Ilmoitus ja innoitus ovat eri asioita. Kyllähän sinä sen tiesit. Mutta jos joku kysyisi sinulta, millä tavalla nuo kaksi ilmiötä ovat erilaisia, osaisitko antaa pätevän vastauksen? Edesmennyt apostoli, Vanhin Richard G. Scott, osasi ja myös teki niin. Hän kertoi koko maailmalle yleiskonferenssissa vuoden 2012 huhtikuussa, mikä ero ilmoituksella ja innoituksella on.

Ilmoitus

Vanhin Scott kertoo paljon ilmoituksesta puheessaan ”Kuinka saatte ilmoitusta ja innoitusta omaan elämäänne”. Ilmiselvästi hän oli harjoitellut sitä paljon elämänsä aikana. Hänen antamansa määritelmä on:

”Pyhä Henki välittää tärkeää tietoa, jota tarvitsemme opastukseksi matkallamme kuolevaisuudessa. Kun se on ytimekästä ja selkeää ja välttämätöntä, sitä voi ansaitusti nimittää ilmoitukseksi.”

Vau. Miten voimallinen toteamus! Lue tuo lainaus vielä muutaman kerran, hyvin hitaasti. Anna sen upota tajuntaasi.

Vanhin Scottin määritelmä ilmoituksesta voitaisiin ilmaista toisin seuraavasti: Ilmoitus on ytimekästä ja selkeää ja välttämätöntä tietoa, jota Pyhä Henki välittää meille opastukseksi matkallamme kuolevaisuudessa.

Esimerkkejä

Ytimekäs. Selkeä. Välttämätön. Muistatko yhtään esimerkkiä pyhistä kirjoituksista, missä joku saa ytimekästä, selkeää ja välttämätöntä tietoa Pyhältä Hengeltä?

Miten olisi 1. Nefi 4:12-13? Se on melko väkivaltainen esimerkki, mutta opastava:

”Ja tapahtui, että Henki sanoi minulle jälleen: Surmaa hänet, sillä Herra on antanut hänet sinun käsiisi; katso, Herra surmaa jumalattomat toteuttaakseen vanhurskaat tarkoituksensa. On parempi, että yksi mies menehtyy kuin että kansakunta vaipuu ja menehtyy epäuskoon.”

Muistatko Vanhin Scottin määrittelemän ilmoituksen vaatimuksen? Ytimekäs. Selkeä. Välttämätön. Edellä olevassa esimerkissä Henki kertoo Nefille, että hänen täytyy surmata Laban saadakseen pronssilevyt haltuunsa. Oliko Hengen kehotus ytimekäs? Kyllä. Oliko se selkeä? Aivan varmasti. Oliko se välttämätön? Ehdottomasti.

Mitä muita esimerkkejä mieleesi tulee? Kun enkeli ilmestyy Alma nuoremmalle ja hänen kavereilleen; kun Herra ilmaisee lamanilaisten sotajoukkojen liikkeet profeetalle; kun jerediläisiä käsketään rakentamaan laivoja. Kun luet pyhiä kirjoituksia ja elät jokapäiväistä elämääsi, älä kiinnitä huomiota ainoastaan siihen, mitä asioita Henki ilmaisee. Kiinnitä huomiota siihen, miten Henki niitä ilmaisee.

Millaisia kokemuksia sinulla on ollut ilmoituksesta viime aikoina? Jos on tarpeen, palaa tähän kysymykseen, kun olemme oppineet enemmän ilmoituksen vastineesta – innoituksesta.

Innoitus

No niin. Nyt kun hallitsemme ilmoituksen määritelmän (ytimekäs, selkeä ja välttämätön), katsotaanpa mitä Vanhin Scott sanoo innoituksesta:

”Pyhä Henki välittää tärkeää tietoa, jota tarvitsemme opastukseksi matkallamme kuolevaisuudessa. … Kun se on sarja kehotuksia, joita usein saamme opastamaan meitä askel askeleelta kohti kelvollista tavoitetta, niin tämän puheen yhteydessä kutsumme sitä innoitukseksi.”

Tämä vain paranee koko ajan. Palaa taas tuohon lainaukseen ja lue se uudelleen rivi riviltä, jopa sana sanalta.

Vanhin Scottin määritelmä innoituksesta voitaisiin ilmaista toisin seuraavasti: Innoitus on sarja kehotuksia, joita Pyhä Henki välittää meille opastamaan meitä askel askeleelta kohti kelvollista tavoitetta.

Esimerkkejä

Innoitus voi olla paljon vaikeampi tunnistaa kuin ilmoitus, koska se ei ole ytimekäs, selkeä eikä välttämätön. Se saattaa johtaa välttämättömämpään kokemukseen ilmoituksesta, mutta ei ole (Vanhin Scottin sanoman perusteella) äärimmäisen välttämätöntä siinä hetkessä.

Palataan Nefin matkaan Jerusalemiin pronssilevyjä hakemaan. Ilmoituksen havainnollistamiseksi luimme kohdasta, jossa Nefi sai selkeän kehotuksen surmata Laban. Innoituksen havainnollistamiseksi meidän täytyy palata taaksepäin muutaman jakeen verran (1. Ne. 4:5-6):

”Ja kun he olivat piiloutuneet, minä, Nefi, hiivin kaupunkiin ja kuljin Labanin taloa kohti. Ja Henki johdatti minua edeltä käsin tietämättäni, mitä minun pitäisi tehdä.”

Huomasitko eron? Muista, innoitus on sarja kehotuksia, jotka opastavat meitä askel askeleelta kohti kelvollista tavoitetta. Nefin tapauksessa se oli kirjaimellista. Hänellä ei ollut aavistustakaan siitä, mitä hänen tuli tehdä tai minne mennä Jerusalemissa, mutta hän tiesi, että Pyhä Henki johdatti häntä. Se on innoitusta.

Usein emme huomaa kokemuksiamme innoituksesta ennen kuin olemme saavuttaneet ”kelvollisen tavoitteen”, mutta kun pysähdymme ja katsomme taaksepäin, ymmärrämme, että Henki johdatti meitä koko kokemuksen ajan.

Mieti kulunutta elämääsi. Voitko tunnistaa ne hetket, kun sinua johdatettiin askel askeleelta kohti kelvollista tavoitetta? Ehkäpä sinulla on joku kokemus, kun vain päädyit oikeaan paikkaan oikeaan aikaan? Minä luulen, että nuo hetket ovat paljon yleisempiä elämässämme kuin tajuammekaan.

Loppukatsaus Vanhin Scottin määritelmiin

Kertaukseksi, vertailun vuoksi ja skrollausajan säästämiseksi, katsotaanpa vielä kerran määritelmiämme:

”Pyhä Henki välittää tärkeää tietoa, jota tarvitsemme opastukseksi matkallamme kuolevaisuudessa. …”

Ilmoitus: ”Kun se on ytimekästä ja selkeää ja välttämätöntä, sitä voi ansaitusti nimittää ilmoitukseksi.”

Innoitus: ” Kun se on sarja kehotuksia, joita usein saamme opastamaan meitä askel askeleelta kohti kelvollista tavoitetta, niin tämän puheen yhteydessä kutsumme sitä innoitukseksi.”

Kirkon johtajat viittaavat usein innoituksen kohdalla ilmoitukseen, koska todellakin, sitä voidaan pitää yhtenä ilmoituksen lajina. Esimerkiksi, seuraavassa videossa, jossa esiintyy Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin koorumista, verrataan erästä ilmoituksen muotoa auringonnousuun. Vanhin Scott saattaisi tarkemmin määritellä sen innoitukseksi, kuten Vanhin Bednarkin siihen viittaa.

Mitä sitten?

Miksi kaikki tämä on tärkeää? Siksi koska:

  1. Hengen kieli on monimutkaista, mutta kun tiedämme eron ilmoituksen ja innoituksen välillä, on helpompi jaotella ja järjestää hengellisiä viestejä. Ne antavat meille kauniita oivalluksia siitä, miten Henki toimii elämässämme.
  2. Kun alamme tunnistaa ilmoitusta ja innoitusta elämässämme enemmän, tunnemme suurempaa arvonantoa, ymmärrystä ja kiitollisuuden tunnetta noista kehotuksista. Saamme myös suuremman halun toimia noiden kehotusten mukaan tunnistaessamme ne.
  3. Ja lopuksi, Jumalan profeetta sanoi sen yleiskonferenssissa. Se tarkoittaa, että Jumala haluaa meidän tietävän sen. On meidän jokaisen oma tehtävä selvittää miksi.

 

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut David Snell ja se on julkaistu mormonhub.com -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.