminen vastaanottamaan Jumalan sana (Alma 12:30 opettaa, kuinka Jumala ilmaisee meille asioita, kun me uskomme ja teemme parannusta)
 7. Herran tahtoon mukautuminen (Alma 14:12–13 Alma oli valmis jopa joutumaan poltettavaksi, jos se on Herran tahto)

 

Tiedän, että Mormonin kirja on Jumalan sanaa. Rakastan, kuinka paljon se puhuu Kristuksesta ja kutsuu meitä tulemaan Hänen luokseen.

 

Susanna Koivisto on Kysy mormonilta -sivuston bloggaaja, joka haluaa kertoa, millaista on elää tavallisen mormoninuoren elämää Suomessa. Hän on aina valmis puhumaan uskonnosta, eikä pelkää vaikeitakaan aiheita. Susanna opiskelee yliopistossa journalismia.